Team SNAFU

Wargaming since 1985
Recommend
5 
 Thumb up
 tip
 Hide

Quatre setmanes en una fosca vall....

Oscar Oliver
Saint Lucia
Terrassa
Catalonia
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Dissabte completàvem el quart torn, el de setembre del 1941, del joc The Dark Valley. Amb dos torn d'iniciativa russa i les regles del primer hivern, les possibilitats de que l'alemany guanyi són tirant a escasses, amb només 20 PV, i Kiev i Riga encara en mans russes i subministrades. I han jugat per això varis factors... un d'ells, com sempre, la sort dels daus : fins a vuit "1" en combat seguit, dos exchanges de 3 i 4 passos , tres torns de contraatacs rus amb traient el mínim de contraatacs requerits; però també la natura de Barbarrossa, on la planificació s'ha de fer amb cura i amb audàcia i no admet un joc casual. Conèixer el joc s'avera bàsic per poder treure tot el suc a la seva capacitat operativa; i no haver tret tot el profit a l'aviació en bombardeig, que es va fer el primer torn i no es va tornar a intentar més... curiosament.

Sobre el joc, el primer comentari és pel sistema de xits de la fase d'acció. No és el primer joc que regula la fase amb xits aleatoris, recordo el King David com l'altre joc paradigmàtic d'aquest sistema, però en aquest cas el número i natura dels xits són el que determina les capacitats operatives de cada exèrcit i ho modula per cada fase de la guerra. Si durant Barbarrossa l'exèrcit alemany es pot activar fins a 8 vegades per només dos del rus, als torns d'hivern, cada exèrcit es pot activar només un parell de cops. Si al principi de la guerra el rus està obligat a fer contraatacs, al 42 i 43 té la capacitat de fer ofensives "profundes".

La taula de combat que s'utilitza a l'inici de la partida, sempre té un resultat d'exchange, per tant ni amb la millor de les proporcions, l'atacant està exempt de baixes. Es dona una paradoxa, i és una petita crítica al joc, que en grans combats, on el defensor pugui tenir molts passos en defensa, l'atacant l'interessi especular i baixar la proporció a un 3-1 que evita l'exchange a canvi de 1/6 de possibilitats menys d'èxit respecta al 4-1 que si que té l'exchange. També val a dir que no hi ha taula que garanteixi conservar un hexàgon i per tant, no hi ha ciutats heroi o punts de resistència infinita, la qual cosa és anar a l'altre extrem del It Never Snows, on de les ciutats no et podien desallotjar mai.

Impressió del joc... com més hi penso, més m'agrada.
Twitter Facebook
0 Comments
Subscribe sub options Mon Mar 6, 2017 9:48 am
Post Rolls
  • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.