Team SNAFU

Wargaming since 1985
Recommend
3 
 Thumb up
 tip
 Hide

Llums a la fosca vall...

Oscar Oliver
Saint Lucia
Terrassa
Catalonia
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Fa dues setmanes vam fer un reboot del Dark Valley. Barbarrossa no s'improvitza i després de tres proves, un parell a casa en solitari i una al club, la que ja vaig relatar, he agafat les regnes dels AGN i AGC, mentre el Cesc dirigeix l'AGS.
Sense tenir una especial sort als daus, Riga i Minsk han caigut en el primer torn de Juny... i l'avenç alemany estarà ara més perjudicat per la curta línia de suministre (de 3 depots al nord, 3 han avançat només 4 hexàgons) que no pas pels russos que queden davant que són... gairabé cap.


En un altre ordre de les coses.. aquest proper capde tenim Collonera! Visca La Collonera!
Twitter Facebook
0 Comments
Subscribe sub options Mon Mar 20, 2017 11:49 pm
Post Rolls
  • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.