Hide Content
Information
Board Game: Oil: The Great Adventure
Board Game
Name
Oljan: det stora äventyret
Version Nickname
Alga Swedish first edition
Alternate Nickname
Version Publisher
Year Released
1960
Product Code
 
Dimensions
11.06 x 16.81 x 1.26 inches
Weight
 
Languages
Swedish
Release Date
 
Release Comment
 
Release Status
 
Pre-order Type
 
Pre-order URL
 
Pre-order Start Date
 
Pre-order End Date
 
 Corrections
 Clone
 Customize View
xml RSS Feed 
Facebook Twitter Delicious Google
ObjectID: 454176
Hide Content
Description Edit | History

Jätteinsekter svävade över ormbunksskogarna, brontosaurus och andra skräcködlor klampade fram över väldiga sumpmarker och efter stränderna av dåtida sjöar. De försvann - kanske offer för enorma naturkatastrofer, som lyfte land ur havet och gjorde hav av land och slumpartat »skrynklade» jordens tunna skal.
Förmultnade rester av växter och djur begrovs under lager av slam och utsattes för stigande tryck och hetta: Ur förruttnelsen uppstod olja...
De yngsta oljorna »föddes» för futtiga 10 miljoner år sedan, de äldsta började bildas 450 miljoner år tillbaka i tiden...
»Så gör dig nu en ark av goferträ och inred arken med kamrar och bestryk den med jordbeck innan och utan.»
Som tätning av Noaks ark fick oljeprodukterna göra tjänst åt människan, men oljan spred också skräck och fasa bland våra förfäder:
»Och när Abraham bittida följande morgon gick till den plats, där han hade stått inför Herren, och blickade ned över Sodom och Gomorra och hela Slättlandet, då fick han se en rök stiga upp från landet, lik röken från en smältugn».
Men ännu skulle det dröja, innan människan visste att utnyttja oljans alla underbara egenskaper. När den första egentliga brunnen borrades för snart 100 år sedan, då skedde det för att finna ersättning för tranoljan, som med den stigande levnadsstandarden inte längre förslog att täcka behovet för världens o ljelampor.
Så kom raffineringen igång så smått, men de lättflyktigare beståndsdelarna - som den »värdelösa» bensinen - fick rinna bort eller brändes upp!
I dag är oljan den viktigaste av de energikällor, som står under människans kontroll, världshandelns största stapelvara och utgångsmaterialet för en rad nya artiklar - inklusive plastpjäserna i detta spel.
Oljeindustrin har utvecklats till vår mest kapitalkrävande industri och det fordras ett företag med BP:s resurser för att prospektera, utvinna, transportera och raffinera oljan, för att forska och förbättra, för att alltid ligga ett steg före utvecklingen.
Här får Ni i sällskapsspelets form chansen att själv pröva på det väldiga äventyr som oljeexploateringen innebär. Till Ert förfogande står alla BP:s resurser från den finaste utrustningen för prospektering - inklusive helikoptrar och seismiska instrument - och BP:s oljefält i Kuwait - världens största sammanhängande fyndighet - till jättetankers ur BP:s egen flotta - en av världens största privatägda.

-Box, introductory text