Team SNAFU

Wargaming since 1985
Recommend
8 
 Thumb up
 tip
 Hide

The Lamps are going out but there is light at the end of the tunnel....

Oscar Oliver
Saint Lucia
Terrassa
Catalonia
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Mentre trobem una solució definitiva a la falta de local, i per definitiva, vull dir definitiva, hem montat la paradeta al despatx del Cesc. Bueno... més que del Cesc, de l'Oriol, el seu fill, que ja li està menjant el terreny. I què hem muntat... doncs un joc que ens ha semblat molt correcte. Un bon joc, una simulació estratègica de la Primer Guerra Mondial, més jugable que el Path of Glory, amb un nivell de crom històric acceptable, i tot i que les taules de setup són millorables i alguna frase en les regles no queda clara, amb un sistema que es veu sòlid i provat que reflecteix el feeling de la Gran Guerra.. es tracta del The Lamps Are Going Out de Compass Games.

L'aspecte negatiu del joc, és el preu. Quasi 80 euros per un joc que jo posaria a la categoria de "simple", jugable un parell de cops potser, que seria un material fantàstic per "ensenyar" la Gran Guerra a nivell escolar, és excessiu. Si fos un joc de 50 euros ja el trovaria car.. potser 40 seria el seu preu. Però, això és el capitalisme.

El joc es pot jugar a 4 jugadors, Alemanya, Western Allies, Eastern Allies/USA i Central Allies. Aquesta és la pinta que fa el joc jugats dos torns, amb 1914 acabat :

Per dir-ho clar i ràpid.. és un joc de Collonera.

********
La web de l'Snafu ha estat atacada per mil·lèssima vegada per pirates informàtics. M'he vist obligat a treure molta cosa i a reduirla de moment a la mínima expressió. Maleïts pirates.
Twitter Facebook
2 Comments
Subscribe sub options Sat May 27, 2017 7:23 pm
Post Rolls
  • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.