Information
Primary Name
Fundacja Rodem z Polski
Alternate Names
Website
wrong website?
 Corrections
 Clone
 Customize View
xml RSS Feed 
Facebook Twitter Delicious Google
ObjectID: 21097
Description Edit | History

Fundacja „Rodem z Polski” powstała w 2009 r. Jej głównym celem jest promocja postaw patriotycznych i zwiększenie atrakcyjności kultywacji dziedzictwa narodowego. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez szerzenie świadomości narodowej i wiedzy historycznej zarówno wśród młodych jak i starszych ludzi. Dla osiągnięcia lepszych efektów chcemy opierać się na szeroko rozumianej rekonstrukcji historycznej, bowiem z doświadczenia wiemy, jak wielki potencjał opiniotwórczy ona posiada, i w jak wielkim stopniu może się przyczynić do zwiększenia atrakcyjności przekazu historycznego. Epoki, którymi się zajmujemy to: czasy wczesnego średniowiecza- pierwszych Piastów, czasy średniowiecza głębokiego, okres Rzeczypospolitej Obojga Narodów, okres Rozbiorów Rzeczypospolitej, Powstanie Wielkopolskie, II Wojna Światowa i czasy PRL-u.

Głównym kierunkiem naszych działań jest organizacja imprez historycznych upamiętniających najważniejsze wydarzenia z historii Polski. W oparciu o wieloletnie doświadczenie fundatorów jesteśmy gotowi rekonstruować zarówno niewielkie zajścia historyczne o znaczeniu lokalnym, jak i wiekopomne epizody, które decydowały o losach Ojczyzny.

Realizujemy także wystawy oparte na rekonstrukcji. Pozwalają one ukazać realia i warunki życia ludzi poszczególnych epok w najdrobniejszych szczegółach. Wystawa odtworzonych eksponatów stwarza możliwość dotknięcia, wypróbowania urządzeń, których działanie, dla większości z nas, było do tego czasu niezgłębioną zagadką. Przy wykorzystaniu technik multimedialnych możemy przenieść widza w czasie dbając o to, by odczuł tę podróż wszystkimi zmysłami.


Jesteśmy zainteresowani wydawnictwem alternatywnych form przekazu wiedzy historycznej. Dotyczy to zarówno komiksów, jak i nagrań audio, prezentacji multimedialnych, i innych.

Chcemy wyjaśniać okoliczności, które decydowały o przełomowych momentach historii Polski i tłumaczyć powody, dla których niegdyś podjęto takie, a nie inne, decyzje. Naszym celem jest ukazanie ludziom realiów minionych lat, które wpłynęły na to, jacy jesteśmy dziś. Poprzez nasze działania chcemy nadać nową, jakość kultywacji pamięci i świadomości narodowej. Chcemy, aby Polacy z dumą mogli wspominać zasługi naszych przodków dla kraju i świata.

Jesteśmy zainteresowani współpracą z innymi organizacjami o podobnych celach.

Updating...
Thumbs Up
{{title}}
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up
Images
Gallery:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up
{{data.config.moduletitle}} Relationship:
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up
{{data.config.moduletitle}} Relationship:
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Linked Items
Relationship: Sort: Category: Mechanic:
Pg. 1
Rank N/A
Num Ratings 4
Average Rating 4.88
Average Weight 0.00
Num Owned 10
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 2
Comments 0
Year Published 2011
Updating...
Thumbs Up
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up
Web Links
Category: Language:
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]