Team SNAFU

Wargaming since 1985
Recommend
3 
 Thumb up
 tip
 Hide

De Shanghai '37 a Txèquia '73

Oscar Oliver
Saint Lucia
Terrassa
Catalonia
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
He estat enfeinat aquests dies fent la traducció a l'anglès del joc que en Nagakuro em va regalar aquest estiu a Kioto i ara que no teníem res a la Gran Berta vaig aprofitar per "testejar" si la meva traducció era jugable o no. El Cesc i el Joan es van prestar voluntaris per provar el joc i vam jugar al "Battle for Shanghai. The First Incident".

Aquí tenim el setup. El joc és molt senzill, és juga en dos torns, amb un jugador de japonès i un de Kuomintang. Cada bàndol té una reserva de punts logístics que li permeten fer operacions (ambdós moviment i assalt, pel japonès, a més, foc de preparació). Les baixes del combat o del foc, s’absorbeixen amb retirades, unitats o punts logístics. L'objectiu del joc és que no quedin xinesos dins una zona d'exclusió al voltant de Shanghai.

Després de molta tortura i de uns bons daus els xinesos van aguantar.

En paral•lel, el Martí ens va preparar un escenari introductori del MBT, en la seva última edició. Com els últims de GMT ... una presentació molt cuidada, uns materials de primera línia. El joc, que a mi em va recordar molt al BattleTech, potser amb les regles avançades té algo de gràcia.

El Cesc va rebentar uns 7 carros americans en un enfrontament hipotètic a Txèquia, els seus T-72 van fer volar un darrera l'altre els M-60 del Martí. L'escenari va fer bona la màxima de la guerra de tancs dels anys 70 : un tir un tanc volat.
Twitter Facebook
1 Comment
Subscribe sub options Sat Feb 4, 2017 4:58 pm
Post Rolls
  • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.