Information
Board Game
Name
Twist Labyrinth
Version Nickname
Nordic edition
Alternate Names
Version Publisher
Version Artist
Year Published
2016
Product Code
21 265 1
Dimensions
13.19 x 9.06 x 2.17 inches
Weight
 
Languages
Danish
Finnish
Norwegian
Swedish
Release Date
 
Release Comment
 
Release Status
 
Pre-order Type
 
Pre-order URL
 
Pre-order Start Date
 
Pre-order End Date
 
 Corrections
 Clone
 Customize View
xml RSS Feed 
Facebook Twitter Delicious Google
ObjectID: 388263
Description Edit | History

Back of box:

Swedish: I den förtrollade trädgårdens labyrint är allt annorlunda hela tiden! Genom att vända smart på de magiska häckarna öppnas hela tiden nya vägar til hemlighetsfulla väsen och dyrbara skatter. Vem är först med att utföra sina uppgifter och hitta ut ur den förtrollade trädgården?

Danish: Den fortryllede labyrint forandrer sig hele tiden! Ved at dreje de magiske hække på en smart måde åbner I hele tiden nye veje til hemmelighedsfulde væsener og værdifulle skatte. Hvem er den første til at løse sine opgaver og finde ud af den fortryllede labyrint?

Norwegian: Labyrinten i den magiske hagen forandrer seg hele tiden! Ved å snu på de magiske hekkene åpner dere nye veier til mystiske vesener og verdifulle skatter. Hvem klarer først å gjøre oppdragene sine og finne ut igjen av labyrinten?

Finnish: Taikapuutarhan labyrintissä on kaikki koko ajan hullusti! Maagisia pensasaitoja älykkäästi kääntämällä avaat aina uusia teitä salaperäisten olentojen ja arvokkaiden aarteiden luo. Kuka täyttää omat tehtävänsä ja löytää ensimmäisenä ulos taikapuutarhasta?

Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.