Team SNAFU

Wargaming since 1985
Recommend
5 
 Thumb up
 tip
 Hide

Pax Renaissance

Oscar Oliver
Saint Lucia
Terrassa
Catalonia
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Les últimes sessions del INS, quan el Joan i jo ens dedicàvem a moure els aliats, els alemanys aprofitaven per jugar unes partides a l'últim Pax del Eklund. Un parells de cops els va donar temps a finalitzar la partida sencera, amb la sensació que el joc era més simple i ràpid que els anteriors Pax.

Després de plegar el INS i abans de posar-nos amb un altre cosa, vam fer una partida a 4... i la sensació ja no va ser la mateixa. Després de 4 hores i al segon topple va guanyar el Xavi per un mer efecte taula : estava massa lluny del Cesc i de mi per poder tenir-lo controlat amb eficàcia i mentre jo i el Cesc ens fèiem la punyeta i teníem al Joan subjugat, el Xavi va anar fent. Tot i així la sensació és que a 4 el joc hi perd i si haguéssim jugat en una taula rodona, podríem haver estat jugant fins a l'infinit sense que ningú pogués guanyar.


Millor joc a dos que a quatre.

Oh.. si, un joc amb tantes senyeres ... ni el Cas dels Catalans! Qui orgull patri!
Twitter Facebook
1 Comment
Subscribe sub options Sun Jan 29, 2017 12:57 pm
Post Rolls
  • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.