Team SNAFU

Wargaming since 1985
Recommend
4 
 Thumb up
 tip
 Hide

Coses que passen a l'estiu...

Oscar Oliver
Saint Lucia
Terrassa
Catalonia
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Passa que viatgem. Jo he estat a Montecassino, Salerno, Anzio i el Martí a Colmar, a la Línia Maginot i al Col du Linge.
Passa que visitem museus i cementiris, posant escenari i attrezzo dels jocs que juguem.
Passa que els dies s'igualen i quedem entre setmana.
Passa que provem jocs ... fins i tot wargames...

Si, l'Ukraine '43, la segona edició. Jo havia provat la primera edició a casa del José Luis fa una pila d'anys i en conservava una excel·lent impressió. El joc no ens va defraudar. Un wargame clàssic, de reglament clar i fàcil de llegir, una seqüència i-go u-go, i tots els elements del front rus del 43 : línies fortificades, contra-attacs de carros, grans barrages d'artilleria...
Twitter Facebook
0 Comments
Subscribe sub options Thu Aug 31, 2017 2:52 pm
Post Rolls
  • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.