Μηνιαία συνάντηση στο Πολιτισμικό Καφενείο (Σα 26/1/2013)
John Dimitrousis
Greece
Thessaloniki, Euosmos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Recommend
3 
 Thumb up
0.25
 tip
 Hide
Λίστα με παρτίδες και σκορ από τα παιχνίδια που παίχθηκαν...

σχολιάστε ελεύθερα και προσθέστε όποια παρτίδα και user link μου ξέφυγε

ευχαριστούμε τον Βασίλη για την άψογη φιλοξενία του. meeple


ps.κάντε subscribe στη λίστα για να την παρακολουθείτε ninja
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
 • [+] Dice rolls
1. Board Game: Biblios [Average Rating:7.22 Overall Rank:301]
John Dimitrousis
Greece
Thessaloniki, Euosmos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Μπάμπης 6
Βασίλης.. 3
Γιάννης.. 2
Χρήστος... 2
5 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
2. Board Game: Caylus [Average Rating:7.82 Overall Rank:46]
John Dimitrousis
Greece
Thessaloniki, Euosmos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Νίκος.. 70
Τόλης.. 74 (win)
Μαρού... 61
Έλζα...... 61
4 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
3. Board Game: Black Gold [Average Rating:6.89 Overall Rank:1653]
John Dimitrousis
Greece
Thessaloniki, Euosmos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Εύη.. 113000$ (win)
Νίκος.. 92000$
Σάντρο.. 83000$
Μαρία Όλγα.. 66500$
6 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
4. Board Game: Core Worlds [Average Rating:7.22 Overall Rank:546]
John Dimitrousis
Greece
Thessaloniki, Euosmos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Γιάννης.. 33 (win)
Μανώλης... 30
Βασίλης 30
Όλγα.. 20
4 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
5. Board Game: Shadows over the Empire [Average Rating:6.00 Overall Rank:4787]
 
John Dimitrousis
Greece
Thessaloniki, Euosmos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Εύη.. Win
Μαρία Όλγα.. Lose
Νίκος.. Lose
Γρηγόρης.. Lose
6 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
6. Board Game: The Princes of Florence [Average Rating:7.56 Overall Rank:124]
John Dimitrousis
Greece
Thessaloniki, Euosmos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Νίκος 57 (win)
Γιάννης.. 51
Όλγα.. 49
Βαγγέλης... 45
6 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
7. Board Game: Battle Cry [Average Rating:7.16 Overall Rank:645]
John Dimitrousis
Greece
Thessaloniki, Euosmos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Μανώλης... Win
Κωνσταντίνος Lose
4 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
8. Board Game: King of Tokyo [Average Rating:7.26 Overall Rank:230]
John Dimitrousis
Greece
Thessaloniki, Euosmos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Κώστας 21 Win
Νίκος 13
Όλγα.. 14 RIP
Γιάννης.. 2 RIP
Βαγγέλης... 2 RIP
5 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
9. Board Game: Pocket Battles: Celts vs. Romans [Average Rating:6.46 Overall Rank:2273] [Average Rating:6.46 Unranked]
John Dimitrousis
Greece
Thessaloniki, Euosmos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Νίκος 21
Βαγγέλης... 31 Win
4 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
10. Board Game: Cockroach Poker [Average Rating:6.55 Overall Rank:1174]
John Dimitrousis
Greece
Thessaloniki, Euosmos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Σάντρο.. win
Λένα.... win
Δημήτρης.. win
Άγγελος.. Lose
6 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
11. Board Game: Love Letter [Average Rating:7.27 Overall Rank:217]
John Dimitrousis
Greece
Thessaloniki, Euosmos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Μπάμπης...... 3
Νάσος..... 4 (win)
Μαρού...... 3
Θάλεια ..... 3
5 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
12. Board Game: Quarto [Average Rating:6.85 Overall Rank:831]
John Dimitrousis
Greece
Thessaloniki, Euosmos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Γιάννης.. 2 (win)
Χρήστος.. 1
4 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
13. Board Game: Guillotine [Average Rating:6.54 Overall Rank:1012]
John Dimitrousis
Greece
Thessaloniki, Euosmos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Μπάμπης...... 11 ... 20
Κωνσταντίνος 16 ...25 (2 νίκες)
Θάλεια ........11 .... 15
5 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
14. Board Game: Strasbourg [Average Rating:7.18 Overall Rank:730]
John Dimitrousis
Greece
Thessaloniki, Euosmos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Μάνος.... 1ος
Φωτεινή.. 2η
Χρήστος... 3ος
??????.. 4ος
Βασίλης.. 5ος
4 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
15. Board Game: Gauntlet of Fools [Average Rating:6.01 Overall Rank:3811]
John Dimitrousis
Greece
Thessaloniki, Euosmos
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Νάσος.. 22 (win)
Μανώλης... 10
Χρήστος... 16
Χρήστος.. 19
?????? ... 12
4 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.