Team SNAFU

Wargaming since 1985
Recommend
3 
 Thumb up
 tip
 Hide

Retorn a Rússia

Oscar Oliver
Saint Lucia
Terrassa
Catalonia
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Torna el Xavi del seu periple colombià i torna el front rus a la taula de l'SNAFU de la ma de Ted Raicer i el seu The Dark Valley. Un sistema de joc per activació de chits però en comptes d'activar formacions (o només formacions), les activacions condicionen la seqüència de joc. Modulant el número i tipus de chits es modelitzen les diferents etapes de la guerra. A priori sembla un bon sistema per cobrir una guerra amb fases tan diferents com Barbarrosa i Bagration.

Vam fer el setup i el primer torn, juny de 1941 ... amb quasi més baixes per l'alemany que pel rus... però com diu un amic general alemany, els jocs on el primer torn és tan decisiu i pot ser tan estudiat perden part del seu encant (sobretot si els daus no acompanyen)...

(imatge del setup)
Twitter Facebook
0 Comments
Subscribe sub options Tue Feb 21, 2017 3:27 pm
Post Rolls
  • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.