Information
Board Game
Name
The Art of Science
Version Nickname
Second Edition
Alternate Names
Version Publisher
Year Published
2011
Product Code
7350058980018
Dimensions
10.24 x 10.24 x 2.36 inches
Weight
2.20 pounds
Languages
Swedish
Release Date
 
Release Comment
 
Release Status
 
Pre-order Type
 
Pre-order URL
 
Pre-order Start Date
 
Pre-order End Date
 
 Corrections
 Clone
 Customize View
xml RSS Feed 
Facebook Twitter Delicious Google
ObjectID: 96718
Description Edit | History

(In Swedish, since this version is in Swedish)

The Art of Science är det utmanande frågespelet för naturvetare och teknikkunniga. Frågekategorierna är matematik, fysik, kemi, biologi, teknik och "annan vetenskap". Du väljer dina favoritkategorier och ska då samla flest poäng inom dessa områden.
Testa dig själv!

Ma: Hur kan 2000 skrivas med romerska siffror på två olika sätt?
Bi: Vad kallas upplevd smärta i ett organ eller i en kroppsdel som har avlägsnats, t.ex. vid en amputation?
Ke: Vilket är det verksamma ämnet i bakpulver?
Fy: Vad kallas ett objekt som absorberar all infallande elektromagnetisk strålning?
Te: Vad kallas separationsmetoden som separerar makromolekyler på grundval av deras rörelsehastighet genom en gel under inverkan av ett elektriskt fält?
AV: Vilket europeiskt språk är officiellt i Libyen, Somalia, Etiopien och Eritrea?


Vad våra kunder har sagt om The Art of Science:
”Spelet var både underhållande och lite klurigt på sina ställen. Upplägget med att man själv fick rangordna vilka kategorier som var viktigast för en själv hjälper till att balansera spelet efter olika professioner"

”Jag vill tacka för ett FANTASTISKT spel! Äntligen slipper man de jobbiga kategorierna på TP”

"Även om jag inte är någon naturvetare så gick det helt ok, men framför allt lärde jag mig en massa nya spännande saker"

"Äntligen ett frågespel där jag får användning av min naturvetenskapliga allmänbildning!"

Recension från Fenix - speltidningen

"The Art of Science är på en annan nivå än frågespel brukar"

Intryck: 7/10 - "Inspirerande"

Innehåll: 8/10 - "Så skall det göras!"

Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.