Ζήτηση - Προσφορά για Tutorials Παιχνιδιών.
Tasos Protopapas
Greece
Athens
Attica
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmb
Recommend
15 
 Thumb up
0.05
 tip
 Hide
Σε αυτό το geek list βάζουμε τα παιχνίδια που θέλουμε να μάθουμε από κάποιον που τα ξέρει ή μπορούμε να μάθουμε σε κάποιον άλλον.
Στη λίστα αυτή καλό θα ήταν να γράφεται και ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει το "μάθημα"/ παίξιμο του παιχνιδιού (δια ζώσης ή μέσω vassal κτλ).

Οδηγίες για προσθήκη κάποιου παιχνιδιού:
Προσθέτουμε ένα παιχνίδι (add item), κατά προτίμηση χωρίς description και έπειτα προσθέτουμε από κάτω του τα σχόλια (ζητούνται, παραδίδονται μαθήματα με τον τάδε τρόπο).
Αυτός ο τρόπος επιτρέπει κάποιον να διαγράψει την ζήτηση ή τη προσφορά του σε δεύτερο χρόνο.
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
 • [+] Dice rolls
1. Board Game: Ardennes '44 [Average Rating:7.93 Overall Rank:1455]
Yiannis Avramandis
Greece
Athens
flag msg tools
designer
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Υπάρχει πορωμένος που να θέλει να αφιερώσει χρόνο για αυτό το διαμάντι;

Το θεωρώ το καλύτερο με διαφορά στο θέμα του μεταξύ αρκετών που έχω δοκιμάσει.

Έχω την 2η έκδοση, το έχω δοκιμάσει σόλο μια φορά κι άλλες 3-4 στην πρώτη του έκδοση που είναι 90% ίδια.

Απαιτείται καλή διάθεση και το βασικότερο χρόνος. Τα υπόλοιπα βρίσκονται.
3 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
2. Board Game: Combat Commander: Europe [Average Rating:7.90 Overall Rank:103]
Yiannis Avramandis
Greece
Athens
flag msg tools
designer
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
5 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
3. Board Game: Dungeon Petz [Average Rating:7.54 Overall Rank:136]
Alex Blackdakis
msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
4. Board Game: Fading Glory [Average Rating:7.52 Unranked] [Average Rating:7.52 Unranked]
Tasos Protopapas
Greece
Athens
Attica
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmb
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
5. Board Game: The Guns of Gettysburg [Average Rating:7.88 Overall Rank:1391]
Chris Tse
Greece
Athens
flag msg tools
mbmbmbmbmb
Ζητείται άνθρωπος με υπομονή και συμπόνοια να μου το μάθει δια ζώσης.
1 
 Thumb up
0.01
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
6. Board Game: Le Havre [Average Rating:7.91 Overall Rank:37]
Angelos Luthasun
Greece
Athens
Athens
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
7. Board Game: Heroes of Normandie [Average Rating:7.57 Overall Rank:722] [Average Rating:7.57 Unranked]
Yiannis Avramandis
Greece
Athens
flag msg tools
designer
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Έχω μελετήσει κανόνες και το έχω παίξει λίγες φορές.
Έχω πάρει όλο το κικστάρτερ εκτός από τα Κθούλχου.
Ψάχνω συμπαίκτη να του το μάθω και να πάμε για λιώσιμο.
Πού; όπου αναφέρω και στο Combat Commander.

meeple
4 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
8. Board Game: High Frontier [Average Rating:7.42 Overall Rank:789]
Angelos Luthasun
Greece
Athens
Athens
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
9. Board Game: Imperial [Average Rating:7.62 Overall Rank:140]
Babis Tsimoris
Greece
Salonica
flag msg tools
Be the Miracle!
badge
There is no knowledge that is not power
Avatar
mbmbmbmbmb
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
10. Board Game: Imperial 2030 [Average Rating:7.73 Overall Rank:166]
Angelos Luthasun
Greece
Athens
Athens
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
11. Board Game: Madeira [Average Rating:7.66 Overall Rank:296]
Babis Tsimoris
Greece
Salonica
flag msg tools
Be the Miracle!
badge
There is no knowledge that is not power
Avatar
mbmbmbmbmb
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
12. Board Game: Mage Knight Board Game [Average Rating:8.12 Overall Rank:18]
Alex Blackdakis
msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
13. Board Game: Merchants & Marauders [Average Rating:7.44 Overall Rank:201]
Alex Blackdakis
msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
14. Board Game: Panzer (second edition) [Average Rating:7.87 Overall Rank:2069]
Yiannis Avramandis
Greece
Athens
flag msg tools
designer
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Έχω μελετήσει κανόνες, έχω παίξει 2-3 παρτίδες.
Δεν είναι τόσο ότι έχω απορίες αλλά ότι δεν έχω εμπειρία, τριβή, σε ένα τόσο λεπτομερές tactical wargame.
Ζητείται πωρωμένος που έχει διαβάσει κανόνες να συμπορευτούμε.

cool
2 
 Thumb up
0.01
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
15. Board Game: The Princes of Florence [Average Rating:7.57 Overall Rank:119]
Tasos Protopapas
Greece
Athens
Attica
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmb
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
16. Board Game: Sekigahara: The Unification of Japan [Average Rating:8.05 Overall Rank:143]
Tasos Protopapas
Greece
Athens
Attica
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmb
5 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
17. Board Game: Sid Meier's Civilization: The Board Game [Average Rating:7.47 Overall Rank:174]
Alex Blackdakis
msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
18. Board Game: Siena [Average Rating:6.16 Overall Rank:3738]
Babis Tsimoris
Greece
Salonica
flag msg tools
Be the Miracle!
badge
There is no knowledge that is not power
Avatar
mbmbmbmbmb
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
19. Board Game: Sword of Rome [Average Rating:7.31 Overall Rank:857]
Tasos Protopapas
Greece
Athens
Attica
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmb
6 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
20. Board Game: Through the Ages: A Story of Civilization [Average Rating:8.03 Overall Rank:27]
Angelos Luthasun
Greece
Athens
Athens
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.