File Info Subscribe sub options | File Rolls
Board Game:
Title:
Language:
Polish
Uploaded By:
Łukasz K
Poland
Warszawa
flag msg tools
License: © All rights reserved
Tags:
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Recommendations:
Recommend
2 
 Thumb up
0.30
 tip
Files
Oct 14, 2011
game_of_thrones_clash_of_kings_tlumaczenie_kart_rodu_v.1.0.xls (21 KB) (Log in or Register to download.)
This is my Polish Translation of House Cards for A Game of Thrones: A Clash of Kings Expansion. Simply print the second tab of the excel file, use some scissors to cut the printed pieces, put the House Cards in sleeves and then put the translated text inside the sleeves.
I have only translated the cards that had any text apart from the card titles. I followed the syntax used in House Cards from Polish version of A Game of Thrones. I also followed Polish version of the books when translating character names (Michał Jakuszewski's translation).

W pliku znajduje się moje tłumaczenie kart rodu do dodatku A Clash of Kings do Gry o Tron. Wydrukuj drugą zakładkę załączonego pliku, wytnij poszczególne przetłumaczone teksty, włóż karty do koszulek, a następnie dołóż do koszulek wycięte kawałki kartek z tłumaczeniami kart.
Przetłumaczyłem tylko karty, które posiadają jakiś tekst poza nazwą karty. Tłumaczenie zdolności specjalnych zgodne z polską wersją Gry o Tron. Tłumaczenie imion postaci z książek za polskim tłumaczeniem książek Pana Martina (autor przekładu - Michał Jakuszewski).
Downloads: 145
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.