Team SNAFU

Wargaming since 1985
Recommend
2 
 Thumb up
 tip
 Hide

Lost Victory

Oscar Oliver
Saint Lucia
Terrassa
Catalonia
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Aquest final de primavera ha estat un xic irregular. Hem tingut alguna sessió a casa meva : un Empire of the Sun del qual vem jugar el segon torn per aprendre com funcionava el joc. Tot vam quedar enamorats, i em consta que el Martí ha estat jugant el escenari de Guadalcanal que sortia a una revista C3i. Hem tingut alguna sessió a casa del Martí, on vam jugar amb el Cesc al Atlantic Storm de cartes, on vaig guanyar les dues primeres mans i la penúltima i no vaig pescar ni una durant tota la partida. Hem tingut sessions al despatx del Cesc, on vam "jugar" un Poltava's Dread Day: The Great Northern War 1700-1722 AD que no ens ha agradat gaire. Quan jo el vaig jugar en solitari a casa em va fer molt bona impressió i aprofitant que vam quedar just el dia de l'aniversari de la batalla el vaig proposar al club. Però al final és un joc amb bones idees però que falla en el seu objectiu... un joc que amb una mica més potser podria ser un bon joc i amb una mica menys un bon filler, però es queda a mig camí.

I aquest dissabte passat, ens vam revelar i vam desplegar un Lost Victory: Manstein At Kharkov, Winter 1943, un wargame tradicional, tot i que amb un toc de modernitat en la seqüència.
Twitter Facebook
0 Comments
Subscribe sub options Tue Jul 18, 2017 11:27 am
Post Rolls
  • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.