Svensk Bytescirkel (Math Trade) - Augusti 2014
Roberth Johansson
Sweden
Trelleborg
Skåne
flag msg tools
badge
Avatar
Microbadge: I use Board Game Stats to log my gamesMicrobadge: The Dice Tower fanMicrobadge: Citizenship Recognition - Level III - Are we geeks because we gaze at the stars, or do we gaze at them because we are geeks?Microbadge: Watch it Played fanMicrobadge: Archipelago fan
Recommend
19 
 Thumb up
1.04
 tip
 Hide
The rules and information will all be in Swedish as this is a math trade for people shipping within Sweden only. If you live in Sweden and want to participate, but can't read/write Swedish, feel free to ask any questions in the discussion thread.

Välkommen till ytterligare en Sverige baserad bytescirkel! (även kallad "Math Trade")

Då den förra math traden blev så lyckad tycker jag, och flera andra, att det är dags att dra igång en till. Byt på!

---

Det officiella resultatet!
Tack allesammans för den stora mängden spel ni har lagt in i denna Math Trade. Verkligen ett stort tack för att ni gjort denna så här lyckad! Vi har fått 65 st. spel bytta! Detta är några färre byten än förra traden. Men ändå en bra uppslutning!

Kolla in denna länk för vad du förväntas göra härnäst: Guide angående när bytescirkeln är klar (engelska)

Nedan kan du se resultatet. Kan vara lite snurrigt att läsa. Men under första delen, efter TRADE LOOPS, får du reda på vilket spel du får till dig för vilket spel du har bytt bort.
Under andra delen, efter ITEM SUMMARY, får du reda på vilket av dina spel som byts mot vilket annat spel och till vem du skall skicka detta av dina spel till.

Det hela läses så här: (ANVÄNDARNAMN) Nummer på spelets inlägg-Förkortning av spelets titel receives (vilket spel användaren får för detta spelet) (ANVÄNDARNAMN) Nummer på spelets inlägg-Förkortning av spelets titel

Är det något ni undrar över är det bara att fråga i diskussionstråden: http://boardgamegeek.com/thread/1218136/diskussionstrad-sven...

Här följer resultatet:
TradeMaximizer Version 1.4a
Input from: http://bgg.activityclub.org/olwlg/177469-officialwants.txt
Options: ALLOW-DUMMIES REQUIRE-COLONS REQUIRE-USERNAMES HIDE-NONTRADES SHOW-ELAPSED-TIME LINEAR-PRIORITIES

Input Checksum: 7943b2c649018b8dd739d8e41fab43
TRADE LOOPS (65 total trades):

(ADDERAT) 0145-TOBAGO receives (RETROSPEKTIV) 0194-KOT
(RETROSPEKTIV) 0194-KOT receives (PERCATRON) 0036-GUILD
(PERCATRON) 0036-GUILD receives (SKYDIVERX) 0180-RFE
(SKYDIVERX) 0180-RFE receives (PERCATRON) 0037-NIAGA
(PERCATRON) 0037-NIAGA receives (RETROSPEKTIV) 0198-MPSS
(RETROSPEKTIV) 0198-MPSS receives (LIMBAH) 0117-4SALE
(LIMBAH) 0117-4SALE receives (JONNY5) 0052-HANABI
(JONNY5) 0052-HANABI receives (BERTIL) 0206-DOMPRO
(BERTIL) 0206-DOMPRO receives (RASMUSLEO) 0026-SWMS
(RASMUSLEO) 0026-SWMS receives (SYLIARZ) 0057-LOTRTCG
(SYLIARZ) 0057-LOTRTCG receives (AKUBA123) 0040-QUAQUA
(AKUBA123) 0040-QUAQUA receives (RINGAN) 0062-COPETSAG
(RINGAN) 0062-COPETSAG receives (RAFFE81) 0159-LOW
(RAFFE81) 0159-LOW receives (PERCATRON) 0045-RALLY
(PERCATRON) 0045-RALLY receives (ROBHJ) 0002-ETCOTT
(ROBHJ) 0002-ETCOTT receives (RETROSPEKTIV) 0184-7WON
(RETROSPEKTIV) 0184-7WON receives (AKUBA123) 0038-SVERIK
(AKUBA123) 0038-SVERIK receives (LIMBAH) 0116-REDNOV
(LIMBAH) 0116-REDNOV receives (PERCATRON) 0046-STRRAI
(PERCATRON) 0046-STRRAI receives (RETROSPEKTIV) 0195-PACGROTRBS
(RETROSPEKTIV) 0195-PACGROTRBS receives (LIMBAH) 0104-SABOT
(LIMBAH) 0104-SABOT receives (ZIPPY1979) 0011-ARCSCA
(ZIPPY1979) 0011-ARCSCA receives (BERTIL) 0088-YGGDR
(BERTIL) 0088-YGGDR receives (RETROSPEKTIV) 0187-CASPAN
(RETROSPEKTIV) 0187-CASPAN receives (PERCATRON) 0047-RATTUS
(PERCATRON) 0047-RATTUS receives (SKYDIVERX) 0179-HERAZ
(SKYDIVERX) 0179-HERAZ receives (ZIPPY1979) 0016-KOTE
(ZIPPY1979) 0016-KOTE receives (STAFFIE) 0163-TIMEL
(STAFFIE) 0163-TIMEL receives (RETROSPEKTIV) 0188-DJITDSE
(RETROSPEKTIV) 0188-DJITDSE receives (SKYDIVERX) 0183-SPAALE
(SKYDIVERX) 0183-SPAALE receives (GRODMANNEN) 0224-MRP
(GRODMANNEN) 0224-MRP receives (RADICALEDVARD) 0154-COCON
(RADICALEDVARD) 0154-COCON receives (SKYDIVERX) 0177-GALTRU
(SKYDIVERX) 0177-GALTRU receives (GRODMANNEN) 0223-MM
(GRODMANNEN) 0223-MM receives (AKUBA123) 0031-BDOI
(AKUBA123) 0031-BDOI receives (DANIELTROI) 0134-WADG
(DANIELTROI) 0134-WADG receives (ZIPPY1979) 0020-TAJMAH
(ZIPPY1979) 0020-TAJMAH receives (MEWZOR) 0072-CANTE
(MEWZOR) 0072-CANTE receives (GRODMANNEN) 0225-PUERT
(GRODMANNEN) 0225-PUERT receives (RHODRY) 0124-DISANK
(RHODRY) 0124-DISANK receives (TARAGALINAS) 0030-THRON
(TARAGALINAS) 0030-THRON receives (GOONZO) 0078-SKYBR
(GOONZO) 0078-SKYBR receives (RHODRY) 0126-HANTEU
(RHODRY) 0126-HANTEU receives (RETROSPEKTIV) 0185-ATS
(RETROSPEKTIV) 0185-ATS receives (ROBHJ) 0001-CAVE
(ROBHJ) 0001-CAVE receives (GOONZO) 0079-MUNCH
(GOONZO) 0079-MUNCH receives (RINGAN) 0063-AXISA
(RINGAN) 0063-AXISA receives (RETROSPEKTIV) 0197-SPACAD
(RETROSPEKTIV) 0197-SPACAD receives (RAFFE81) 0160-MILES
(RAFFE81) 0160-MILES receives (DANIELTROI) 0132-MERKA
(DANIELTROI) 0132-MERKA receives (SYLIARZ) 0060-GOTTBGSE
(SYLIARZ) 0060-GOTTBGSE receives (ZOWOKER) 0032-CCOT
(ZOWOKER) 0032-CCOT receives (RETROSPEKTIV) 0186-BTRAY
(RETROSPEKTIV) 0186-BTRAY receives (TARAGALINAS) 0137-MOUEVE
(TARAGALINAS) 0137-MOUEVE receives (DANIELTROI) 0133-TAOL
(DANIELTROI) 0133-TAOL receives (RETROSPEKTIV) 0191-ETCOTT
(RETROSPEKTIV) 0191-ETCOTT receives (MUGGE) 0149-SEASO
(MUGGE) 0149-SEASO receives (ADDERAT) 0145-TOBAGO

(ALXMSS) 0218-SMCTBG receives (ROBHJ) 0080-ANDNET
(ROBHJ) 0080-ANDNET receives (PERCATRON) 0210-SCDD
(PERCATRON) 0210-SCDD receives (SKYDIVERX) 0178-MAM
(SKYDIVERX) 0178-MAM receives (RASMUSLEO) 0025-SWXMG
(RASMUSLEO) 0025-SWXMG receives (GRODMANNEN) 0228-TTAASOC
(GRODMANNEN) 0228-TTAASOC receives (MEWZOR) 0073-FRADRA
(MEWZOR) 0073-FRADRA receives (ALXMSS) 0218-SMCTBG

ITEM SUMMARY (65 total trades):

(ADDERAT) 0145-TOBAGO receives (RETROSPEKTIV) 0194-KOT and sends to (MUGGE) 0149-SEASO
(AKUBA123) 0031-BDOI receives (DANIELTROI) 0134-WADG and sends to (GRODMANNEN) 0223-MM
(AKUBA123) 0038-SVERIK receives (LIMBAH) 0116-REDNOV and sends to (RETROSPEKTIV) 0184-7WON
(AKUBA123) 0040-QUAQUA receives (RINGAN) 0062-COPETSAG and sends to (SYLIARZ) 0057-LOTRTCG
(ALXMSS) 0218-SMCTBG receives (ROBHJ) 0080-ANDNET and sends to (MEWZOR) 0073-FRADRA
(BERTIL) 0088-YGGDR receives (RETROSPEKTIV) 0187-CASPAN and sends to (ZIPPY1979) 0011-ARCSCA
(BERTIL) 0206-DOMPRO receives (RASMUSLEO) 0026-SWMS and sends to (JONNY5) 0052-HANABI
(DANIELTROI) 0132-MERKA receives (SYLIARZ) 0060-GOTTBGSE and sends to (RAFFE81) 0160-MILES
(DANIELTROI) 0133-TAOL receives (RETROSPEKTIV) 0191-ETCOTT and sends to (TARAGALINAS) 0137-MOUEVE
(DANIELTROI) 0134-WADG receives (ZIPPY1979) 0020-TAJMAH and sends to (AKUBA123) 0031-BDOI
(GOONZO) 0078-SKYBR receives (RHODRY) 0126-HANTEU and sends to (TARAGALINAS) 0030-THRON
(GOONZO) 0079-MUNCH receives (RINGAN) 0063-AXISA and sends to (ROBHJ) 0001-CAVE
(GRODMANNEN) 0223-MM receives (AKUBA123) 0031-BDOI and sends to (SKYDIVERX) 0177-GALTRU
(GRODMANNEN) 0224-MRP receives (RADICALEDVARD) 0154-COCON and sends to (SKYDIVERX) 0183-SPAALE
(GRODMANNEN) 0225-PUERT receives (RHODRY) 0124-DISANK and sends to (MEWZOR) 0072-CANTE
(GRODMANNEN) 0228-TTAASOC receives (MEWZOR) 0073-FRADRA and sends to (RASMUSLEO) 0025-SWXMG
(JONNY5) 0052-HANABI receives (BERTIL) 0206-DOMPRO and sends to (LIMBAH) 0117-4SALE
(LIMBAH) 0104-SABOT receives (ZIPPY1979) 0011-ARCSCA and sends to (RETROSPEKTIV) 0195-PACGROTRBS
(LIMBAH) 0116-REDNOV receives (PERCATRON) 0046-STRRAI and sends to (AKUBA123) 0038-SVERIK
(LIMBAH) 0117-4SALE receives (JONNY5) 0052-HANABI and sends to (RETROSPEKTIV) 0198-MPSS
(MEWZOR) 0072-CANTE receives (GRODMANNEN) 0225-PUERT and sends to (ZIPPY1979) 0020-TAJMAH
(MEWZOR) 0073-FRADRA receives (ALXMSS) 0218-SMCTBG and sends to (GRODMANNEN) 0228-TTAASOC
(MUGGE) 0149-SEASO receives (ADDERAT) 0145-TOBAGO and sends to (RETROSPEKTIV) 0191-ETCOTT
(PERCATRON) 0036-GUILD receives (SKYDIVERX) 0180-RFE and sends to (RETROSPEKTIV) 0194-KOT
(PERCATRON) 0037-NIAGA receives (RETROSPEKTIV) 0198-MPSS and sends to (SKYDIVERX) 0180-RFE
(PERCATRON) 0045-RALLY receives (ROBHJ) 0002-ETCOTT and sends to (RAFFE81) 0159-LOW
(PERCATRON) 0046-STRRAI receives (RETROSPEKTIV) 0195-PACGROTRBS and sends to (LIMBAH) 0116-REDNOV
(PERCATRON) 0047-RATTUS receives (SKYDIVERX) 0179-HERAZ and sends to (RETROSPEKTIV) 0187-CASPAN
(PERCATRON) 0210-SCDD receives (SKYDIVERX) 0178-MAM and sends to (ROBHJ) 0080-ANDNET
(RADICALEDVARD) 0154-COCON receives (SKYDIVERX) 0177-GALTRU and sends to (GRODMANNEN) 0224-MRP
(RAFFE81) 0159-LOW receives (PERCATRON) 0045-RALLY and sends to (RINGAN) 0062-COPETSAG
(RAFFE81) 0160-MILES receives (DANIELTROI) 0132-MERKA and sends to (RETROSPEKTIV) 0197-SPACAD
(RASMUSLEO) 0025-SWXMG receives (GRODMANNEN) 0228-TTAASOC and sends to (SKYDIVERX) 0178-MAM
(RASMUSLEO) 0026-SWMS receives (SYLIARZ) 0057-LOTRTCG and sends to (BERTIL) 0206-DOMPRO
(RETROSPEKTIV) 0184-7WON receives (AKUBA123) 0038-SVERIK and sends to (ROBHJ) 0002-ETCOTT
(RETROSPEKTIV) 0185-ATS receives (ROBHJ) 0001-CAVE and sends to (RHODRY) 0126-HANTEU
(RETROSPEKTIV) 0186-BTRAY receives (TARAGALINAS) 0137-MOUEVE and sends to (ZOWOKER) 0032-CCOT
(RETROSPEKTIV) 0187-CASPAN receives (PERCATRON) 0047-RATTUS and sends to (BERTIL) 0088-YGGDR
(RETROSPEKTIV) 0188-DJITDSE receives (SKYDIVERX) 0183-SPAALE and sends to (STAFFIE) 0163-TIMEL
(RETROSPEKTIV) 0191-ETCOTT receives (MUGGE) 0149-SEASO and sends to (DANIELTROI) 0133-TAOL
(RETROSPEKTIV) 0194-KOT receives (PERCATRON) 0036-GUILD and sends to (ADDERAT) 0145-TOBAGO
(RETROSPEKTIV) 0195-PACGROTRBS receives (LIMBAH) 0104-SABOT and sends to (PERCATRON) 0046-STRRAI
(RETROSPEKTIV) 0197-SPACAD receives (RAFFE81) 0160-MILES and sends to (RINGAN) 0063-AXISA
(RETROSPEKTIV) 0198-MPSS receives (LIMBAH) 0117-4SALE and sends to (PERCATRON) 0037-NIAGA
(RHODRY) 0124-DISANK receives (TARAGALINAS) 0030-THRON and sends to (GRODMANNEN) 0225-PUERT
(RHODRY) 0126-HANTEU receives (RETROSPEKTIV) 0185-ATS and sends to (GOONZO) 0078-SKYBR
(RINGAN) 0062-COPETSAG receives (RAFFE81) 0159-LOW and sends to (AKUBA123) 0040-QUAQUA
(RINGAN) 0063-AXISA receives (RETROSPEKTIV) 0197-SPACAD and sends to (GOONZO) 0079-MUNCH
(ROBHJ) 0001-CAVE receives (GOONZO) 0079-MUNCH and sends to (RETROSPEKTIV) 0185-ATS
(ROBHJ) 0002-ETCOTT receives (RETROSPEKTIV) 0184-7WON and sends to (PERCATRON) 0045-RALLY
(ROBHJ) 0080-ANDNET receives (PERCATRON) 0210-SCDD and sends to (ALXMSS) 0218-SMCTBG
(SKYDIVERX) 0177-GALTRU receives (GRODMANNEN) 0223-MM and sends to (RADICALEDVARD) 0154-COCON
(SKYDIVERX) 0178-MAM receives (RASMUSLEO) 0025-SWXMG and sends to (PERCATRON) 0210-SCDD
(SKYDIVERX) 0179-HERAZ receives (ZIPPY1979) 0016-KOTE and sends to (PERCATRON) 0047-RATTUS
(SKYDIVERX) 0180-RFE receives (PERCATRON) 0037-NIAGA and sends to (PERCATRON) 0036-GUILD
(SKYDIVERX) 0183-SPAALE receives (GRODMANNEN) 0224-MRP and sends to (RETROSPEKTIV) 0188-DJITDSE
(STAFFIE) 0163-TIMEL receives (RETROSPEKTIV) 0188-DJITDSE and sends to (ZIPPY1979) 0016-KOTE
(SYLIARZ) 0057-LOTRTCG receives (AKUBA123) 0040-QUAQUA and sends to (RASMUSLEO) 0026-SWMS
(SYLIARZ) 0060-GOTTBGSE receives (ZOWOKER) 0032-CCOT and sends to (DANIELTROI) 0132-MERKA
(TARAGALINAS) 0030-THRON receives (GOONZO) 0078-SKYBR and sends to (RHODRY) 0124-DISANK
(TARAGALINAS) 0137-MOUEVE receives (DANIELTROI) 0133-TAOL and sends to (RETROSPEKTIV) 0186-BTRAY
(ZIPPY1979) 0011-ARCSCA receives (BERTIL) 0088-YGGDR and sends to (LIMBAH) 0104-SABOT
(ZIPPY1979) 0016-KOTE receives (STAFFIE) 0163-TIMEL and sends to (SKYDIVERX) 0179-HERAZ
(ZIPPY1979) 0020-TAJMAH receives (MEWZOR) 0072-CANTE and sends to (DANIELTROI) 0134-WADG
(ZOWOKER) 0032-CCOT receives (RETROSPEKTIV) 0186-BTRAY and sends to (SYLIARZ) 0060-GOTTBGSE

Num trades = 65 of 214 items (30,4%)
Total cost = 488 (avg 7,51)
Num groups = 2
Group sizes = 58 7
Sum squares = 3413
Elapsed time = 20ms


---

HUR FUNGERAR EN MATH TRADE?
Följande länkar kan vara bra att kolla in om detta är din första bytescirkel:
Vad är en "Math Trade" (engelska)
Video genomgång om hur man använder OLWLG i en Math trade som denna (engelska)

Guide angående när bytescirkeln är klar (engelska)
OLWLG - On-Line Want List Generator (engelska) - Ett verktyg du måste använda om du vill vara med

---

INFO
- Listan öppnar onsdagen den 13 augusti 2014.
- Listan stängs onsdagen den 27 augusti 2014 klockan 23:59 svensk tid.
- Deadline för att skicka in önskelistorna är onsdagen den 3 september 2014 klockan 23:59 svensk tid.
- Brädspel, RPG, Tv-spel och "items outside the scope of BGG" är alla tillåtna.
- Man får erbjuda hur många spel man vill.
- Däremot finns det en gräns på ett (1) Presentkort och ett (1) Geek Gold inlägg per person. Ingen form av presentkort och GeekGold arbitrage är tillåtna. Inte heller kontanterbjudanden.
- "Sweeteners" är tillåtna.
- Dubbletter är tillåtna.
- Alla som skickar spel betalar själva kostnaden.
- Jag kommer att använda TradeMaximizer 1.4a med valen LINEAR-PRIORITIES ALLOW-DUMMIES
- Diskussionstråd: http://boardgamegeek.com/thread/1218136/diskussionstrad-sven...

---

NÄR DU LÄGGER TILL SPEL FÖLJ DENNA MALL:
Utgivare: [Vilket företag som gav ut just din utgåva av spelet och år]
Språk: [Vilket språk spelets text är på]
Skick: [Beskriv spelets skick]

[Kommentarer kring spelet. Som tex. "Kan hämtas i Trelleborg".]

---

REGLER
- Denna bytescirkel är bara öppen för dig som har en postadress i Sverige. Ingen skall behöva skicka ett spel utomlands.

- Om du vill lägga till "Sweeteners", dvs erbjuda fler än ett spel tillsammans under samma artikel MÅSTE du använda GAMEID-taggen.
Vill du till exempel byta bort Dominion och Dominion: Alchemy tillsammans, lägger du först ut Dominion som vanligt, och inkluderer en länk till Dominion: Alchemy i "Comments:" fältet: [ gameid=66098] (utan mellanslaget efter [ ). Numret motsvarar numret i URLen till spelets sida på BGG. Alternativt kan använda "Insert Geek Link" i editorn, välj Board Game och sök upp spelet som du vill lägga till och klicka på OK så får du en färdig Thing-tagg med ID't ifyllt. Använder du inte någon av de här metoderna kommer spelet inte att dyka upp korrekt som en "Sweetener" i OLWLG.

- Du får inte inkludera länkar till BGG-spel som du inte erbjuder. Dvs, om du länkar till ett spel i din artikelbeskrivning förväntas du skicka det spelet tillsammans med spelet i huvudartikeln.

- Inlägg som inte hänvisar till ett spel skall läggas till med "Outside the Scope of BGG" (Game ID 23953). Se till att använda +altname+ kort beskrivning -altname- format i beskrivningen av ditt objekt för att det skall synas korrekt i OLWLG.

- Alla som skickar spel betalar själva kostnaden. Dvs, alla MÅSTE följa regeln "free shipping to Sweden". Observera att detta ej går att diskutera! Det ska vara så enkelt som möjligt för alla utan behov av transkaktioner. Om du inte är villig att betala fraktkostnaden för de spel du vill byta bort ska du alltså avstå från att vara med.

- Det är tillåtet att erbjuda gratis hämtning/avlämning av spel. Du kan t.ex. inkludera i GeekList inlägget att "spelet kan hämtas/lämnas i Uppsala om så önskas".

- Det du byter bort förväntas skickas inom 5 dagar från det att jag har gett klartecken att skicka spelen (vilket jag troligtvis gör den 3 september). Om detta är ett problem för dig måste du i din beskrivning berätta när du kan skicka spelet.

- Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att ta bort artiklar från GeekListan. Alltså, TA INTE BORT SPEL SOM DU LAGT UPP. Om du kommer på dig själv att du lagt upp ett spel som du inte vill eller kan byta bort redigerar du artikeln och berättar att spelet inte längre är tillgängligt för byte. Sedan lämnar du in en blank önskelista för detta spel så att det garanterat inte kommer med i bytescirkeln. Anledningen till att du inte får ta bort artikeln är att då bryts länkarna till alla efterföljande spel i listan, något som kommer att förstöra hela proceduren.

- Du MÅSTE skicka in önskelistor genom OLWLG (se länkar ovan) som du hittar här: http://bgg.activityclub.org/olwlg/
Om du aldrig har använt OLWLG tidigare se den här videogenomgång om hur man använder OLWLG i en Math trade som denna (på engelska).

- Ifall ingen vill byta till sig ditt spel eller inget spel som du vill byta till dig finns, kommer inget byte för dig att ske. Så möjligheten finns att du blir utan medan andra byter.

- Jag förbehåller mig rätten att exkludera varje inlägg som bryter mot någon av reglerna. Om du finns med på en svartlista av Bad Traders eller har dålig trade-feedback kommer du troligtvis också att exkluderas.

- Jag förbehåller mig även rätten att ändra/lägga till/byta ut dessa regler, men jag hoppas slippa det.

- Det är ditt eget ansvar att se till att din önskelista (Want List) är korrekt. Tänk på att alla kan redigera det de erbjuder att byta bort fram tills att listan låses. Det kan hända att någon uppdaterar fel i beskrivningen osv, så det är bäst att dubbelkolla din önskelista om du lagt till saker innan listan låstes.

- Det är ditt eget ansvar att du känner till alla dessa regler. Om du bryter mot dem riskerar du att bli utestängd från denna och framtida bytescirklar.

---

Vänligen skriv inga kommentarer till den här listan, men använd diskussionstråden som har satts upp för den här bytescirkeln. Om du har några frågor kan du ställa dom i diskussionstråden eller skicka ett Geekmail till mig (men troligtvis får du snabbast svar av någon om du ställer frågan i diskussionstråden).

Notera att OLWLG måste uppdateras manuellt (av mig) för att nya spel som har lagts till i GeekListan ska synas i OLWLG. Därför syns de inte där direkt när du har lagt upp dem i geeklistan.

För att öka chanserna till att vi alla får genomfört ett byte, sprid detta till dina vänner och få in flera inlägg!

Tack för att du läste allt detta! Lycka till!

---

%Options%
Deadline-Offers: Wednesday, August 27th, 2014, 11:59 PM CET
Deadline-Wants: Wednesday, September 3rd, 2014, 11:59 PM CET
%End%
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
 • [+] Dice rolls
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [10]  |  
1. Board Game: The Cave [Average Rating:6.51 Overall Rank:2328]
Board Game: The Cave
Roberth Johansson
Sweden
Trelleborg
Skåne
flag msg tools
badge
Avatar
Microbadge: I use Board Game Stats to log my gamesMicrobadge: The Dice Tower fanMicrobadge: Citizenship Recognition - Level III - Are we geeks because we gaze at the stars, or do we gaze at them because we are geeks?Microbadge: Watch it Played fanMicrobadge: Archipelago fan
Utgivare: REBEL.pl, 2012
Språk: Engelska
Skick: Mycket bra skick

Kan hämtas i Trelleborg
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
2. Board Game: Escape: The Curse of the Temple [Average Rating:6.99 Overall Rank:548]
Board Game: Escape: The Curse of the Temple
Roberth Johansson
Sweden
Trelleborg
Skåne
flag msg tools
badge
Avatar
Microbadge: I use Board Game Stats to log my gamesMicrobadge: The Dice Tower fanMicrobadge: Citizenship Recognition - Level III - Are we geeks because we gaze at the stars, or do we gaze at them because we are geeks?Microbadge: Watch it Played fanMicrobadge: Archipelago fan
Utgivare: Queen Games, 2012
Språk: Engelska
Skick: Mycket bra skick

Kan hämtas i Trelleborg
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
3. Board Game: Fluxx [Average Rating:5.67 Overall Rank:8925] [Average Rating:5.67 Unranked]
Board Game: Fluxx
Roberth Johansson
Sweden
Trelleborg
Skåne
flag msg tools
badge
Avatar
Microbadge: I use Board Game Stats to log my gamesMicrobadge: The Dice Tower fanMicrobadge: Citizenship Recognition - Level III - Are we geeks because we gaze at the stars, or do we gaze at them because we are geeks?Microbadge: Watch it Played fanMicrobadge: Archipelago fan
Utgivare: Looney Labs, 2008
Språk: Engelska
Skick: Mycket bra skick

Kan hämtas i Trelleborg
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
4. Board Game: PocketPlay Golf [Average Rating:2.50 Unranked]
Board Game: PocketPlay Golf
Roberth Johansson
Sweden
Trelleborg
Skåne
flag msg tools
badge
Avatar
Microbadge: I use Board Game Stats to log my gamesMicrobadge: The Dice Tower fanMicrobadge: Citizenship Recognition - Level III - Are we geeks because we gaze at the stars, or do we gaze at them because we are geeks?Microbadge: Watch it Played fanMicrobadge: Archipelago fan
Utgivare: Casper
Språk: Svenska
Skick: Ok skick

Sweetner:

Kasta Gris
Utgivare: Tactic, 2000
Språk: Svenska
Skick: Bra skick

Where Art Thou Romeo?
Utgivare: Crash Games, 2013
Språk: Engelska
Skick: Mycket bra skick

Kan hämtas i Trelleborg
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
5. Board Game: Rallyman [Average Rating:7.21 Overall Rank:1005]
Board Game: Rallyman
Roberth Johansson
Sweden
Trelleborg
Skåne
flag msg tools
badge
Avatar
Microbadge: I use Board Game Stats to log my gamesMicrobadge: The Dice Tower fanMicrobadge: Citizenship Recognition - Level III - Are we geeks because we gaze at the stars, or do we gaze at them because we are geeks?Microbadge: Watch it Played fanMicrobadge: Archipelago fan
Utgivare: Rallyman, 2011
Språk: Engelska
Skick: Mycket bra skick

Kan hämtas i Trelleborg
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
6. Board Game: Ultimate Werewolf: Compact Edition [Average Rating:6.75 Overall Rank:5693]
Board Game: Ultimate Werewolf: Compact Edition
Upkar Gata-Aura
Sweden
Järfälla
Stockholms Län
flag msg tools
Aaaaahhh'm the best singer!
badge
Bbbbbut that's not fair!
Avatar
Microbadge: I Love Gaming with My GirlFriend!!!Microbadge: Gamer FamilyMicrobadge: Black Lives MatterMicrobadge: I play with green!Microbadge: Microbrewery beer lover
Utgivare: Bezier Games
Språk: Engelska
Skick: Nyskick, spelat en gång

Kan hämtas i Stockholm
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
7. Board Game: Tribond [Average Rating:5.26 Overall Rank:20137]
Board Game: Tribond
Roberth Johansson
Sweden
Trelleborg
Skåne
flag msg tools
badge
Avatar
Microbadge: I use Board Game Stats to log my gamesMicrobadge: The Dice Tower fanMicrobadge: Citizenship Recognition - Level III - Are we geeks because we gaze at the stars, or do we gaze at them because we are geeks?Microbadge: Watch it Played fanMicrobadge: Archipelago fan
Utgivare: Alga
Språk: Svenska
Skick: Mycket bra skick

Kan hämtas i Trelleborg
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
8. Board Game: Ghooost! [Average Rating:5.67 Overall Rank:9363]
Board Game: Ghooost!
Upkar Gata-Aura
Sweden
Järfälla
Stockholms Län
flag msg tools
Aaaaahhh'm the best singer!
badge
Bbbbbut that's not fair!
Avatar
Microbadge: I Love Gaming with My GirlFriend!!!Microbadge: Gamer FamilyMicrobadge: Black Lives MatterMicrobadge: I play with green!Microbadge: Microbrewery beer lover
Utgivare: Iello
Språk: Engelska
Skick: Nyskick, spelat en gång

Kan hämtas i Stockholm
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
9. Board Game: EONS [Average Rating:6.79 Overall Rank:5650]
Board Game: EONS
Upkar Gata-Aura
Sweden
Järfälla
Stockholms Län
flag msg tools
Aaaaahhh'm the best singer!
badge
Bbbbbut that's not fair!
Avatar
Microbadge: I Love Gaming with My GirlFriend!!!Microbadge: Gamer FamilyMicrobadge: Black Lives MatterMicrobadge: I play with green!Microbadge: Microbrewery beer lover
Utgivare: Gamer Nation Studios
Språk: Engelska
Skick: Nyskick, punchat, aldrig spelat.

Kan hämtas i Stockholm
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
10. Board Game: Pizarro & Co. [Average Rating:6.53 Overall Rank:2509]
Board Game: Pizarro & Co.
Upkar Gata-Aura
Sweden
Järfälla
Stockholms Län
flag msg tools
Aaaaahhh'm the best singer!
badge
Bbbbbut that's not fair!
Avatar
Microbadge: I Love Gaming with My GirlFriend!!!Microbadge: Gamer FamilyMicrobadge: Black Lives MatterMicrobadge: I play with green!Microbadge: Microbrewery beer lover
Utgivare: 999 Games
Språk: Språk oberoende, regelbok är Hollandska
Skick: Bra skick

Kan hämtas i Stockholm, Nominerad till Spiel des Jahres

Sweeteners:

Dungeon Command: Drow Wizard Promo
Neuroshima Hex! Assassin
Ascension: Theme Pack – Rat King
Thunderstone: For the Dwarf Promo
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
11. Board Game: Arctic Scavengers [Average Rating:6.85 Overall Rank:1274]
Board Game: Arctic Scavengers
Upkar Gata-Aura
Sweden
Järfälla
Stockholms Län
flag msg tools
Aaaaahhh'm the best singer!
badge
Bbbbbut that's not fair!
Avatar
Microbadge: I Love Gaming with My GirlFriend!!!Microbadge: Gamer FamilyMicrobadge: Black Lives MatterMicrobadge: I play with green!Microbadge: Microbrewery beer lover
Utgivare: Rio Grande Games
Språk: Engelska
Skick: Nyskick, aldrig spelat

Kan hämtas i Stockholm, senaste utgåva ingår HQ Expansion.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
12. Board Game: Bean Trader [Average Rating:5.80 Overall Rank:7630]
Board Game: Bean Trader
Upkar Gata-Aura
Sweden
Järfälla
Stockholms Län
flag msg tools
Aaaaahhh'm the best singer!
badge
Bbbbbut that's not fair!
Avatar
Microbadge: I Love Gaming with My GirlFriend!!!Microbadge: Gamer FamilyMicrobadge: Black Lives MatterMicrobadge: I play with green!Microbadge: Microbrewery beer lover
Utgivare: Rio Grande Games
Språk: Engelska
Skick: Nyskick, aldrig spelat

Kan hämtas i Stockholm
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
13. Board Game: Industry [Average Rating:6.38 Overall Rank:5698]
Board Game: Industry
Upkar Gata-Aura
Sweden
Järfälla
Stockholms Län
flag msg tools
Aaaaahhh'm the best singer!
badge
Bbbbbut that's not fair!
Avatar
Microbadge: I Love Gaming with My GirlFriend!!!Microbadge: Gamer FamilyMicrobadge: Black Lives MatterMicrobadge: I play with green!Microbadge: Microbrewery beer lover
Utgivare: Rio Grande Games
Språk: Engelska
Skick: Nyskick, spelat en gång

Kan hämtas i Stockholm, väldigt bra auktionspel, dock har jag för många liknande spel.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
14. Board Game: Catan Scenarios: Helpers of Catan [Average Rating:7.18 Unranked] [Average Rating:7.18 Unranked]
Board Game: Catan Scenarios: Helpers of Catan
Upkar Gata-Aura
Sweden
Järfälla
Stockholms Län
flag msg tools
Aaaaahhh'm the best singer!
badge
Bbbbbut that's not fair!
Avatar
Microbadge: I Love Gaming with My GirlFriend!!!Microbadge: Gamer FamilyMicrobadge: Black Lives MatterMicrobadge: I play with green!Microbadge: Microbrewery beer lover
Utgivare: Mayfair
Språk: Engelska
Skick: Inplastat

Kan hämtas i Stockholm
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
15. Board Game: Indus [Average Rating:5.55 Overall Rank:15876]
Board Game: Indus
Upkar Gata-Aura
Sweden
Järfälla
Stockholms Län
flag msg tools
Aaaaahhh'm the best singer!
badge
Bbbbbut that's not fair!
Avatar
Microbadge: I Love Gaming with My GirlFriend!!!Microbadge: Gamer FamilyMicrobadge: Black Lives MatterMicrobadge: I play with green!Microbadge: Microbrewery beer lover
Utgivare: Queen Games
Språk: Engelska
Skick: Väldigt bra skick

Kan hämtas i Stockholm
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
16. Board Game: King of the Elves [Average Rating:6.21 Overall Rank:3491]
Board Game: King of the Elves
Upkar Gata-Aura
Sweden
Järfälla
Stockholms Län
flag msg tools
Aaaaahhh'm the best singer!
badge
Bbbbbut that's not fair!
Avatar
Microbadge: I Love Gaming with My GirlFriend!!!Microbadge: Gamer FamilyMicrobadge: Black Lives MatterMicrobadge: I play with green!Microbadge: Microbrewery beer lover
Utgivare: Amigo
Språk: Tyskska, språkoberoende spel, engelska regler medföljer
Skick: Bra Skick

Kan hämtas i Stockholm, OOP klassiker
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
17. Board Game: The Resistance: Avalon [Average Rating:7.58 Overall Rank:131]
Board Game: The Resistance: Avalon
Upkar Gata-Aura
Sweden
Järfälla
Stockholms Län
flag msg tools
Aaaaahhh'm the best singer!
badge
Bbbbbut that's not fair!
Avatar
Microbadge: I Love Gaming with My GirlFriend!!!Microbadge: Gamer FamilyMicrobadge: Black Lives MatterMicrobadge: I play with green!Microbadge: Microbrewery beer lover
Utgivare: Indie Boards and Cards
Språk: Engelska
Skick: Nyskick, aldrig spelat

Kan hämtas i Stockholm

Sweeteners:

Arkham Horror: Oliver Grayson (Ally)
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
18. Board Game: Nacht der Magier [Average Rating:6.67 Overall Rank:2505]
Board Game: Nacht der Magier
Upkar Gata-Aura
Sweden
Järfälla
Stockholms Län
flag msg tools
Aaaaahhh'm the best singer!
badge
Bbbbbut that's not fair!
Avatar
Microbadge: I Love Gaming with My GirlFriend!!!Microbadge: Gamer FamilyMicrobadge: Black Lives MatterMicrobadge: I play with green!Microbadge: Microbrewery beer lover
Utgivare: Drei Magier Spel
Språk: Engelska och Tyskska
Skick: Väldigt bra skick

Kan hämtas i Stockholm, extremt kul barnspel som lyser i mörkret.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
19. Board Game: Sylla [Average Rating:6.74 Overall Rank:1695]
Board Game: Sylla
Upkar Gata-Aura
Sweden
Järfälla
Stockholms Län
flag msg tools
Aaaaahhh'm the best singer!
badge
Bbbbbut that's not fair!
Avatar
Microbadge: I Love Gaming with My GirlFriend!!!Microbadge: Gamer FamilyMicrobadge: Black Lives MatterMicrobadge: I play with green!Microbadge: Microbrewery beer lover
Utgivare: Rio Grande Games
Språk: Engelska
Skick: Nyskick, aldrig spelat

Kan hämtas i Stockholm
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
20. Board Game: Taj Mahal [Average Rating:7.28 Overall Rank:437]
Board Game: Taj Mahal
Upkar Gata-Aura
Sweden
Järfälla
Stockholms Län
flag msg tools
Aaaaahhh'm the best singer!
badge
Bbbbbut that's not fair!
Avatar
Microbadge: I Love Gaming with My GirlFriend!!!Microbadge: Gamer FamilyMicrobadge: Black Lives MatterMicrobadge: I play with green!Microbadge: Microbrewery beer lover
Utgivare: Rio Grande Games
Språk: Engelska
Skick: Nyskick, aldrig spelat

Kan hämtas i Stockholm
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
21. Board Game: Cornish Smuggler [Average Rating:5.94 Overall Rank:8204]
Board Game: Cornish Smuggler
Utgivare: Grublin Games Publishing
Språk: Engelska
Skick: Nytt och inplastat

Det medföljer exklusiva skepp och ett soundtrack.

Kan hämtas i Växjö/Värnamo
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
22. Board Game: Council of Verona [Average Rating:6.33 Overall Rank:2756]
Board Game: Council of Verona
Utgivare: Crash Games
Språk: Engelska
Skick: Nyskick, aldrig spelat

Kan hämtas i Växjö/Värnamo
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
23. Board Game: Pack of Heroes [Average Rating:6.32 Overall Rank:5914]
Board Game: Pack of Heroes
Utgivare: Adventureland Games
Språk: Engelska
Skick: Nyskick, aldrig spelat

Inkluderar tre exklusiva hjältar, två emblem och en affisch.

Kan hämtas i Växjö/Värnamo
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
24. Board Game: The Resistance: Avalon [Average Rating:7.58 Overall Rank:131]
Board Game: The Resistance: Avalon
Utgivare: Indie Boards and Cards
Språk: Engelska
Skick: Nyskick, aldrig spelat

Kan hämtas i Växjö/Värnamo
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
25. Board Game: Star Wars: X-Wing Miniatures Game [Average Rating:7.69 Overall Rank:108] [Average Rating:7.69 Unranked]
Board Game: Star Wars: X-Wing Miniatures Game
Utgivare: Peliko och Fantasy Flight Games
Språk: Svenska och engelska
Skick: Nyskick, aldrig spelat

Inkluderar även:
Star Wars: X-Wing Miniatures Game – B-Wing Expansion Pack
Star Wars: X-Wing Miniatures Game – TIE Interceptor Expansion Pack

Grundlådan är på svenska, expansionerna på engelska.

Kan hämtas i Växjö/Värnamo
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [10]  |  
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [10]  |