8η Ελληνικη maths trade
dimitris mavroudis
Greece
piraeus
attica
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Recommend
48 
 Thumb up
 tip
 Hide
TradeMaximizer Version 1.4a
Options: ALLOW-DUMMIES REQUIRE-COLONS REQUIRE-USERNAMES HIDE-NONTRADES HIDE-REPEATS HIDE-ERRORS SHOW-ELAPSED-TIME LINEAR-PRIORITIES

Input Checksum: f4e12ad310c443a4f0ab7e15a4cabf47
TRADE LOOPS (295 total trades):

(3POD) 0131-GTABE receives (BASE THE BASS) 0042-AN3E-COPY1
(BASE THE BASS) 0042-AN3E-COPY1 receives (BENZ2004) 0087-AOEAD-COPY2
(BENZ2004) 0087-AOEAD-COPY2 receives (DORDAS) 0319-MAGSAL
(DORDAS) 0319-MAGSAL receives (BASE THE BASS) 0035-GIANTS
(BASE THE BASS) 0035-GIANTS receives (PANOS78) 0697-ROE
(PANOS78) 0697-ROE receives (STAKON) 0548-STEAM
(STAKON) 0548-STEAM receives (PORTIERHS) 0309-AN2E-COPY2
(PORTIERHS) 0309-AN2E-COPY2 receives (JULIAHNA12) 0565-SOC
(JULIAHNA12) 0565-SOC receives (BOWMANGR) 0470-BLACK
(BOWMANGR) 0470-BLACK receives (JULIAHNA12) 0572-AREPRO
(JULIAHNA12) 0572-AREPRO receives (JAMESH) 0501-CUBA
(JAMESH) 0501-CUBA receives (GEREMES) 0513-ABBEY
(GEREMES) 0513-ABBEY receives (THEOLOC) 0201-ODDVI
(THEOLOC) 0201-ODDVI receives (JAMESH) 0492-ASOO
(JAMESH) 0492-ASOO receives (STAKON) 0549-ZAVAN
(STAKON) 0549-ZAVAN receives (ALKIS21) 0338-AN1E
(ALKIS21) 0338-AN1E receives (TSMIGADIS) 0687-BATAV
(TSMIGADIS) 0687-BATAV receives (CHEVVY) 0633-MPD
(CHEVVY) 0633-MPD receives (PORTIERHS) 0254-DBA
(PORTIERHS) 0254-DBA receives (NETRINOGR) 0423-REDNOV
(NETRINOGR) 0423-REDNOV receives (TALLIKE) 0258-GWOC
(TALLIKE) 0258-GWOC receives (PETERGR) 0211-SPAMIS
(PETERGR) 0211-SPAMIS receives (XAXAS) 0441-IBOSS
(XAXAS) 0441-IBOSS receives (JIMKOK) 0003-RISK2
(JIMKOK) 0003-RISK2 receives (MERCYFUL) 0012-PANSTA
(MERCYFUL) 0012-PANSTA receives (BASE THE BASS) 0040-AN2E-COPY6
(BASE THE BASS) 0040-AN2E-COPY6 receives (PANOS78) 0696-CHINA
(PANOS78) 0696-CHINA receives (AVYSSALEOS) 0028-EOTROC
(AVYSSALEOS) 0028-EOTROC receives (THEOLOC) 0192-BBTMTCG
(THEOLOC) 0192-BBTMTCG receives (TSOYKAKOS) 0426-AN2E
(TSOYKAKOS) 0426-AN2E receives (ANTONICK) 0294-DOMSEA
(ANTONICK) 0294-DOMSEA receives (BASE THE BASS) 0055-AFOTM
(BASE THE BASS) 0055-AFOTM receives (LOUMINOUS) 0704-AUTOM
(LOUMINOUS) 0704-AUTOM receives (REDPRINCE) 0495-KDL
(REDPRINCE) 0495-KDL receives (GREEEK GEEK) 0583-MRJAC
(GREEEK GEEK) 0583-MRJAC receives (DORDAS) 0320-NEMWAR
(DORDAS) 0320-NEMWAR receives (DGLISTRAS) 0668-HOITY
(DGLISTRAS) 0668-HOITY receives (BENZ2004) 0074-FCR
(BENZ2004) 0074-FCR receives (MATHSDIM) 0287-BTRAY
(MATHSDIM) 0287-BTRAY receives (BENZ2004) 0067-DOMSPE
(BENZ2004) 0067-DOMSPE receives (JIMKOK) 0010-MEM44
(JIMKOK) 0010-MEM44 receives (BURDISHO) 0514-HORHER
(BURDISHO) 0514-HORHER receives (HITOMIMITSOS) 0575-TITE
(HITOMIMITSOS) 0575-TITE receives (JIMKOK) 0015-GALTRU
(JIMKOK) 0015-GALTRU receives (MANOFSORROWS) 0569-SCAPE
(MANOFSORROWS) 0569-SCAPE receives (NASOSP) 0625-QUARR
(NASOSP) 0625-QUARR receives (BENZ2004) 0077-ARKHA
(BENZ2004) 0077-ARKHA receives (JULIAHNA12) 0555-GOWTBG
(JULIAHNA12) 0555-GOWTBG receives (LORDSENTARIS) 0223-MIDQUE
(LORDSENTARIS) 0223-MIDQUE receives (BOOFUS) 0263-DREAD
(BOOFUS) 0263-DREAD receives (BENZ2004) 0075-WOTRSE
(BENZ2004) 0075-WOTRSE receives (FRIEDRICH) 0378-STEDRI
(FRIEDRICH) 0378-STEDRI receives (MATHSDIM) 0563-FRODDA
(MATHSDIM) 0563-FRODDA receives (BASE THE BASS) 0636-DUNRUN
(BASE THE BASS) 0636-DUNRUN receives (TOUKOUY) 0234-RFDOAE
(TOUKOUY) 0234-RFDOAE receives (DORDAS) 0335-LOCKL
(DORDAS) 0335-LOCKL receives (PANOS78) 0699-ENDEA
(PANOS78) 0699-ENDEA receives (BURDISHO) 0516-TAJMAH
(BURDISHO) 0516-TAJMAH receives (AOC_) 0655-TRABLO
(AOC_) 0655-TRABLO receives (MANOFSORROWS) 0524-ETGOEATFS
(MANOFSORROWS) 0524-ETGOEATFS receives (ANTONICK) 0296-LOS
(ANTONICK) 0296-LOS receives (FRIEDRICH) 0643-PRINC
(FRIEDRICH) 0643-PRINC receives (JULIAHNA12) 0560-GDTG
(JULIAHNA12) 0560-GDTG receives (BASE THE BASS) 0084-MAGNA-COPY2
(BASE THE BASS) 0084-MAGNA-COPY2 receives (TSOYKAKOS) 0430-AN1E
(TSOYKAKOS) 0430-AN1E receives (LORDSENTARIS) 0225-DOOMB
(LORDSENTARIS) 0225-DOOMB receives (ALEXANDERENO) 0574-AOMTB
(ALEXANDERENO) 0574-AOMTB receives (ZARALEE) 0271-ANDRO
(ZARALEE) 0271-ANDRO receives (JULIAHNA12) 0554-THRON
(JULIAHNA12) 0554-THRON receives (CORTO MALTESE) 0596-RUNEB
(CORTO MALTESE) 0596-RUNEB receives (MADMAN17) 0601-WCTBG
(MADMAN17) 0601-WCTBG receives (DIOGENIS) 0311-LOTRT
(DIOGENIS) 0311-LOTRT receives (BASE THE BASS) 0059-AN13BBS
(BASE THE BASS) 0059-AN13BBS receives (TSOYKAKOS) 0429-AN1E
(TSOYKAKOS) 0429-AN1E receives (TITOS) 0185-TROLL
(TITOS) 0185-TROLL receives (HITOMIMITSOS) 0666-BYZAN
(HITOMIMITSOS) 0666-BYZAN receives (IKAROSX) 0136-STEAM
(IKAROSX) 0136-STEAM receives (TOUKOUY) 0231-LNLFHV
(TOUKOUY) 0231-LNLFHV receives (GEREMES) 0702-NAVEG
(GEREMES) 0702-NAVEG receives (XAXAS) 0466-LOW
(XAXAS) 0466-LOW receives (LOUMINOUS) 0382-DOMSPE
(LOUMINOUS) 0382-DOMSPE receives (MYTHOS999) 0124-POMP
(MYTHOS999) 0124-POMP receives (BURDISHO) 0517-WWE
(BURDISHO) 0517-WWE receives (REDPRINCE) 0480-GOTTCG
(REDPRINCE) 0480-GOTTCG receives (BASE THE BASS) 0065-LOOLON
(BASE THE BASS) 0065-LOOLON receives (CLERICAL_ERROR) 0475-AN1E-COPY1
(CLERICAL_ERROR) 0475-AN1E-COPY1 receives (JULIAHNA12) 0568-ADO
(JULIAHNA12) 0568-ADO receives (MERCYFUL) 0030-WKING
(MERCYFUL) 0030-WKING receives (THEOLOC) 0194-COV
(THEOLOC) 0194-COV receives (PROEVO) 0402-OTSOB
(PROEVO) 0402-OTSOB receives (BENZ2004) 0070-AUTOM-COPY1
(BENZ2004) 0070-AUTOM-COPY1 receives (BASE THE BASS) 0102-JAIPUR
(BASE THE BASS) 0102-JAIPUR receives (BENZ2004) 0070-AUTOM-COPY2
(BENZ2004) 0070-AUTOM-COPY2 receives (THEOLOC) 0199-INFIL
(THEOLOC) 0199-INFIL receives (PORTIERHS) 0309-AN2E-COPY5
(PORTIERHS) 0309-AN2E-COPY5 receives (VASILIS) 0267-MARVL
(VASILIS) 0267-MARVL receives (BURDISHO) 0518-DUCDEA
(BURDISHO) 0518-DUCDEA receives (BASE THE BASS) 0045-TATPG
(BASE THE BASS) 0045-TATPG receives (VAGOS) 0350-AN1E
(VAGOS) 0350-AN1E receives (XAXAS) 0457-SUCVAC
(XAXAS) 0457-SUCVAC receives (FRIEDRICH) 0357-SUMER
(FRIEDRICH) 0357-SUMER receives (BASE THE BASS) 0084-MAGNA-COPY1
(BASE THE BASS) 0084-MAGNA-COPY1 receives (PORTIERHS) 0307-AN1E-COPY1
(PORTIERHS) 0307-AN1E-COPY1 receives (REDPRINCE) 0486-WOWTAG
(REDPRINCE) 0486-WOWTAG receives (TALLIKE) 0672-KTFAR
(TALLIKE) 0672-KTFAR receives (AVYSSALEOS) 0029-WIRAQ
(AVYSSALEOS) 0029-WIRAQ receives (PKOURKOULOP) 0392-VDG
(PKOURKOULOP) 0392-VDG receives (SCOTTIE771) 0476-DVE
(SCOTTIE771) 0476-DVE receives (LORDSENTARIS) 0230-ACQUI
(LORDSENTARIS) 0230-ACQUI receives (THEOLOC) 0202-OEOTA
(THEOLOC) 0202-OEOTA receives (BASE THE BASS) 0040-AN2E-COPY7
(BASE THE BASS) 0040-AN2E-COPY7 receives (BURDISHO) 0593-HANTEU
(BURDISHO) 0593-HANTEU receives (GREEEK GEEK) 0585-7WON
(GREEEK GEEK) 0585-7WON receives (AOC_) 0155-ANDRO
(AOC_) 0155-ANDRO receives (SCOTTIE771) 0532-PANDE
(SCOTTIE771) 0532-PANDE receives (AOC_) 0244-WWP
(AOC_) 0244-WWP receives (DORDAS) 0324-HANGAR
(DORDAS) 0324-HANGAR receives (BASE THE BASS) 0114-YSTBOX
(BASE THE BASS) 0114-YSTBOX receives (BURDISHO) 0594-ROE
(BURDISHO) 0594-ROE receives (GEREMES) 0151-DOLVIT
(GEREMES) 0151-DOLVIT receives (BASE THE BASS) 0033-GHOBLI
(BASE THE BASS) 0033-GHOBLI receives (STAKON) 0546-DIPLO
(STAKON) 0546-DIPLO receives (AOC_) 0315-DTSOB
(AOC_) 0315-DTSOB receives (JAMESH) 0512-PCOVE
(JAMESH) 0512-PCOVE receives (AVYSSALEOS) 0013-K1A
(AVYSSALEOS) 0013-K1A receives (GREEEK GEEK) 0579-ANTDUE
(GREEEK GEEK) 0579-ANTDUE receives (MANOSDOWNS) 0680-RFC
(MANOSDOWNS) 0680-RFC receives (BASE THE BASS) 0100-INNOV
(BASE THE BASS) 0100-INNOV receives (BRUTALIEN) 0176-TFE
(BRUTALIEN) 0176-TFE receives (XAXAS) 0453-RTFW
(XAXAS) 0453-RTFW receives (FRIEDRICH) 0377-RISK2
(FRIEDRICH) 0377-RISK2 receives (MYTHOS999) 0128-KEYHAR
(MYTHOS999) 0128-KEYHAR receives (BASE THE BASS) 0140-SDC
(BASE THE BASS) 0140-SDC receives (LOUMINOUS) 0381-WWE
(LOUMINOUS) 0381-WWE receives (MANOSDOWNS) 0678-NOTR
(MANOSDOWNS) 0678-NOTR receives (PANOS78) 0698-ASSYR
(PANOS78) 0698-ASSYR receives (ANTONICK) 0293-AMYIT
(ANTONICK) 0293-AMYIT receives (TOUKOUY) 0232-LOU14
(TOUKOUY) 0232-LOU14 receives (BASE THE BASS) 0063-SYLLA
(BASE THE BASS) 0063-SYLLA receives (PROEVO) 0400-OTSOB
(PROEVO) 0400-OTSOB receives (MANOSDOWNS) 0677-SHAHUN
(MANOSDOWNS) 0677-SHAHUN receives (NEFELIA) 0177-PRISOU
(NEFELIA) 0177-PRISOU receives (LORDSENTARIS) 0713-20TCEN
(LORDSENTARIS) 0713-20TCEN receives (MANOSDOWNS) 0679-SHDATCG
(MANOSDOWNS) 0679-SHDATCG receives (AVYSSALEOS) 0020-GOSU
(AVYSSALEOS) 0020-GOSU receives (BENZ2004) 0660-REVOL
(BENZ2004) 0660-REVOL receives (PORTIERHS) 0247-MUNQUE
(PORTIERHS) 0247-MUNQUE receives (JAMESH) 0490-WOWTAG
(JAMESH) 0490-WOWTAG receives (NASOSP) 0657-PANSTA
(NASOSP) 0657-PANSTA receives (ALKIS21) 0340-AN2E
(ALKIS21) 0340-AN2E receives (REDPRINCE) 0506-PANDE
(REDPRINCE) 0506-PANDE receives (CORTO MALTESE) 0597-WRING
(CORTO MALTESE) 0597-WRING receives (NETRINOGR) 0424-WIZAR
(NETRINOGR) 0424-WIZAR receives (STALLION) 0346-SOLMIO
(STALLION) 0346-SOLMIO receives (GEREMES) 0148-STRROM
(GEREMES) 0148-STRROM receives (PETERGR) 0210-MOUDRA
(PETERGR) 0210-MOUDRA receives (JIMKOK) 0005-SPACRU
(JIMKOK) 0005-SPACRU receives (LORDSENTARIS) 0229-TAMHAL
(LORDSENTARIS) 0229-TAMHAL receives (PROEVO) 0406-AOD
(PROEVO) 0406-AOD receives (JAMESH) 0494-ILPRI
(JAMESH) 0494-ILPRI receives (BASE THE BASS) 0058-ANPWSB
(BASE THE BASS) 0058-ANPWSB receives (PKOURKOULOP) 0394-CFAS
(PKOURKOULOP) 0394-CFAS receives (ANTONICK) 0297-BRIEF
(ANTONICK) 0297-BRIEF receives (MANOFSORROWS) 0570-STRAS
(MANOFSORROWS) 0570-STRAS receives (NEONDREAMER) 0599-WCTBG
(NEONDREAMER) 0599-WCTBG receives (JULIAHNA12) 0561-LT3
(JULIAHNA12) 0561-LT3 receives (JIMKOK) 0002-LOTR
(JIMKOK) 0002-LOTR receives (BOHAGANDE) 0431-NIGHT
(BOHAGANDE) 0431-NIGHT receives (FOKOS) 0674-INFCIT
(FOKOS) 0674-INFCIT receives (ALKIS21) 0337-AN7E
(ALKIS21) 0337-AN7E receives (DIOGENIS) 0242-SOUWAR
(DIOGENIS) 0242-SOUWAR receives (ALEXANDERENO) 0182-SAR
(ALEXANDERENO) 0182-SAR receives (BASE THE BASS) 0111-MONEY
(BASE THE BASS) 0111-MONEY receives (PORTIERHS) 0306-AN1E-COPY6
(PORTIERHS) 0306-AN1E-COPY6 receives (AOC_) 0170-KAZDIC
(AOC_) 0170-KAZDIC receives (DORDAS) 0321-HBOS
(DORDAS) 0321-HBOS receives (MERCYFUL) 0014-MIA
(MERCYFUL) 0014-MIA receives (BASE THE BASS) 0039-AN1E-COPY7
(BASE THE BASS) 0039-AN1E-COPY7 receives (STAKON) 0638-GRACRU
(STAKON) 0638-GRACRU receives (MERCYFUL) 0607-AN2E
(MERCYFUL) 0607-AN2E receives (DORDAS) 0331-SATNF
(DORDAS) 0331-SATNF receives (PANOS78) 0700-MYTPAN
(PANOS78) 0700-MYTPAN receives (THEOLOC) 0193-CITTA
(THEOLOC) 0193-CITTA receives (PROEVO) 0403-OTSOB
(PROEVO) 0403-OTSOB receives (BOOFUS) 0264-NLOTSC
(BOOFUS) 0264-NLOTSC receives (SCOTTIE771) 0530-NEXUS
(SCOTTIE771) 0530-NEXUS receives (BASE THE BASS) 0473-AN4E-COPY2
(BASE THE BASS) 0473-AN4E-COPY2 receives (ALEXANDERENO) 0181-AGRIC
(ALEXANDERENO) 0181-AGRIC receives (BENZ2004) 0659-ARCHI
(BENZ2004) 0659-ARCHI receives (JULIAHNA12) 0556-GHOSTO
(JULIAHNA12) 0556-GHOSTO receives (THEOLOC) 0200-KINBUI
(THEOLOC) 0200-KINBUI receives (BASE THE BASS) 0472-AN3E-COPY2
(BASE THE BASS) 0472-AN3E-COPY2 receives (THEOLOC) 0191-ARKHA
(THEOLOC) 0191-ARKHA receives (XAXAS) 0468-MDR
(XAXAS) 0468-MDR receives (BASE THE BASS) 0096-ELDSIG
(BASE THE BASS) 0096-ELDSIG receives (GREEEK GEEK) 0578-WEE
(GREEEK GEEK) 0578-WEE receives (FRIEDRICH) 0361-CCN
(FRIEDRICH) 0361-CCN receives (ZARALEE) 0272-BC1CWAE
(ZARALEE) 0272-BC1CWAE receives (LORDSENTARIS) 0710-SE4
(LORDSENTARIS) 0710-SE4 receives (MANOFSORROWS) 0521-WAOI
(MANOFSORROWS) 0521-WAOI receives (JIMKOK) 0001-THRON
(JIMKOK) 0001-THRON receives (ALEXANDERENO) 0609-BMC
(ALEXANDERENO) 0609-BMC receives (BASE THE BASS) 0062-SHDATCG
(BASE THE BASS) 0062-SHDATCG receives (ALKIS21) 0339-AN1E
(ALKIS21) 0339-AN1E receives (FRIEDRICH) 0360-GOLDL
(FRIEDRICH) 0360-GOLDL receives (ANTONICK) 0295-STEAM
(ANTONICK) 0295-STEAM receives (TOUKOUY) 0220-TWIST
(TOUKOUY) 0220-TWIST receives (XAXAS) 0469-RFTG
(XAXAS) 0469-RFTG receives (JULIAHNA12) 0577-ELDSIG
(JULIAHNA12) 0577-ELDSIG receives (BASE THE BASS) 0050-CASHA
(BASE THE BASS) 0050-CASHA receives (DORDAS) 0330-PRISOU
(DORDAS) 0330-PRISOU receives (FRIEDRICH) 0642-SAUST
(FRIEDRICH) 0642-SAUST receives (AVYSSALEOS) 0018-ALJUB
(AVYSSALEOS) 0018-ALJUB receives (TSMIGADIS) 0688-CHIEXP
(TSMIGADIS) 0688-CHIEXP receives (XODROOLIS) 0146-SILKR
(XODROOLIS) 0146-SILKR receives (BASE THE BASS) 0098-GUILL
(BASE THE BASS) 0098-GUILL receives (MERCYFUL) 0606-AN1E
(MERCYFUL) 0606-AN1E receives (JAMESH) 0496-TSURO
(JAMESH) 0496-TSURO receives (MATHSDIM) 0562-NIGHT
(MATHSDIM) 0562-NIGHT receives (BASE THE BASS) 0068-RUNAGE
(BASE THE BASS) 0068-RUNAGE receives (GIANNISS) 0246-THUND
(GIANNISS) 0246-THUND receives (FRIEDRICH) 0421-HERMA
(FRIEDRICH) 0421-HERMA receives (DORDAS) 0318-CARCC
(DORDAS) 0318-CARCC receives (LOUMINOUS) 0478-AZTLN
(LOUMINOUS) 0478-AZTLN receives (JULIAHNA12) 0671-ILLUM
(JULIAHNA12) 0671-ILLUM receives (PETERGR) 0216-LOTRTFOTRBG
(PETERGR) 0216-LOTRTFOTRBG receives (STAKON) 0541-MAGIC
(STAKON) 0541-MAGIC receives (JULIAHNA12) 0571-SOUWAR
(JULIAHNA12) 0571-SOUWAR receives (TALLIKE) 0261-11
(TALLIKE) 0261-11 receives (MANOFSORROWS) 0520-PNCT
(MANOFSORROWS) 0520-PNCT receives (AOC_) 0171-PATRI
(AOC_) 0171-PATRI receives (SPACIE81) 0641-THRON
(SPACIE81) 0641-THRON receives (JAMESH) 0504-THURN
(JAMESH) 0504-THURN receives (NEFELIA) 0178-FTCITS
(NEFELIA) 0178-FTCITS receives (LOUMINOUS) 0386-ALHAM
(LOUMINOUS) 0386-ALHAM receives (PKOURKOULOP) 0393-YS
(PKOURKOULOP) 0393-YS receives (JAMESH) 0503-INNOV
(JAMESH) 0503-INNOV receives (DIOGENIS) 0116-NINJA
(DIOGENIS) 0116-NINJA receives (BASE THE BASS) 0049-DANEGG
(BASE THE BASS) 0049-DANEGG receives (BENZ2004) 0092-DRUROL
(BENZ2004) 0092-DRUROL receives (GEREMES) 0152-TIKAL
(GEREMES) 0152-TIKAL receives (DGLISTRAS) 0622-VEGAS
(DGLISTRAS) 0622-VEGAS receives (BENZ2004) 0069-PANDE
(BENZ2004) 0069-PANDE receives (AOC_) 0552-AN2E5
(AOC_) 0552-AN2E5 receives (JAMESH) 0500-WARKNI
(JAMESH) 0500-WARKNI receives (PORTIERHS) 0309-AN2E-COPY4
(PORTIERHS) 0309-AN2E-COPY4 receives (BURDISHO) 0591-DOMINT
(BURDISHO) 0591-DOMINT receives (AOC_) 0169-CLANS
(AOC_) 0169-CLANS receives (FRIEDRICH) 0379-SEREN
(FRIEDRICH) 0379-SEREN receives (MATHSDIM) 0288-KUTUZ
(MATHSDIM) 0288-KUTUZ receives (NEONDREAMER) 0600-DJITD
(NEONDREAMER) 0600-DJITD receives (GREEEK GEEK) 0581-MM
(GREEEK GEEK) 0581-MM receives (JULIAHNA12) 0566-LIBER
(JULIAHNA12) 0566-LIBER receives (GEREMES) 0528-TOMCRY
(GEREMES) 0528-TOMCRY receives (HITOMIMITSOS) 0665-CONST
(HITOMIMITSOS) 0665-CONST receives (ANTONICK) 0301-BRASS
(ANTONICK) 0301-BRASS receives (DIOGENIS) 0119-AUTOK
(DIOGENIS) 0119-AUTOK receives (JULIAHNA12) 0551-SENJI
(JULIAHNA12) 0551-SENJI receives (IKAROSX) 0634-VENTU
(IKAROSX) 0634-VENTU receives (MERCYFUL) 0011-HOUSE
(MERCYFUL) 0011-HOUSE receives (PROEVO) 0401-OTSOB
(PROEVO) 0401-OTSOB receives (MERCYFUL) 0004-AUTOM
(MERCYFUL) 0004-AUTOM receives (THEOLOC) 0206-TROYES
(THEOLOC) 0206-TROYES receives (AOC_) 0553-AN2E5
(AOC_) 0553-AN2E5 receives (XAXAS) 0467-TTREU
(XAXAS) 0467-TTREU receives (BENZ2004) 0087-AOEAD-COPY1
(BENZ2004) 0087-AOEAD-COPY1 receives (BASE THE BASS) 0043-TIMINV
(BASE THE BASS) 0043-TIMINV receives (JAMESH) 0499-WWE
(JAMESH) 0499-WWE receives (MERCYFUL) 0134-FURYD
(MERCYFUL) 0134-FURYD receives (DORDAS) 0317-BANG
(DORDAS) 0317-BANG receives (LORDSENTARIS) 0709-DOUAGE
(LORDSENTARIS) 0709-DOUAGE receives (TOUKOUY) 0226-FRONT
(TOUKOUY) 0226-FRONT receives (MERCYFUL) 0027-TOLEDO
(MERCYFUL) 0027-TOLEDO receives (PROEVO) 0399-OTSOB
(PROEVO) 0399-OTSOB receives (ALEXANDERENO) 0188-COCTCG
(ALEXANDERENO) 0188-COCTCG receives (LOUMINOUS) 0387-MJINY
(LOUMINOUS) 0387-MJINY receives (JULIAHNA12) 0567-NOTRE
(JULIAHNA12) 0567-NOTRE receives (THEOLOC) 0205-TOKAI
(THEOLOC) 0205-TOKAI receives (BASE THE BASS) 0041-AN2E-COPY1
(BASE THE BASS) 0041-AN2E-COPY1 receives (TITOS) 0186-WEE
(TITOS) 0186-WEE receives (LOUMINOUS) 0589-STRON
(LOUMINOUS) 0589-STRON receives (BASE THE BASS) 0706-LFW
(BASE THE BASS) 0706-LFW receives (MERCYFUL) 0608-AN3E
(MERCYFUL) 0608-AN3E receives (3POD) 0131-GTABE

(BASE THE BASS) 0057-COB receives (PORTIERHS) 0310-AN3E-COPY2
(PORTIERHS) 0310-AN3E-COPY2 receives (VRADIPOUS1) 0351-DTE
(VRADIPOUS1) 0351-DTE receives (BASE THE BASS) 0057-COB

(BASE THE BASS) 0097-FAOS receives (MERCYFUL) 0038-DDCRBG
(MERCYFUL) 0038-DDCRBG receives (BASE THE BASS) 0097-FAOS

(KASTROLOGOS) 0616-RTTATBA receives (MATHSDIM) 0289-CATG
(MATHSDIM) 0289-CATG receives (KASTROLOGOS) 0616-RTTATBA

(LOUMINOUS) 0389-CCN receives (MANOSDOWNS) 0676-IMPER
(MANOSDOWNS) 0676-IMPER receives (LOUMINOUS) 0389-CCN

(THEOLOC) 0197-FUNNY receives (VRADIPOUS1) 0353-NOTR
(VRADIPOUS1) 0353-NOTR receives (THEOLOC) 0197-FUNNY

ITEM SUMMARY (295 total trades):

(3POD) 0131-GTABE receives (BASE THE BASS) 0042-AN3E-COPY1 and sends to (MERCYFUL) 0608-AN3E
(ALEXANDERENO) 0181-AGRIC receives (BENZ2004) 0659-ARCHI and sends to (BASE THE BASS) 0473-AN4E-COPY2
(ALEXANDERENO) 0182-SAR receives (BASE THE BASS) 0111-MONEY and sends to (DIOGENIS) 0242-SOUWAR
(ALEXANDERENO) 0188-COCTCG receives (LOUMINOUS) 0387-MJINY and sends to (PROEVO) 0399-OTSOB
(ALEXANDERENO) 0574-AOMTB receives (ZARALEE) 0271-ANDRO and sends to (LORDSENTARIS) 0225-DOOMB
(ALEXANDERENO) 0609-BMC receives (BASE THE BASS) 0062-SHDATCG and sends to (JIMKOK) 0001-THRON
(ALKIS21) 0337-AN7E receives (DIOGENIS) 0242-SOUWAR and sends to (FOKOS) 0674-INFCIT
(ALKIS21) 0338-AN1E receives (TSMIGADIS) 0687-BATAV and sends to (STAKON) 0549-ZAVAN
(ALKIS21) 0339-AN1E receives (FRIEDRICH) 0360-GOLDL and sends to (BASE THE BASS) 0062-SHDATCG
(ALKIS21) 0340-AN2E receives (REDPRINCE) 0506-PANDE and sends to (NASOSP) 0657-PANSTA
(ANTONICK) 0293-AMYIT receives (TOUKOUY) 0232-LOU14 and sends to (PANOS78) 0698-ASSYR
(ANTONICK) 0294-DOMSEA receives (BASE THE BASS) 0055-AFOTM and sends to (TSOYKAKOS) 0426-AN2E
(ANTONICK) 0295-STEAM receives (TOUKOUY) 0220-TWIST and sends to (FRIEDRICH) 0360-GOLDL
(ANTONICK) 0296-LOS receives (FRIEDRICH) 0643-PRINC and sends to (MANOFSORROWS) 0524-ETGOEATFS
(ANTONICK) 0297-BRIEF receives (MANOFSORROWS) 0570-STRAS and sends to (PKOURKOULOP) 0394-CFAS
(ANTONICK) 0301-BRASS receives (DIOGENIS) 0119-AUTOK and sends to (HITOMIMITSOS) 0665-CONST
(AOC_) 0155-ANDRO receives (SCOTTIE771) 0532-PANDE and sends to (GREEEK GEEK) 0585-7WON
(AOC_) 0169-CLANS receives (FRIEDRICH) 0379-SEREN and sends to (BURDISHO) 0591-DOMINT
(AOC_) 0170-KAZDIC receives (DORDAS) 0321-HBOS and sends to (PORTIERHS) 0306-AN1E-COPY6
(AOC_) 0171-PATRI receives (SPACIE81) 0641-THRON and sends to (MANOFSORROWS) 0520-PNCT
(AOC_) 0244-WWP receives (DORDAS) 0324-HANGAR and sends to (SCOTTIE771) 0532-PANDE
(AOC_) 0315-DTSOB receives (JAMESH) 0512-PCOVE and sends to (STAKON) 0546-DIPLO
(AOC_) 0552-AN2E5 receives (JAMESH) 0500-WARKNI and sends to (BENZ2004) 0069-PANDE
(AOC_) 0553-AN2E5 receives (XAXAS) 0467-TTREU and sends to (THEOLOC) 0206-TROYES
(AOC_) 0655-TRABLO receives (MANOFSORROWS) 0524-ETGOEATFS and sends to (BURDISHO) 0516-TAJMAH
(AVYSSALEOS) 0013-K1A receives (GREEEK GEEK) 0579-ANTDUE and sends to (JAMESH) 0512-PCOVE
(AVYSSALEOS) 0018-ALJUB receives (TSMIGADIS) 0688-CHIEXP and sends to (FRIEDRICH) 0642-SAUST
(AVYSSALEOS) 0020-GOSU receives (BENZ2004) 0660-REVOL and sends to (MANOSDOWNS) 0679-SHDATCG
(AVYSSALEOS) 0028-EOTROC receives (THEOLOC) 0192-BBTMTCG and sends to (PANOS78) 0696-CHINA
(AVYSSALEOS) 0029-WIRAQ receives (PKOURKOULOP) 0392-VDG and sends to (TALLIKE) 0672-KTFAR
(BASE THE BASS) 0033-GHOBLI receives (STAKON) 0546-DIPLO and sends to (GEREMES) 0151-DOLVIT
(BASE THE BASS) 0035-GIANTS receives (PANOS78) 0697-ROE and sends to (DORDAS) 0319-MAGSAL
(BASE THE BASS) 0039-AN1E-COPY7 receives (STAKON) 0638-GRACRU and sends to (MERCYFUL) 0014-MIA
(BASE THE BASS) 0040-AN2E-COPY6 receives (PANOS78) 0696-CHINA and sends to (MERCYFUL) 0012-PANSTA
(BASE THE BASS) 0040-AN2E-COPY7 receives (BURDISHO) 0593-HANTEU and sends to (THEOLOC) 0202-OEOTA
(BASE THE BASS) 0041-AN2E-COPY1 receives (TITOS) 0186-WEE and sends to (THEOLOC) 0205-TOKAI
(BASE THE BASS) 0042-AN3E-COPY1 receives (BENZ2004) 0087-AOEAD-COPY2 and sends to (3POD) 0131-GTABE
(BASE THE BASS) 0043-TIMINV receives (JAMESH) 0499-WWE and sends to (BENZ2004) 0087-AOEAD-COPY1
(BASE THE BASS) 0045-TATPG receives (VAGOS) 0350-AN1E and sends to (BURDISHO) 0518-DUCDEA
(BASE THE BASS) 0049-DANEGG receives (BENZ2004) 0092-DRUROL and sends to (DIOGENIS) 0116-NINJA
(BASE THE BASS) 0050-CASHA receives (DORDAS) 0330-PRISOU and sends to (JULIAHNA12) 0577-ELDSIG
(BASE THE BASS) 0055-AFOTM receives (LOUMINOUS) 0704-AUTOM and sends to (ANTONICK) 0294-DOMSEA
(BASE THE BASS) 0057-COB receives (PORTIERHS) 0310-AN3E-COPY2 and sends to (VRADIPOUS1) 0351-DTE
(BASE THE BASS) 0058-ANPWSB receives (PKOURKOULOP) 0394-CFAS and sends to (JAMESH) 0494-ILPRI
(BASE THE BASS) 0059-AN13BBS receives (TSOYKAKOS) 0429-AN1E and sends to (DIOGENIS) 0311-LOTRT
(BASE THE BASS) 0062-SHDATCG receives (ALKIS21) 0339-AN1E and sends to (ALEXANDERENO) 0609-BMC
(BASE THE BASS) 0063-SYLLA receives (PROEVO) 0400-OTSOB and sends to (TOUKOUY) 0232-LOU14
(BASE THE BASS) 0065-LOOLON receives (CLERICAL_ERROR) 0475-AN1E-COPY1 and sends to (REDPRINCE) 0480-GOTTCG
(BASE THE BASS) 0068-RUNAGE receives (GIANNISS) 0246-THUND and sends to (MATHSDIM) 0562-NIGHT
(BASE THE BASS) 0084-MAGNA-COPY1 receives (PORTIERHS) 0307-AN1E-COPY1 and sends to (FRIEDRICH) 0357-SUMER
(BASE THE BASS) 0084-MAGNA-COPY2 receives (TSOYKAKOS) 0430-AN1E and sends to (JULIAHNA12) 0560-GDTG
(BASE THE BASS) 0096-ELDSIG receives (GREEEK GEEK) 0578-WEE and sends to (XAXAS) 0468-MDR
(BASE THE BASS) 0097-FAOS receives (MERCYFUL) 0038-DDCRBG and sends to (MERCYFUL) 0038-DDCRBG
(BASE THE BASS) 0098-GUILL receives (MERCYFUL) 0606-AN1E and sends to (XODROOLIS) 0146-SILKR
(BASE THE BASS) 0100-INNOV receives (BRUTALIEN) 0176-TFE and sends to (MANOSDOWNS) 0680-RFC
(BASE THE BASS) 0102-JAIPUR receives (BENZ2004) 0070-AUTOM-COPY2 and sends to (BENZ2004) 0070-AUTOM-COPY1
(BASE THE BASS) 0111-MONEY receives (PORTIERHS) 0306-AN1E-COPY6 and sends to (ALEXANDERENO) 0182-SAR
(BASE THE BASS) 0114-YSTBOX receives (BURDISHO) 0594-ROE and sends to (DORDAS) 0324-HANGAR
(BASE THE BASS) 0140-SDC receives (LOUMINOUS) 0381-WWE and sends to (MYTHOS999) 0128-KEYHAR
(BASE THE BASS) 0472-AN3E-COPY2 receives (THEOLOC) 0191-ARKHA and sends to (THEOLOC) 0200-KINBUI
(BASE THE BASS) 0473-AN4E-COPY2 receives (ALEXANDERENO) 0181-AGRIC and sends to (SCOTTIE771) 0530-NEXUS
(BASE THE BASS) 0636-DUNRUN receives (TOUKOUY) 0234-RFDOAE and sends to (MATHSDIM) 0563-FRODDA
(BASE THE BASS) 0706-LFW receives (MERCYFUL) 0608-AN3E and sends to (LOUMINOUS) 0589-STRON
(BENZ2004) 0067-DOMSPE receives (JIMKOK) 0010-MEM44 and sends to (MATHSDIM) 0287-BTRAY
(BENZ2004) 0069-PANDE receives (AOC_) 0552-AN2E5 and sends to (DGLISTRAS) 0622-VEGAS
(BENZ2004) 0070-AUTOM-COPY1 receives (BASE THE BASS) 0102-JAIPUR and sends to (PROEVO) 0402-OTSOB
(BENZ2004) 0070-AUTOM-COPY2 receives (THEOLOC) 0199-INFIL and sends to (BASE THE BASS) 0102-JAIPUR
(BENZ2004) 0074-FCR receives (MATHSDIM) 0287-BTRAY and sends to (DGLISTRAS) 0668-HOITY
(BENZ2004) 0075-WOTRSE receives (FRIEDRICH) 0378-STEDRI and sends to (BOOFUS) 0263-DREAD
(BENZ2004) 0077-ARKHA receives (JULIAHNA12) 0555-GOWTBG and sends to (NASOSP) 0625-QUARR
(BENZ2004) 0087-AOEAD-COPY1 receives (BASE THE BASS) 0043-TIMINV and sends to (XAXAS) 0467-TTREU
(BENZ2004) 0087-AOEAD-COPY2 receives (DORDAS) 0319-MAGSAL and sends to (BASE THE BASS) 0042-AN3E-COPY1
(BENZ2004) 0092-DRUROL receives (GEREMES) 0152-TIKAL and sends to (BASE THE BASS) 0049-DANEGG
(BENZ2004) 0659-ARCHI receives (JULIAHNA12) 0556-GHOSTO and sends to (ALEXANDERENO) 0181-AGRIC
(BENZ2004) 0660-REVOL receives (PORTIERHS) 0247-MUNQUE and sends to (AVYSSALEOS) 0020-GOSU
(BOHAGANDE) 0431-NIGHT receives (FOKOS) 0674-INFCIT and sends to (JIMKOK) 0002-LOTR
(BOOFUS) 0263-DREAD receives (BENZ2004) 0075-WOTRSE and sends to (LORDSENTARIS) 0223-MIDQUE
(BOOFUS) 0264-NLOTSC receives (SCOTTIE771) 0530-NEXUS and sends to (PROEVO) 0403-OTSOB
(BOWMANGR) 0470-BLACK receives (JULIAHNA12) 0572-AREPRO and sends to (JULIAHNA12) 0565-SOC
(BRUTALIEN) 0176-TFE receives (XAXAS) 0453-RTFW and sends to (BASE THE BASS) 0100-INNOV
(BURDISHO) 0514-HORHER receives (HITOMIMITSOS) 0575-TITE and sends to (JIMKOK) 0010-MEM44
(BURDISHO) 0516-TAJMAH receives (AOC_) 0655-TRABLO and sends to (PANOS78) 0699-ENDEA
(BURDISHO) 0517-WWE receives (REDPRINCE) 0480-GOTTCG and sends to (MYTHOS999) 0124-POMP
(BURDISHO) 0518-DUCDEA receives (BASE THE BASS) 0045-TATPG and sends to (VASILIS) 0267-MARVL
(BURDISHO) 0591-DOMINT receives (AOC_) 0169-CLANS and sends to (PORTIERHS) 0309-AN2E-COPY4
(BURDISHO) 0593-HANTEU receives (GREEEK GEEK) 0585-7WON and sends to (BASE THE BASS) 0040-AN2E-COPY7
(BURDISHO) 0594-ROE receives (GEREMES) 0151-DOLVIT and sends to (BASE THE BASS) 0114-YSTBOX
(CHEVVY) 0633-MPD receives (PORTIERHS) 0254-DBA and sends to (TSMIGADIS) 0687-BATAV
(CLERICAL_ERROR) 0475-AN1E-COPY1 receives (JULIAHNA12) 0568-ADO and sends to (BASE THE BASS) 0065-LOOLON
(CORTO MALTESE) 0596-RUNEB receives (MADMAN17) 0601-WCTBG and sends to (JULIAHNA12) 0554-THRON
(CORTO MALTESE) 0597-WRING receives (NETRINOGR) 0424-WIZAR and sends to (REDPRINCE) 0506-PANDE
(DGLISTRAS) 0622-VEGAS receives (BENZ2004) 0069-PANDE and sends to (GEREMES) 0152-TIKAL
(DGLISTRAS) 0668-HOITY receives (BENZ2004) 0074-FCR and sends to (DORDAS) 0320-NEMWAR
(DIOGENIS) 0116-NINJA receives (BASE THE BASS) 0049-DANEGG and sends to (JAMESH) 0503-INNOV
(DIOGENIS) 0119-AUTOK receives (JULIAHNA12) 0551-SENJI and sends to (ANTONICK) 0301-BRASS
(DIOGENIS) 0242-SOUWAR receives (ALEXANDERENO) 0182-SAR and sends to (ALKIS21) 0337-AN7E
(DIOGENIS) 0311-LOTRT receives (BASE THE BASS) 0059-AN13BBS and sends to (MADMAN17) 0601-WCTBG
(DORDAS) 0317-BANG receives (LORDSENTARIS) 0709-DOUAGE and sends to (MERCYFUL) 0134-FURYD
(DORDAS) 0318-CARCC receives (LOUMINOUS) 0478-AZTLN and sends to (FRIEDRICH) 0421-HERMA
(DORDAS) 0319-MAGSAL receives (BASE THE BASS) 0035-GIANTS and sends to (BENZ2004) 0087-AOEAD-COPY2
(DORDAS) 0320-NEMWAR receives (DGLISTRAS) 0668-HOITY and sends to (GREEEK GEEK) 0583-MRJAC
(DORDAS) 0321-HBOS receives (MERCYFUL) 0014-MIA and sends to (AOC_) 0170-KAZDIC
(DORDAS) 0324-HANGAR receives (BASE THE BASS) 0114-YSTBOX and sends to (AOC_) 0244-WWP
(DORDAS) 0330-PRISOU receives (FRIEDRICH) 0642-SAUST and sends to (BASE THE BASS) 0050-CASHA
(DORDAS) 0331-SATNF receives (PANOS78) 0700-MYTPAN and sends to (MERCYFUL) 0607-AN2E
(DORDAS) 0335-LOCKL receives (PANOS78) 0699-ENDEA and sends to (TOUKOUY) 0234-RFDOAE
(FOKOS) 0674-INFCIT receives (ALKIS21) 0337-AN7E and sends to (BOHAGANDE) 0431-NIGHT
(FRIEDRICH) 0357-SUMER receives (BASE THE BASS) 0084-MAGNA-COPY1 and sends to (XAXAS) 0457-SUCVAC
(FRIEDRICH) 0360-GOLDL receives (ANTONICK) 0295-STEAM and sends to (ALKIS21) 0339-AN1E
(FRIEDRICH) 0361-CCN receives (ZARALEE) 0272-BC1CWAE and sends to (GREEEK GEEK) 0578-WEE
(FRIEDRICH) 0377-RISK2 receives (MYTHOS999) 0128-KEYHAR and sends to (XAXAS) 0453-RTFW
(FRIEDRICH) 0378-STEDRI receives (MATHSDIM) 0563-FRODDA and sends to (BENZ2004) 0075-WOTRSE
(FRIEDRICH) 0379-SEREN receives (MATHSDIM) 0288-KUTUZ and sends to (AOC_) 0169-CLANS
(FRIEDRICH) 0421-HERMA receives (DORDAS) 0318-CARCC and sends to (GIANNISS) 0246-THUND
(FRIEDRICH) 0642-SAUST receives (AVYSSALEOS) 0018-ALJUB and sends to (DORDAS) 0330-PRISOU
(FRIEDRICH) 0643-PRINC receives (JULIAHNA12) 0560-GDTG and sends to (ANTONICK) 0296-LOS
(GEREMES) 0148-STRROM receives (PETERGR) 0210-MOUDRA and sends to (STALLION) 0346-SOLMIO
(GEREMES) 0151-DOLVIT receives (BASE THE BASS) 0033-GHOBLI and sends to (BURDISHO) 0594-ROE
(GEREMES) 0152-TIKAL receives (DGLISTRAS) 0622-VEGAS and sends to (BENZ2004) 0092-DRUROL
(GEREMES) 0513-ABBEY receives (THEOLOC) 0201-ODDVI and sends to (JAMESH) 0501-CUBA
(GEREMES) 0528-TOMCRY receives (HITOMIMITSOS) 0665-CONST and sends to (JULIAHNA12) 0566-LIBER
(GEREMES) 0702-NAVEG receives (XAXAS) 0466-LOW and sends to (TOUKOUY) 0231-LNLFHV
(GIANNISS) 0246-THUND receives (FRIEDRICH) 0421-HERMA and sends to (BASE THE BASS) 0068-RUNAGE
(GREEEK GEEK) 0578-WEE receives (FRIEDRICH) 0361-CCN and sends to (BASE THE BASS) 0096-ELDSIG
(GREEEK GEEK) 0579-ANTDUE receives (MANOSDOWNS) 0680-RFC and sends to (AVYSSALEOS) 0013-K1A
(GREEEK GEEK) 0581-MM receives (JULIAHNA12) 0566-LIBER and sends to (NEONDREAMER) 0600-DJITD
(GREEEK GEEK) 0583-MRJAC receives (DORDAS) 0320-NEMWAR and sends to (REDPRINCE) 0495-KDL
(GREEEK GEEK) 0585-7WON receives (AOC_) 0155-ANDRO and sends to (BURDISHO) 0593-HANTEU
(HITOMIMITSOS) 0575-TITE receives (JIMKOK) 0015-GALTRU and sends to (BURDISHO) 0514-HORHER
(HITOMIMITSOS) 0665-CONST receives (ANTONICK) 0301-BRASS and sends to (GEREMES) 0528-TOMCRY
(HITOMIMITSOS) 0666-BYZAN receives (IKAROSX) 0136-STEAM and sends to (TITOS) 0185-TROLL
(IKAROSX) 0136-STEAM receives (TOUKOUY) 0231-LNLFHV and sends to (HITOMIMITSOS) 0666-BYZAN
(IKAROSX) 0634-VENTU receives (MERCYFUL) 0011-HOUSE and sends to (JULIAHNA12) 0551-SENJI
(JAMESH) 0490-WOWTAG receives (NASOSP) 0657-PANSTA and sends to (PORTIERHS) 0247-MUNQUE
(JAMESH) 0492-ASOO receives (STAKON) 0549-ZAVAN and sends to (THEOLOC) 0201-ODDVI
(JAMESH) 0494-ILPRI receives (BASE THE BASS) 0058-ANPWSB and sends to (PROEVO) 0406-AOD
(JAMESH) 0496-TSURO receives (MATHSDIM) 0562-NIGHT and sends to (MERCYFUL) 0606-AN1E
(JAMESH) 0499-WWE receives (MERCYFUL) 0134-FURYD and sends to (BASE THE BASS) 0043-TIMINV
(JAMESH) 0500-WARKNI receives (PORTIERHS) 0309-AN2E-COPY4 and sends to (AOC_) 0552-AN2E5
(JAMESH) 0501-CUBA receives (GEREMES) 0513-ABBEY and sends to (JULIAHNA12) 0572-AREPRO
(JAMESH) 0503-INNOV receives (DIOGENIS) 0116-NINJA and sends to (PKOURKOULOP) 0393-YS
(JAMESH) 0504-THURN receives (NEFELIA) 0178-FTCITS and sends to (SPACIE81) 0641-THRON
(JAMESH) 0512-PCOVE receives (AVYSSALEOS) 0013-K1A and sends to (AOC_) 0315-DTSOB
(JIMKOK) 0001-THRON receives (ALEXANDERENO) 0609-BMC and sends to (MANOFSORROWS) 0521-WAOI
(JIMKOK) 0002-LOTR receives (BOHAGANDE) 0431-NIGHT and sends to (JULIAHNA12) 0561-LT3
(JIMKOK) 0003-RISK2 receives (MERCYFUL) 0012-PANSTA and sends to (XAXAS) 0441-IBOSS
(JIMKOK) 0005-SPACRU receives (LORDSENTARIS) 0229-TAMHAL and sends to (PETERGR) 0210-MOUDRA
(JIMKOK) 0010-MEM44 receives (BURDISHO) 0514-HORHER and sends to (BENZ2004) 0067-DOMSPE
(JIMKOK) 0015-GALTRU receives (MANOFSORROWS) 0569-SCAPE and sends to (HITOMIMITSOS) 0575-TITE
(JULIAHNA12) 0551-SENJI receives (IKAROSX) 0634-VENTU and sends to (DIOGENIS) 0119-AUTOK
(JULIAHNA12) 0554-THRON receives (CORTO MALTESE) 0596-RUNEB and sends to (ZARALEE) 0271-ANDRO
(JULIAHNA12) 0555-GOWTBG receives (LORDSENTARIS) 0223-MIDQUE and sends to (BENZ2004) 0077-ARKHA
(JULIAHNA12) 0556-GHOSTO receives (THEOLOC) 0200-KINBUI and sends to (BENZ2004) 0659-ARCHI
(JULIAHNA12) 0560-GDTG receives (BASE THE BASS) 0084-MAGNA-COPY2 and sends to (FRIEDRICH) 0643-PRINC
(JULIAHNA12) 0561-LT3 receives (JIMKOK) 0002-LOTR and sends to (NEONDREAMER) 0599-WCTBG
(JULIAHNA12) 0565-SOC receives (BOWMANGR) 0470-BLACK and sends to (PORTIERHS) 0309-AN2E-COPY2
(JULIAHNA12) 0566-LIBER receives (GEREMES) 0528-TOMCRY and sends to (GREEEK GEEK) 0581-MM
(JULIAHNA12) 0567-NOTRE receives (THEOLOC) 0205-TOKAI and sends to (LOUMINOUS) 0387-MJINY
(JULIAHNA12) 0568-ADO receives (MERCYFUL) 0030-WKING and sends to (CLERICAL_ERROR) 0475-AN1E-COPY1
(JULIAHNA12) 0571-SOUWAR receives (TALLIKE) 0261-11 and sends to (STAKON) 0541-MAGIC
(JULIAHNA12) 0572-AREPRO receives (JAMESH) 0501-CUBA and sends to (BOWMANGR) 0470-BLACK
(JULIAHNA12) 0577-ELDSIG receives (BASE THE BASS) 0050-CASHA and sends to (XAXAS) 0469-RFTG
(JULIAHNA12) 0671-ILLUM receives (PETERGR) 0216-LOTRTFOTRBG and sends to (LOUMINOUS) 0478-AZTLN
(KASTROLOGOS) 0616-RTTATBA receives (MATHSDIM) 0289-CATG and sends to (MATHSDIM) 0289-CATG
(LORDSENTARIS) 0223-MIDQUE receives (BOOFUS) 0263-DREAD and sends to (JULIAHNA12) 0555-GOWTBG
(LORDSENTARIS) 0225-DOOMB receives (ALEXANDERENO) 0574-AOMTB and sends to (TSOYKAKOS) 0430-AN1E
(LORDSENTARIS) 0229-TAMHAL receives (PROEVO) 0406-AOD and sends to (JIMKOK) 0005-SPACRU
(LORDSENTARIS) 0230-ACQUI receives (THEOLOC) 0202-OEOTA and sends to (SCOTTIE771) 0476-DVE
(LORDSENTARIS) 0709-DOUAGE receives (TOUKOUY) 0226-FRONT and sends to (DORDAS) 0317-BANG
(LORDSENTARIS) 0710-SE4 receives (MANOFSORROWS) 0521-WAOI and sends to (ZARALEE) 0272-BC1CWAE
(LORDSENTARIS) 0713-20TCEN receives (MANOSDOWNS) 0679-SHDATCG and sends to (NEFELIA) 0177-PRISOU
(LOUMINOUS) 0381-WWE receives (MANOSDOWNS) 0678-NOTR and sends to (BASE THE BASS) 0140-SDC
(LOUMINOUS) 0382-DOMSPE receives (MYTHOS999) 0124-POMP and sends to (XAXAS) 0466-LOW
(LOUMINOUS) 0386-ALHAM receives (PKOURKOULOP) 0393-YS and sends to (NEFELIA) 0178-FTCITS
(LOUMINOUS) 0387-MJINY receives (JULIAHNA12) 0567-NOTRE and sends to (ALEXANDERENO) 0188-COCTCG
(LOUMINOUS) 0389-CCN receives (MANOSDOWNS) 0676-IMPER and sends to (MANOSDOWNS) 0676-IMPER
(LOUMINOUS) 0478-AZTLN receives (JULIAHNA12) 0671-ILLUM and sends to (DORDAS) 0318-CARCC
(LOUMINOUS) 0589-STRON receives (BASE THE BASS) 0706-LFW and sends to (TITOS) 0186-WEE
(LOUMINOUS) 0704-AUTOM receives (REDPRINCE) 0495-KDL and sends to (BASE THE BASS) 0055-AFOTM
(MADMAN17) 0601-WCTBG receives (DIOGENIS) 0311-LOTRT and sends to (CORTO MALTESE) 0596-RUNEB
(MANOFSORROWS) 0520-PNCT receives (AOC_) 0171-PATRI and sends to (TALLIKE) 0261-11
(MANOFSORROWS) 0521-WAOI receives (JIMKOK) 0001-THRON and sends to (LORDSENTARIS) 0710-SE4
(MANOFSORROWS) 0524-ETGOEATFS receives (ANTONICK) 0296-LOS and sends to (AOC_) 0655-TRABLO
(MANOFSORROWS) 0569-SCAPE receives (NASOSP) 0625-QUARR and sends to (JIMKOK) 0015-GALTRU
(MANOFSORROWS) 0570-STRAS receives (NEONDREAMER) 0599-WCTBG and sends to (ANTONICK) 0297-BRIEF
(MANOSDOWNS) 0676-IMPER receives (LOUMINOUS) 0389-CCN and sends to (LOUMINOUS) 0389-CCN
(MANOSDOWNS) 0677-SHAHUN receives (NEFELIA) 0177-PRISOU and sends to (PROEVO) 0400-OTSOB
(MANOSDOWNS) 0678-NOTR receives (PANOS78) 0698-ASSYR and sends to (LOUMINOUS) 0381-WWE
(MANOSDOWNS) 0679-SHDATCG receives (AVYSSALEOS) 0020-GOSU and sends to (LORDSENTARIS) 0713-20TCEN
(MANOSDOWNS) 0680-RFC receives (BASE THE BASS) 0100-INNOV and sends to (GREEEK GEEK) 0579-ANTDUE
(MATHSDIM) 0287-BTRAY receives (BENZ2004) 0067-DOMSPE and sends to (BENZ2004) 0074-FCR
(MATHSDIM) 0288-KUTUZ receives (NEONDREAMER) 0600-DJITD and sends to (FRIEDRICH) 0379-SEREN
(MATHSDIM) 0289-CATG receives (KASTROLOGOS) 0616-RTTATBA and sends to (KASTROLOGOS) 0616-RTTATBA
(MATHSDIM) 0562-NIGHT receives (BASE THE BASS) 0068-RUNAGE and sends to (JAMESH) 0496-TSURO
(MATHSDIM) 0563-FRODDA receives (BASE THE BASS) 0636-DUNRUN and sends to (FRIEDRICH) 0378-STEDRI
(MERCYFUL) 0004-AUTOM receives (THEOLOC) 0206-TROYES and sends to (PROEVO) 0401-OTSOB
(MERCYFUL) 0011-HOUSE receives (PROEVO) 0401-OTSOB and sends to (IKAROSX) 0634-VENTU
(MERCYFUL) 0012-PANSTA receives (BASE THE BASS) 0040-AN2E-COPY6 and sends to (JIMKOK) 0003-RISK2
(MERCYFUL) 0014-MIA receives (BASE THE BASS) 0039-AN1E-COPY7 and sends to (DORDAS) 0321-HBOS
(MERCYFUL) 0027-TOLEDO receives (PROEVO) 0399-OTSOB and sends to (TOUKOUY) 0226-FRONT
(MERCYFUL) 0030-WKING receives (THEOLOC) 0194-COV and sends to (JULIAHNA12) 0568-ADO
(MERCYFUL) 0038-DDCRBG receives (BASE THE BASS) 0097-FAOS and sends to (BASE THE BASS) 0097-FAOS
(MERCYFUL) 0134-FURYD receives (DORDAS) 0317-BANG and sends to (JAMESH) 0499-WWE
(MERCYFUL) 0606-AN1E receives (JAMESH) 0496-TSURO and sends to (BASE THE BASS) 0098-GUILL
(MERCYFUL) 0607-AN2E receives (DORDAS) 0331-SATNF and sends to (STAKON) 0638-GRACRU
(MERCYFUL) 0608-AN3E receives (3POD) 0131-GTABE and sends to (BASE THE BASS) 0706-LFW
(MYTHOS999) 0124-POMP receives (BURDISHO) 0517-WWE and sends to (LOUMINOUS) 0382-DOMSPE
(MYTHOS999) 0128-KEYHAR receives (BASE THE BASS) 0140-SDC and sends to (FRIEDRICH) 0377-RISK2
(NASOSP) 0625-QUARR receives (BENZ2004) 0077-ARKHA and sends to (MANOFSORROWS) 0569-SCAPE
(NASOSP) 0657-PANSTA receives (ALKIS21) 0340-AN2E and sends to (JAMESH) 0490-WOWTAG
(NEFELIA) 0177-PRISOU receives (LORDSENTARIS) 0713-20TCEN and sends to (MANOSDOWNS) 0677-SHAHUN
(NEFELIA) 0178-FTCITS receives (LOUMINOUS) 0386-ALHAM and sends to (JAMESH) 0504-THURN
(NEONDREAMER) 0599-WCTBG receives (JULIAHNA12) 0561-LT3 and sends to (MANOFSORROWS) 0570-STRAS
(NEONDREAMER) 0600-DJITD receives (GREEEK GEEK) 0581-MM and sends to (MATHSDIM) 0288-KUTUZ
(NETRINOGR) 0423-REDNOV receives (TALLIKE) 0258-GWOC and sends to (PORTIERHS) 0254-DBA
(NETRINOGR) 0424-WIZAR receives (STALLION) 0346-SOLMIO and sends to (CORTO MALTESE) 0597-WRING
(PANOS78) 0696-CHINA receives (AVYSSALEOS) 0028-EOTROC and sends to (BASE THE BASS) 0040-AN2E-COPY6
(PANOS78) 0697-ROE receives (STAKON) 0548-STEAM and sends to (BASE THE BASS) 0035-GIANTS
(PANOS78) 0698-ASSYR receives (ANTONICK) 0293-AMYIT and sends to (MANOSDOWNS) 0678-NOTR
(PANOS78) 0699-ENDEA receives (BURDISHO) 0516-TAJMAH and sends to (DORDAS) 0335-LOCKL
(PANOS78) 0700-MYTPAN receives (THEOLOC) 0193-CITTA and sends to (DORDAS) 0331-SATNF
(PETERGR) 0210-MOUDRA receives (JIMKOK) 0005-SPACRU and sends to (GEREMES) 0148-STRROM
(PETERGR) 0211-SPAMIS receives (XAXAS) 0441-IBOSS and sends to (TALLIKE) 0258-GWOC
(PETERGR) 0216-LOTRTFOTRBG receives (STAKON) 0541-MAGIC and sends to (JULIAHNA12) 0671-ILLUM
(PKOURKOULOP) 0392-VDG receives (SCOTTIE771) 0476-DVE and sends to (AVYSSALEOS) 0029-WIRAQ
(PKOURKOULOP) 0393-YS receives (JAMESH) 0503-INNOV and sends to (LOUMINOUS) 0386-ALHAM
(PKOURKOULOP) 0394-CFAS receives (ANTONICK) 0297-BRIEF and sends to (BASE THE BASS) 0058-ANPWSB
(PORTIERHS) 0247-MUNQUE receives (JAMESH) 0490-WOWTAG and sends to (BENZ2004) 0660-REVOL
(PORTIERHS) 0254-DBA receives (NETRINOGR) 0423-REDNOV and sends to (CHEVVY) 0633-MPD
(PORTIERHS) 0306-AN1E-COPY6 receives (AOC_) 0170-KAZDIC and sends to (BASE THE BASS) 0111-MONEY
(PORTIERHS) 0307-AN1E-COPY1 receives (REDPRINCE) 0486-WOWTAG and sends to (BASE THE BASS) 0084-MAGNA-COPY1
(PORTIERHS) 0309-AN2E-COPY2 receives (JULIAHNA12) 0565-SOC and sends to (STAKON) 0548-STEAM
(PORTIERHS) 0309-AN2E-COPY4 receives (BURDISHO) 0591-DOMINT and sends to (JAMESH) 0500-WARKNI
(PORTIERHS) 0309-AN2E-COPY5 receives (VASILIS) 0267-MARVL and sends to (THEOLOC) 0199-INFIL
(PORTIERHS) 0310-AN3E-COPY2 receives (VRADIPOUS1) 0351-DTE and sends to (BASE THE BASS) 0057-COB
(PROEVO) 0399-OTSOB receives (ALEXANDERENO) 0188-COCTCG and sends to (MERCYFUL) 0027-TOLEDO
(PROEVO) 0400-OTSOB receives (MANOSDOWNS) 0677-SHAHUN and sends to (BASE THE BASS) 0063-SYLLA
(PROEVO) 0401-OTSOB receives (MERCYFUL) 0004-AUTOM and sends to (MERCYFUL) 0011-HOUSE
(PROEVO) 0402-OTSOB receives (BENZ2004) 0070-AUTOM-COPY1 and sends to (THEOLOC) 0194-COV
(PROEVO) 0403-OTSOB receives (BOOFUS) 0264-NLOTSC and sends to (THEOLOC) 0193-CITTA
(PROEVO) 0406-AOD receives (JAMESH) 0494-ILPRI and sends to (LORDSENTARIS) 0229-TAMHAL
(REDPRINCE) 0480-GOTTCG receives (BASE THE BASS) 0065-LOOLON and sends to (BURDISHO) 0517-WWE
(REDPRINCE) 0486-WOWTAG receives (TALLIKE) 0672-KTFAR and sends to (PORTIERHS) 0307-AN1E-COPY1
(REDPRINCE) 0495-KDL receives (GREEEK GEEK) 0583-MRJAC and sends to (LOUMINOUS) 0704-AUTOM
(REDPRINCE) 0506-PANDE receives (CORTO MALTESE) 0597-WRING and sends to (ALKIS21) 0340-AN2E
(SCOTTIE771) 0476-DVE receives (LORDSENTARIS) 0230-ACQUI and sends to (PKOURKOULOP) 0392-VDG
(SCOTTIE771) 0530-NEXUS receives (BASE THE BASS) 0473-AN4E-COPY2 and sends to (BOOFUS) 0264-NLOTSC
(SCOTTIE771) 0532-PANDE receives (AOC_) 0244-WWP and sends to (AOC_) 0155-ANDRO
(SPACIE81) 0641-THRON receives (JAMESH) 0504-THURN and sends to (AOC_) 0171-PATRI
(STAKON) 0541-MAGIC receives (JULIAHNA12) 0571-SOUWAR and sends to (PETERGR) 0216-LOTRTFOTRBG
(STAKON) 0546-DIPLO receives (AOC_) 0315-DTSOB and sends to (BASE THE BASS) 0033-GHOBLI
(STAKON) 0548-STEAM receives (PORTIERHS) 0309-AN2E-COPY2 and sends to (PANOS78) 0697-ROE
(STAKON) 0549-ZAVAN receives (ALKIS21) 0338-AN1E and sends to (JAMESH) 0492-ASOO
(STAKON) 0638-GRACRU receives (MERCYFUL) 0607-AN2E and sends to (BASE THE BASS) 0039-AN1E-COPY7
(STALLION) 0346-SOLMIO receives (GEREMES) 0148-STRROM and sends to (NETRINOGR) 0424-WIZAR
(TALLIKE) 0258-GWOC receives (PETERGR) 0211-SPAMIS and sends to (NETRINOGR) 0423-REDNOV
(TALLIKE) 0261-11 receives (MANOFSORROWS) 0520-PNCT and sends to (JULIAHNA12) 0571-SOUWAR
(TALLIKE) 0672-KTFAR receives (AVYSSALEOS) 0029-WIRAQ and sends to (REDPRINCE) 0486-WOWTAG
(THEOLOC) 0191-ARKHA receives (XAXAS) 0468-MDR and sends to (BASE THE BASS) 0472-AN3E-COPY2
(THEOLOC) 0192-BBTMTCG receives (TSOYKAKOS) 0426-AN2E and sends to (AVYSSALEOS) 0028-EOTROC
(THEOLOC) 0193-CITTA receives (PROEVO) 0403-OTSOB and sends to (PANOS78) 0700-MYTPAN
(THEOLOC) 0194-COV receives (PROEVO) 0402-OTSOB and sends to (MERCYFUL) 0030-WKING
(THEOLOC) 0197-FUNNY receives (VRADIPOUS1) 0353-NOTR and sends to (VRADIPOUS1) 0353-NOTR
(THEOLOC) 0199-INFIL receives (PORTIERHS) 0309-AN2E-COPY5 and sends to (BENZ2004) 0070-AUTOM-COPY2
(THEOLOC) 0200-KINBUI receives (BASE THE BASS) 0472-AN3E-COPY2 and sends to (JULIAHNA12) 0556-GHOSTO
(THEOLOC) 0201-ODDVI receives (JAMESH) 0492-ASOO and sends to (GEREMES) 0513-ABBEY
(THEOLOC) 0202-OEOTA receives (BASE THE BASS) 0040-AN2E-COPY7 and sends to (LORDSENTARIS) 0230-ACQUI
(THEOLOC) 0205-TOKAI receives (BASE THE BASS) 0041-AN2E-COPY1 and sends to (JULIAHNA12) 0567-NOTRE
(THEOLOC) 0206-TROYES receives (AOC_) 0553-AN2E5 and sends to (MERCYFUL) 0004-AUTOM
(TITOS) 0185-TROLL receives (HITOMIMITSOS) 0666-BYZAN and sends to (TSOYKAKOS) 0429-AN1E
(TITOS) 0186-WEE receives (LOUMINOUS) 0589-STRON and sends to (BASE THE BASS) 0041-AN2E-COPY1
(TOUKOUY) 0220-TWIST receives (XAXAS) 0469-RFTG and sends to (ANTONICK) 0295-STEAM
(TOUKOUY) 0226-FRONT receives (MERCYFUL) 0027-TOLEDO and sends to (LORDSENTARIS) 0709-DOUAGE
(TOUKOUY) 0231-LNLFHV receives (GEREMES) 0702-NAVEG and sends to (IKAROSX) 0136-STEAM
(TOUKOUY) 0232-LOU14 receives (BASE THE BASS) 0063-SYLLA and sends to (ANTONICK) 0293-AMYIT
(TOUKOUY) 0234-RFDOAE receives (DORDAS) 0335-LOCKL and sends to (BASE THE BASS) 0636-DUNRUN
(TSMIGADIS) 0687-BATAV receives (CHEVVY) 0633-MPD and sends to (ALKIS21) 0338-AN1E
(TSMIGADIS) 0688-CHIEXP receives (XODROOLIS) 0146-SILKR and sends to (AVYSSALEOS) 0018-ALJUB
(TSOYKAKOS) 0426-AN2E receives (ANTONICK) 0294-DOMSEA and sends to (THEOLOC) 0192-BBTMTCG
(TSOYKAKOS) 0429-AN1E receives (TITOS) 0185-TROLL and sends to (BASE THE BASS) 0059-AN13BBS
(TSOYKAKOS) 0430-AN1E receives (LORDSENTARIS) 0225-DOOMB and sends to (BASE THE BASS) 0084-MAGNA-COPY2
(VAGOS) 0350-AN1E receives (XAXAS) 0457-SUCVAC and sends to (BASE THE BASS) 0045-TATPG
(VASILIS) 0267-MARVL receives (BURDISHO) 0518-DUCDEA and sends to (PORTIERHS) 0309-AN2E-COPY5
(VRADIPOUS1) 0351-DTE receives (BASE THE BASS) 0057-COB and sends to (PORTIERHS) 0310-AN3E-COPY2
(VRADIPOUS1) 0353-NOTR receives (THEOLOC) 0197-FUNNY and sends to (THEOLOC) 0197-FUNNY
(XAXAS) 0441-IBOSS receives (JIMKOK) 0003-RISK2 and sends to (PETERGR) 0211-SPAMIS
(XAXAS) 0453-RTFW receives (FRIEDRICH) 0377-RISK2 and sends to (BRUTALIEN) 0176-TFE
(XAXAS) 0457-SUCVAC receives (FRIEDRICH) 0357-SUMER and sends to (VAGOS) 0350-AN1E
(XAXAS) 0466-LOW receives (LOUMINOUS) 0382-DOMSPE and sends to (GEREMES) 0702-NAVEG
(XAXAS) 0467-TTREU receives (BENZ2004) 0087-AOEAD-COPY1 and sends to (AOC_) 0553-AN2E5
(XAXAS) 0468-MDR receives (BASE THE BASS) 0096-ELDSIG and sends to (THEOLOC) 0191-ARKHA
(XAXAS) 0469-RFTG receives (JULIAHNA12) 0577-ELDSIG and sends to (TOUKOUY) 0220-TWIST
(XODROOLIS) 0146-SILKR receives (BASE THE BASS) 0098-GUILL and sends to (TSMIGADIS) 0688-CHIEXP
(ZARALEE) 0271-ANDRO receives (JULIAHNA12) 0554-THRON and sends to (ALEXANDERENO) 0574-AOMTB
(ZARALEE) 0272-BC1CWAE receives (LORDSENTARIS) 0710-SE4 and sends to (FRIEDRICH) 0361-CCN

Num trades = 295 of 759 items (38,9%)
Total cost = 9562 (avg 32,41)
Num groups = 6
Group sizes = 284 3 2 2 2 2
Sum squares = 80681
Elapsed time = 500ms


ΔΕΝ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΔΩΣΩ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΟΚ


Αφου ολοκληρώθηκε η ευρωπαικη mathstrade και αφου παιχτηκαν αρκετα παιχνιδια της essen ας κανουμε και τη δική μας ανταλλαγή.

Τι είναι όμως Maths trade ? Τα έχουν γράψει και άλλοι, άλλα μια μικρή επανάληψη δεν είναι κακό.

Maths trade είναι ένα σύστημα ανταλλαγών που χρησιμοποιεί κύκλους και δεν χρειάζονται να ανταλλαχτούν παιχνίδια 1-1.

Τα βήματα για να μπούμε στη maths trade είναι τα παρακάτω
Πρώτο βήμα : Κάνουμε add στη λίστα χρησιμοποιώντας το κουμπι add item. Μπορούμε να βάλουμε κάποιο επιτραπέζιο ή rpg βιβλίο ή video game, τα οποία τα έχουμε για ανταλλαγή.
Να προσθέσω ότι επιτρέπονται τα διπλά παιχνίδια , δηλαδή εάν κάποιος προσθέσει το Α παιχνίδι μπορούν να το προσθέσουν και άλλα άτομα.

Μπορούμε να προσθέσουμε σαν πακέτο περισσότερα από ένα παιχνίδια σαν sweetener

Δεύτερο Βήμα: Όταν τελειώσει ο χρόνος , θα δείτε παρακάτω, ο κάθε συμμετέχων πρέπει να αποθηκεύσει τα παιχνιδία που θέλει προς ανταλλαγή στο
http://bgg.activityclub.org/olwlg/ , εδώ θέλει προσοχή γιατί ο κάθε συμμετέχων πρέπει να κάνει "submit wants", εάν δεν το κάνει είναι σαν να μην έχει συμμετέχει καν. Επίσης μπορείς έαν εχεις δηλώσει παραπάνω από ενα παιχνίδι να όρισει ο καθένας ποιο παιχνίδι προσφέρει για να πάρει πιο.

Έαν κάποιος δεν είναι γραμμένος στο owg τότε μπορεί να το κάνει από εδώ
http://bgg.activityclub.org/olwlg/ βάζουμε απλά το username μας από το bgg και μας έρχεται ένα pm ενεργοποίησης.

χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο ? Η απάντηση είναι όχι, απλά περιμένουμε να κάνει όλη τη δουλεία το owg και μετά βγαίνουν οι αντιστοιχίες.

Με αφορμή τη προηγούμενη λίστα, νομίζω επιβάλλονται 2 κανόνες από μενα, έαν κάποιος διαφωνεί μπορει απλά να μην συμμετεχει και όλα καλα

1 Σαν βάση τα μεταφορικά τα μεταφορικά είναι δωρεάν εκτός εάν ξεπερνούν τα 10 ευρώ οπότε τη διαφορά τη πληρώνει ο παραλήπτης

2 Ας κανουμε μια αλλαγή να επιτρέπονται και πάλι τα χρήματα κατόπιν ζήτησης

3 Απαγορεύεται να ζητήσουμε ενά παιχνίδι Α + Χ και να δίνουμε μόνο το Α ή το Χ

Αναλυτικοί κανόνες ] http://www.boardgamegeek.com/wiki/page/Math_Trades
thread
Ελληνικοί κανόνες απο τον Base
http://www.boardgamegeek.com/article/5849410#5849410


για συζήτηση ή σχόλια
http://www.boardgamegeek.com/thread/587740/e-prhote-ellenikh...

καλή επιτυχία σε όλους

Οποίος έχει τη παραμίκρη απορία μπορεί να μου στείλει πμ ή να ρωτήσει στο αντιστοίχο thread

mathsdim wrote:
παιδιά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην spammarete στην λιστα γιατι ετσι την βαραίνει χωρίς ουσιαστικό λόγο, ότι θέλετε μπορείτε να το σχολιάζεται εδώ.

Εαν το σχολιο ειναι σχετικο με το παιχνίδι ή καποια ερώτηση ειναι φυσικα καλοδεχούμενη και απαραίτητη%Options%
Deadline-Offers: wednesday, november 28th, 2012, 10:00 PM BST
Deadline-Wants: sunday, december 2th, 2012, 10:00 PM BST
%End%
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
 • [+] Dice rolls
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [29] | 
1. Board Game: A Game of Thrones (first edition) [Average Rating:7.27 Overall Rank:318]
Greece
Nea Moudania
Ελλάδα
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Strategy games pack!

Γλωσσα-εκδοση:Ελληνικα Beacon
Κατασταση:φθορες στις γωνιες του κουτιου, απαιχτο!
+Sweetener:WarCraft: The Board Game

ελληνικο επισης απαιχτο, φθορες στο κουτι!
Μεταφορικα:Δωρεαν.
Πακετο που μπορει να δωσει παρα πολλές ωρες παιχνιδιου!
4 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
2. Board Game: Lord of the Rings [Average Rating:6.77 Overall Rank:714]
Greece
Nea Moudania
Ελλάδα
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Adventure Pack!

Γλωσσα-Εκδοση:Ελληνικη Καισσα
Κατασταση:Καλη κατασταση κουτιου χωρις plays τα components!
+Sweetener:Runebound (Second Edition)

αγγλικο σε καλη κατασταση,φθορα στο κουτι αριστα περιεχομενα!
Μεταφορικα:Δωρεαν.
Συνεργατική η ανταγωνιστική περιπέτεια για επιδοξους adventurers!
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
3. Board Game: Risk 2210 A.D. [Average Rating:6.70 Overall Rank:1041]
Greece
Nea Moudania
Ελλάδα
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Avalon Hill Bundle

Γλωσσα-Εκδοση:Αγγλικα-Avalon Hill
Κατασταση:Πολύ καλή
To καλυτερο με διαφορα ρισκ που εχω παιξει, παρα πολλες επιλογες γεματο gameplay!

+Sweetener:Sword & Skull

απλο παιχνιδακι στο στυλ του Talisman με θεμα τους πειρατες!Σε καλη κατασταση, ταλαιπωρημενο κουτι, αριστα τα περιεχομενα!
Μεταφορικα:Δωρεαν.
3 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
4. Board Game: Automobile [Average Rating:7.36 Overall Rank:330]
Costantino Jam
Greece
Athens
Greece
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Έκδοση: Γαλλική.

Γλώσσα: Δεν υπάρχει κείμενο στο παιχνίδι.

Κατάσταση: Σφραγισμένο.
5 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
5. Board Game: Space Crusade [Average Rating:6.95 Overall Rank:1071]
Greece
Nea Moudania
Ελλάδα
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Shoot 'em Up Pack

Γλωσσα-Εκδοση:ΜΒ Αγγλικα
Κατασταση:Μετρια, λειπουν μερικα τοκενακια αλλα δεν επηρεαζουν το παιχνιδι,μερικες φιγουρες μισοβαμενες,θελει ενα σενιάρισμα αλλα παικτικα ειναι ενταξει 100%, παιχνιδι απλα συναισθηματικης και συλλεκτικής αξιας για οποιους δεν ειχαν την τυχη να το παιξουν στον καιρο του!
+SweetenerZombies!!!

δευτερη αγγλικη εκδοση σε καλη κατασταση!
Μεταφορικα:Δωρεαν.
5 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
6. Board Game: Rush n' Crush [Average Rating:6.39 Overall Rank:2815]
Costantino Jam
Greece
Athens
Greece
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Γλώσσα -Αγγλικό.
Κατάσταση - Άριστη.
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
7. Board Game: Nightfall: Martial Law [Average Rating:7.05 Overall Rank:1599] [Average Rating:7.05 Unranked]
Vangelis Bagiartakis
Greece
Athens
flag msg tools
designer
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Κατάσταση: Ολοκαίνουριο, στη ζελατίνα του.
Γλώσσα: Αγγλικά

2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
8. Board Game: Dreamblade [Average Rating:7.17 Overall Rank:1422]
Costantino Jam
Greece
Athens
Greece
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Γλώσσα:Αγγλικά
Κατάσταση:Άριστη-unopened

sweetener
Μάζι δίνονται 2 booster packs με 7 random miniatures (το κάθε ενα κουτάκι) της σειρας: DREAMBLADE:Baxar's War
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
9. Board Game: Infinite City [Average Rating:6.22 Overall Rank:2478]
Vangelis Bagiartakis
Greece
Athens
flag msg tools
designer
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Κατάσταση: Ολοκαίνουριο, στη ζελατίνα του - έχει χτυπηθεί όμως λίγο (κατά τη μεταφορά από εξωτερικό) η μια γωνία του.
Γλώσσα: Αγγλικά
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
10. Board Game: Memoir '44 [Average Rating:7.54 Overall Rank:117] [Average Rating:7.54 Unranked]
Greece
Nea Moudania
Ελλάδα
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Memoir '44 Battle Pack

To πακετο ειναι στα αγγλικα και περιλαμβάνει το βασικο παιχνιδι Memoir '44 και τα εξης expansion:
Memoir '44: Eastern Front-Memoir '44: Mediterranean Theater-Memoir '44: Winter/Desert Board Mapολα σε αψογη κατασταση με λιγα plays απλα δεν υπαρχουν τα κουτια απο τα expansion ειναι ολα τακτοποιημενα σε δικα μου κουτια!
Μεταφορικα:Δωρεαν!!!
Πανω απο 30 ιστορικα σεναρια!
9 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
11. Board Game: A House Divided [Average Rating:7.08 Overall Rank:968]
Costantino Jam
Greece
Athens
Greece
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Γλώσσα: Αγγλικά, 3η έκδοση (2001) αυτή της εικόνας.
Κατάσταση: Σχετικά καλή, λίγο ταλαιπωρημένο κουτί, μέσα πολύ καλή.

Ωραίο ελαφρύ/εισαγωγικό wargame, το οποίο είναι out of print.
Παίχτηκε τρείς φορές, αλλά φοβάμαι οτι θα μείνει αρκετό καιρό στο ράφι οπότε καλύτερα να βρεί ένα σπίτι που θα το αγαπήσουν πιο πολύ.

Με πολλά extras από τον προηγούμενο κάτοχο!
Counter tray, τυπωμένα faqs και τους τελευταίους κανόνες που κάνουν το παιχνίδι πολύ πιο ενδιαφέρον.


To κεδισα στην 6η Math trade. Εμεινε στο ραφι
4 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
12. Board Game: Panic Station [Average Rating:6.05 Overall Rank:2782]
Costantino Jam
Greece
Athens
Greece
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Γλώσσα: Language Independent

Κατάσταση: Σφραγισμένο στη ζελατίνα του
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
13. Board Game: Kraków 1325 AD [Average Rating:6.46 Overall Rank:3105]
Vangelis Bagiartakis
Greece
Athens
flag msg tools
designer
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Κατάσταση: Πολύ καλή. Το πήρα 2ο χέρι αλλά είναι σε άψογη κατάσταση. Εγώ δεν το έπαιξα καθόλου.
Γλώσσα: Ολλανδικά. Πρόκειται για την Ολλανδική έκδοση. Το παιχνίδι έχει πολύ λίγο κείμενο σε κάποιες από τις κάρτες του και μπορεί να παιχτεί και με αυτή την έκδσοη με τη βοήθεια κάποιου aid ή σημειώσεων (δεν περιλαμβάνονται).

Πρόκειται για Out-of-print παιχνίδι πάντως.

Sweetener

Kraków 1325 AD: 3-player expansion

1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
14. Board Game: Mord im Arosa [Average Rating:6.59 Overall Rank:1731]
Costantino Jam
Greece
Athens
Greece
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
ZOCH VERLAG EDITION

AΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
15. Board Game: Galaxy Trucker [Average Rating:7.46 Overall Rank:130]
Greece
Nea Moudania
Ελλάδα
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Διαγαλαξιακός Νταλικέρης

Εκδοση-Γλωσσα:Αγγλικα CGE με το Galaxy Trucker Compatibility Pack φυσικα
Κατασταση:Αριστη απλα το κουτι του βασικου δεν υπαρχει
+Galaxy Trucker: The Big Expansion
ολα ειναι τακτοποιημενα εδώ cool
+προμος+extra ενα event deck στην ζελατινα του!
Μεταφορικα:Δωρεαν.
Πακετο μεγαλης αξιας ΒΑΡΑΤΕ!
9 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
16. Board Game: De Vulgari Eloquentia [Average Rating:7.28 Overall Rank:800]
Vangelis Bagiartakis
Greece
Athens
flag msg tools
designer
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Κατάσταση: Ολοκαίνουριο, στη ζελατίνα του.
Γλώσσα: Γερμανικά, το παιχνίδι όμως είναι language independent οπότε δεν έχετε πρόβλημα.
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
17. Board Game: Talisman (Revised 4th Edition) [Average Rating:6.55 Overall Rank:1184]
Costantino Jam
Greece
Athens
Greece
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Κατάσταση: Άριστη
Μεταφορικά
: Δωρεάν

Black Industries Edition
4 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
18. Board Game: Aljubarrota [Average Rating:6.26 Overall Rank:10436]
Vangelis Bagiartakis
Greece
Athens
flag msg tools
designer
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Κατάσταση: Πολύ καλή. Ο πάτος του κουτιού είναι λίγο πιεσμένος σε κάποιο σημείο, δεν επηρεάζει όμως καθόλου τα περιεχόμενα που είναι σε άριστη κατάσταση.
Έκδοση: Πορτογαλική έκδοση αλλά το παιχνίδι είναι δίγλωσσο. Περιλαμβάνεται έγχρωμη εκτύπωση του αγγλικού manual. Οι κάρτες (και το ταμπλό) ότι κείμενο έχουν (απειροελάχιστο) το γράφουν και στα αγγλικά.

Συνεργατικό πολεμικό παιχνίδι για 3-6 παίκτες (με κανόνες και για solo όμως) βασισμένο στη μάχη του Aljubarrota, μία πολύ σημαντική μάχη για την ιστορία της Πορτογαλίας.

Πρόκειται για την μοναδική κόπια του παιχνιδιού (σύμφωνα με τα στοιχεία του guild) εντός Ελλάδος.
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
19. Board Game: Sylla [Average Rating:6.78 Overall Rank:1247]
Costantino Jam
Greece
Athens
Greece
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Αριστη κατασταση:

Γερμανικη εκδοση, language independent -πουθενα δεν υπαρχει κειμενο στο παιχνιδι.

Κανονες αγγλικοι:
http://www.ystari.com/sylla/SyUS.pdf

Ενα παρα πολυ καλο euro που αρκετοι θα εχετε παραβλεψει καθως ειναι λιγοτερο γνωστο απο άλλα.

εκθειαστικο review του manofsorrows εδω:
http://www.boardgamegeek.com/thread/393234

To κερδισα στην 7η math Trade, εμεινε στο ραφι
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
20. Board Game: GOSU [Average Rating:6.59 Overall Rank:1452]
Vangelis Bagiartakis
Greece
Athens
flag msg tools
designer
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Κατάσταση: Πολύ καλή. Παιγμένο ελάχιστα.
Γλώσσα: Αγγλικά
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
21. Board Game: Thunderstone: Heart of Doom [Average Rating:7.73 Unranked] [Average Rating:7.73 Unranked]
Vangelis Bagiartakis
Greece
Athens
flag msg tools
designer
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Κατάσταση: Ολοκαίνουριο, στη ζελατίνα του.
Γλώσσα: Αγγλικά

Sweetener

Συνοδεύεται από ένα μικρό πακετάκι με κάτι promos - επειδή είναι σφραγισμένο δεν ξέρω τι ακριβώς περιλαμβάνει.
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
22. Board Game: Descent: Journeys in the Dark [Average Rating:7.32 Overall Rank:271]
Costantino Jam
Greece
Athens
Greece
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:Πολύ καλή Άσπρες Γωνίες,
Λογικο διότι το κουτί είναι μεγάλο και βαρύ.
Έχεικάποια plays (10)
αλλά είναι σε πολύ καλή κατάσταση,
πάντα παιγμένο με ευλάβεια , καρτούλες σε sleeves
και ταχτοποιημένο σε σακουλάκια με νεύρο.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κατα τα άλλα, Όλα κομπλέ!
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
Μεταφορικά: Έως 10 ευρώ, δωρεάν.Συνάντηση για Αθήνα.


Το δίνω μιας και δεν το παίζω εδω και χρόνια.wow
4 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
23. Board Game: World of Warcraft: The Adventure Game [Average Rating:6.16 Overall Rank:2771]
Vangelis Bagiartakis
Greece
Athens
flag msg tools
designer
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Κατάσταση: Ολοκαίνουριο, στη ζελατίνα του.
Γλώσσα: Αγγλικά
4 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
24. Board Game: World of Warcraft: The Boardgame – The Burning Crusade [Average Rating:7.33 Unranked] [Average Rating:7.33 Unranked]
Vangelis Bagiartakis
Greece
Athens
flag msg tools
designer
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Κατάσταση: Ολοκαίνουριο, στη ζελατίνα του.
Γλώσσα: Αγγλικά

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν είναι expansion του προηγούμενου παιχνιδιού αλλά του World of Warcraft: The Boardgame

EDIT: Άλλαξα το link στη διευκρίνιση και το έβαλα "manually" και όχι αυτόματα, ώστε να μη θεωρείται από το OLWLG ως sweetener. Just in case.
3 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
25. Board Game: MUNERA: Familia Gladiatoria [Average Rating:6.22 Overall Rank:8698]
Vangelis Bagiartakis
Greece
Athens
flag msg tools
designer
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Κατάσταση: Πάρα πολύ καλή. Οι κάρτες είναι όλες σε sleeves.
Γλώσσα: Αγγλικά / Ιταλικά
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [29] | 
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [29] | 
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.