#21,5 Polski MatHandel (Polish Math Trade)
Polski MatHandel
Poland
flag msg tools
Avatar
Recommend
21 
 Thumb up
1.00
 tip
 Hide
Informacje Ogólne

MatHandel jest akcją zbiorowej wymiany gier planszowych na inne gry planszowe. Głównym celem jest dobra zabawa, choć można też starać się zrobić na tym jakiś interes (uczciwy!) - jak na przykład zdobycie trudno dostępnej gry.

Więcej informacji znaleźć można na forum Gry-Planszowe w wątku ogólnym, w wątku tej edycji lub przeglądając listy poprzednich edycji.

Zasady nie zmieniły się od poprzedniej edycji. Teraz są spisane w osobnym dokumencie: Ogólne zasady i zalecenia (v. 1.3). Historia zmian zasad znajduje się na forum.

W tej edycji nie jest aktywny OLWLG (On-Line Want List Generator). Szczegóły w wątku na forum.

Edycja ta jest "dogrywką". Oczekuje się, że przytłaczająca większość gier będzie grami niewymienionymi z poprzedniej edycji (nie jest to jednak wymóg!). Stąd też krótkie terminy.

Poprzednie Edycje

Polski MatHandel (Polish Math Trade)

Zasady

Cała akcja rozgrywa się w trzech etapach, łącznie od 2015-05-25 do 2015-06-09.

Etap 1 (2015-05-25 - 2015-05-31)

Pierwszy etap rozpoczyna się 00:00 2015-05-25 i trwa do 09:00 (rano) 2015-06-01.

W etapie tym wszyscy uczestnicy dodają do tej listy gry jakie chcą wymienić. Czym więcej gier dodamy tym większa szansa na wymiany. Zachęcam do dużej aktywności na tym etapie, albowiem nic ona nie kosztuje (poza czasem) i nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Gdy bowiem przyjdzie do deklarowania chęci faktycznych wymian (w etapie II) to zawsze możemy zrezygnować z wymiany jakichś (a nawet wszystkich!) gier jakie w tym etapie zadeklarujemy.

Etap 2 (2015-06-01 - 2015-06-07)

Drugi etap rozpoczyna się 09:00 2015-06-01 i trwa do 09:00 2015-06-08.

W etapie tym wszyscy uczestnicy wysyłają do mnie GeekMail'a z listą preferencji. Brak takiego GeekMail'a to brak wymian dla tego uczestnika (nikt nie dostanie jego/jej gier ani on/ona nie dostanie żadnej gry). Proszę zatytułować GeekMail'a „MatHandel #21,5 – Lista preferencji”.

Lista preferencji to ciąg linii tekstu, każda w następującym formacie:
(NICK) NUMER_MOJEJ_GRY : NUMER_GRY_1 NUMER_GRY_2 ... NUMER_GRY_n
gdzie: NICK to nasz nick na BGG, NUMER_MOJEJ_GRY to numer naszej oferty (gry) dla której podajemy listę preferencji (numer to liczba porządkowa wpisu na liście), NUMER_GRY_1, NUMER_GRY_2, ..., NUMER_GRY_n to numery (ponownie liczby porządkowe wpisów) gier które nas interesują w zamian za grę NUMER_MOJEJ_GRY. Lista preferencji może być pusta, co oznacza, że gry NUMER_MOJEJ_GRY nie chcemy wymienić w ogóle. Lista ta może być dowolnie długa. Kolejność na liście nie ma znaczenia. Na liście może pojawić się średnik (;) który wyznacza pierwszeństwo. Gry za średnikiem interesują nas w wymianie mniej niż te przed średnikiem. Średniki kumulują się.

Przykład (hipotetyczny):
(adambadura) 12 : 3 7 ; 11 28
Oznacza to, że użytkownik adambadura chce za swoją grę przedstawioną we wpisie 12, grę z wpisu 3 lub grę z wpisu 7 (obie tak samo). Mniej chętnie, ale ciągle akceptowalnie, gotów jest się wymienić na grę z wpisu 11 lub grę z wpisu 28. Jeśli dojdzie do wymiany i użytkownik adambadura będzie musiał oddać komuś grę 12 to na pewno dostanie za nią jedną z gier 3, 7, 11 lub 28 i nic innego. Musi się jednak liczyć z tym, że może to być owo 28 a nie 3.

Popularne tytuły często pojawiają się na liście (są zgłaszane do wymiany) wiele razy. Na ogół jest nam obojętne którą konkretnie sztukę dostaniemy, ale chcemy tylko jedną, a nie więcej. Tak więc jeśli chcemy jakiś tytuł który występuje więcej niż raz to powinniśmy użyć dodatkowej sztuczki w postaci nazwanej listy.

Nazwane listy mają ten sam format co wcześniej opisane listy preferencji, z tą jedynie różnicą, że zamiast numeru naszej gry (NUMER_MOJEJ_GRY) podajemy nazwę listy rozpoczynającą się od znaku procenta (%). Nazwa może składać się jedynie z liter, podkreśleń "_" i cyfr (ale nie mogą zaczynać się cyfrą). Nazwy takiej (razem z owym procentem) możemy dalej używać w listach preferencji (i w innych listach nazwanych) tak jakby była to jedna gra.

Przykład (hipotetyczny)
(adambadura) %BRASS : 3 7 24 119
(adambadura) 5 : X X %BRASS X X
(adambadura) 16 : X %BRASS X X X
Oznacza to, że użytkownik adambadura chce w wymianie dostać jedną z gier (3, 7, 24 lub 119) ale tylko jedną. System ustalający wymiany zapewni więc, że nie stanie się tak iż adambadura dostanie za grę 5 grę 3, a za grę 16 grę 7. Warto zwrócić uwagę, że oczywiście gry wymienione na takiej nazwanej liście mogą być zupełnie różne, ale na ogół korzystamy z tego do oznaczania wielu wystąpień tej samej gry.

Takie wpisy, każdy w osobnej linii, uczestnicy robią dla każdej gry w ofercie i wysyłają to do mnie. (Jeśli ktoś nie uwzględni preferencji dla jakichś swoich gier to ich nie wymieni.) Tekstu nie formatujemy ani nie upiększamy w żaden sposób. Choć dopuszczam zmianę zdania i aktualizację listy preferencji, to jednak upraszam o nie nadużywanie tego.

Zalecam, żeby uczestnicy nie chcący wymienić jakiejś gry wysyłali dla niej pustą listę preferencji, a nie pomijali ją zupełnie. W ten sposób nie będę miał wątpliwości, że ten ktoś nie chce wymienić tej gry, a nie że zapomniał o niej. (To się uogólnia też na przypadek, gdy ktoś nie chce wymienić żadnej gry.)

Etap 3 (2015-06-08 - …)

Trzeci etap rozpoczyna się 09:00 2015-06-08.

W tym etapie najpierw wyznaczam wstępne wymiany i publikuję je.

Potem do północy 2015-06-08 jest czas na zgłaszanie zażaleń. Zażalenia rozpatruje organizator i nie ma wyższych instancji. Po tym czasie (w którym wyniki mogą się zmieniać - proszę więc nie przyzwyczajać się do nich) ogłoszę ostateczny koniec i można będzie przejść do wymian. Zastrzegam sobie możliwość wydłużenia terminu na poprawki, jeśli jakieś poprawki zostaną wniesione późno.

Dalej uczestnicy wymieniają się danymi adresowymi za pomocą GeekMail'i. Ważne jest użycie (przynajmniej do pierwszego kontaktu, jak potem dalej będzie wyglądała komunikacja to już sprawa uczestników) GeekMail'i bo biorąc pod uwagę uwarunkowania realizacji akcji to jedyny pewny sposób. Zaleca się, by to odbiorca podał dane adresowe (czy co tam innego trzeba) nadawcy, więc to odbiorca winien wykazać się inicjatywą.

Informacje Końcowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyniki akcji. Nieuczciwi uczestnicy są rzadkością, ale jednak zdarzają się. Podobnie nie dość dokładne opisy stanu używanych gier też miewają miejsce. Upraszam więc o uwagę i rozwagę. Także przy przygotowywaniu list wymian, byśmy nie byli nieprzyjemnie zaskoczeni.

W sprawach „administracyjnych” należy kontaktować się ze mną. Preferuję GeekMail'a z tytułem zaczynającym się od „MatHandel #21,5 – ”. Można też pisać na forum.
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
 • [+] Dice rolls
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [27]  |  
1. Board Game: Labyrinth: The Paths of Destiny [Average Rating:5.92 Overall Rank:13751]
Board Game: Labyrinth: The Paths of Destiny
Kazimierz Golebiowski
Poland
Gliwice
flag msg tools
Microbadge: Kolejka fanMicrobadge: Terry Pratchett fanMicrobadge: Fallout fanMicrobadge: Star Wars: Destiny fanMicrobadge: Settlers of Catan Card Game fan
Labyrinth: The Paths of Destiny


Stan komponentów: bardzo dobry - kilka razy zagrana przeze mnie i poprzedniego właściciela.
Stan pudełka: bardzo dobry

Wydawca: Let's Play. Dystrybutor: Rebel
Język: PL/EN

pokrywam koszty wysyłki w kraju
odbiór osobisty: Gliwice, Katowice

nick na forum: ramirez78
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
2. Board Game: A Game of Thrones: The Board Game (Second Edition) – A Dance with Dragons [Average Rating:7.92 Unranked] [Average Rating:7.92 Unranked]
Board Game: A Game of Thrones: The Board Game (Second Edition) – A Dance with Dragons
Kazimierz Golebiowski
Poland
Gliwice
flag msg tools
Microbadge: Kolejka fanMicrobadge: Terry Pratchett fanMicrobadge: Fallout fanMicrobadge: Star Wars: Destiny fanMicrobadge: Settlers of Catan Card Game fan
Gra o Tron: Taniec ze Smokami

Stan komponentów: Idealny. Rozpakowane, ale nigdy nie grane, bo nie zebraliśmy 6 graczy.

Wydanie: Galakta
Język: PL

pokrywam koszty wysyłki w kraju
odbiór osobisty: Gliwice, Katowice

nick na forum: ramirez78
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
3. Board Game: 303 [Average Rating:6.37 Overall Rank:6695]
Board Game: 303
Kazimierz Golebiowski
Poland
Gliwice
flag msg tools
Microbadge: Kolejka fanMicrobadge: Terry Pratchett fanMicrobadge: Fallout fanMicrobadge: Star Wars: Destiny fanMicrobadge: Settlers of Catan Card Game fan
303


Stan gry: Idealny, zafoliowana.

Język: PL
Instrukcja: PL

pokrywam koszty wysyłki w kraju
odbiór osobisty: Gliwice, Katowice

nick na forum: ramirez78
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
4. Board Game: Zaginione Wyspy [Average Rating:5.65 Unranked]
Board Game: Zaginione Wyspy
kdsz kdsz
Poland
Warszawa
flag msg tools
Avatar
Microbadge: Castles of Burgundy fanMicrobadge: Puerto Rico fanMicrobadge: Brass fanMicrobadge: Through the Ages: A Story of Civilization fanMicrobadge: Pulsar 2849 fan
Edycja polska

Stan bardzo dobry, po kilku rozgrywkach

Na terenie Polski wysyłka na mój koszt - najchętniej paczkomat, ew. Poczta Polska

W Warszawie możliwy odbiór osobisty - Bródno, Żoliborz

Nick na forum: kdsz

Uwaga: w związku z remontem mieszkania paczkę wyślę z opóźnieniem - orientacyjnie na początku lipca
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
5. Board Game: Warparty [Average Rating:7.45 Overall Rank:6477] [Average Rating:7.45 Unranked]
Board Game: Warparty
Tomasz Dobosz
Poland
Gdansk
flag msg tools
badge
Avatar
Microbadge: Mage Knight Board Game fanMicrobadge: Mage Wars FanMicrobadge: Dominant Species fanMicrobadge: Inis fanMicrobadge: I play with pink!
Stan gry: bardzo dobry

Wersja językowa: angielska

Pokrywam koszty wysyłki w Polsce

Odbiór osobisty w Trójmieście

Nick na forum G-P: Gambit
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
6. Board Game: Dark Minions [Average Rating:6.13 Overall Rank:6100]
Board Game: Dark Minions
Tomasz Dobosz
Poland
Gdansk
flag msg tools
badge
Avatar
Microbadge: Mage Knight Board Game fanMicrobadge: Mage Wars FanMicrobadge: Dominant Species fanMicrobadge: Inis fanMicrobadge: I play with pink!
Stan gry: dobry

Wersja językowa: angielska

Pokrywam koszty wysyłki w Polsce

Odbiór osobisty w Trójmieście

Nick na forum G-P: Gambit
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
7. Board Game: Summoner Wars: Phoenix Elves vs Tundra Orcs [Average Rating:7.54 Overall Rank:603] [Average Rating:7.54 Unranked]
Board Game: Summoner Wars: Phoenix Elves vs Tundra Orcs
Tomasz Dobosz
Poland
Gdansk
flag msg tools
badge
Avatar
Microbadge: Mage Knight Board Game fanMicrobadge: Mage Wars FanMicrobadge: Dominant Species fanMicrobadge: Inis fanMicrobadge: I play with pink!
Stan gry: bardzo dobry

Wersja językowa: polska

Pokrywam koszty wysyłki w Polsce

Odbiór osobisty w Trójmieście

Nick na forum G-P: Gambit
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
8. Board Game: Abyss [Average Rating:7.33 Overall Rank:342]
Board Game: Abyss
Tomasz Dobosz
Poland
Gdansk
flag msg tools
badge
Avatar
Microbadge: Mage Knight Board Game fanMicrobadge: Mage Wars FanMicrobadge: Dominant Species fanMicrobadge: Inis fanMicrobadge: I play with pink!
Stan gry: bardzo dobry, drobne zadrapania na pokrywce pudełka

Wersja językowa: polska

Pokrywam koszty wysyłki w Polsce

Odbiór osobisty w Trójmieście

Nick na forum G-P: Gambit
4 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
From gallery of tlam
kdsz kdsz
Poland
Warszawa
flag msg tools
Avatar
Microbadge: Castles of Burgundy fanMicrobadge: Puerto Rico fanMicrobadge: Brass fanMicrobadge: Through the Ages: A Story of Civilization fanMicrobadge: Pulsar 2849 fan
Pamięć 3D
External image


Sylaby do zabawy
External image


Tropimy rymy
External image


------


Edycje polskie wydawnictwa Alexander

Stan bardzo dobry, po kilku rozgrywkach

Na terenie Polski wysyłka na mój koszt - najchętniej paczkomat, ew. Poczta Polska

W Warszawie możliwy odbiór osobisty - Bródno, Żoliborz

Nick na forum: kdsz

Uwaga: w związku z remontem mieszkania paczkę wyślę z opóźnieniem - orientacyjnie na początku lipca
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
10. Board Game: The Magnates: A Game of Power [Average Rating:6.77 Overall Rank:3256]
Board Game: The Magnates: A Game of Power
Tomasz Dobosz
Poland
Gdansk
flag msg tools
badge
Avatar
Microbadge: Mage Knight Board Game fanMicrobadge: Mage Wars FanMicrobadge: Dominant Species fanMicrobadge: Inis fanMicrobadge: I play with pink!
Stan gry: bardzo dobry

Wersja językowa: polska

Pokrywam koszty wysyłki w Polsce

Odbiór osobisty w Trójmieście

Nick na forum G-P: Gambit
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
11. Board Game: Rice Wars [Average Rating:5.30 Overall Rank:17689]
Board Game: Rice Wars
kdsz kdsz
Poland
Warszawa
flag msg tools
Avatar
Microbadge: Castles of Burgundy fanMicrobadge: Puerto Rico fanMicrobadge: Brass fanMicrobadge: Through the Ages: A Story of Civilization fanMicrobadge: Pulsar 2849 fan
Edycja polska Kuźni gier

Drewno, żetony, karty i plansza w stanie bardzo dobrym. Reszta komponentów w stanie dobrym. Trochę pogięta instrukcja. Pudełko w stanie średnim - pęknięta plastikowa wypraska (mimo tego spełnia swoją rolę), lekkie wgniecenia wieka pudełka, zwykłe otarcia.

Na terenie Polski wysyłka na mój koszt - najchętniej paczkomat, ew. Poczta Polska

W Warszawie możliwy odbiór osobisty - Bródno, Żoliborz

Nick na forum: kdsz

Uwaga: w związku z remontem mieszkania paczkę wyślę z opóźnieniem - orientacyjnie na początku lipca
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
12. Board Game: Metro 2033 [Average Rating:5.82 Overall Rank:12599]
Board Game: Metro 2033
Tomasz Dobosz
Poland
Gdansk
flag msg tools
badge
Avatar
Microbadge: Mage Knight Board Game fanMicrobadge: Mage Wars FanMicrobadge: Dominant Species fanMicrobadge: Inis fanMicrobadge: I play with pink!
Stan gry: bardzo dobry

Wersja językowa: polska

Pokrywam koszty wysyłki w Polsce

Odbiór osobisty w Trójmieście

Nick na forum G-P: Gambit
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
13. Board Game: 12 Realms [Average Rating:5.72 Overall Rank:13677]
Board Game: 12 Realms
Tomasz Dobosz
Poland
Gdansk
flag msg tools
badge
Avatar
Microbadge: Mage Knight Board Game fanMicrobadge: Mage Wars FanMicrobadge: Dominant Species fanMicrobadge: Inis fanMicrobadge: I play with pink!
Stan gry: bardzo dobry

Wersja językowa: angielska

Pokrywam koszty wysyłki w Polsce

Odbiór osobisty w Trójmieście

Nick na forum G-P: Gambit
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
14. Board Game: Blokus [Average Rating:6.89 Overall Rank:626]
Board Game: Blokus
kdsz kdsz
Poland
Warszawa
flag msg tools
Avatar
Microbadge: Castles of Burgundy fanMicrobadge: Puerto Rico fanMicrobadge: Brass fanMicrobadge: Through the Ages: A Story of Civilization fanMicrobadge: Pulsar 2849 fan
NIEAKTUALNE!
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
15. Board Game: Hoyuk [Average Rating:6.17 Overall Rank:6246]
Board Game: Hoyuk
Tomasz Dobosz
Poland
Gdansk
flag msg tools
badge
Avatar
Microbadge: Mage Knight Board Game fanMicrobadge: Mage Wars FanMicrobadge: Dominant Species fanMicrobadge: Inis fanMicrobadge: I play with pink!
Stan gry: bardzo dobry

Wersja językowa: angielska

Pokrywam koszty wysyłki w Polsce

Odbiór osobisty w Trójmieście

Nick na forum G-P: Gambit
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
16. Board Game: Glory to Rome [Average Rating:7.48 Overall Rank:184]
Board Game: Glory to Rome
Marek S
Poland
Kraków
flag msg tools
Microbadge: Wake up! It's time to play Viticulture!Microbadge: Basketball fanMicrobadge: Shin Chan fanMicrobadge: Board Game Arena playerMicrobadge: 5 Year Geek Veteran
Stan: idealny - ślady użytkowania tylko na instrukcji

Język: PL

Wysyłka w kraju na mój koszt paczkomatem/pocztą.

Możliwość odbioru osobistego w Krakowie.

Nick na forum gry-planszowe: easy
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
17. Board Game: Damage Report [Average Rating:6.51 Overall Rank:5508]
Board Game: Damage Report
Tomasz Dobosz
Poland
Gdansk
flag msg tools
badge
Avatar
Microbadge: Mage Knight Board Game fanMicrobadge: Mage Wars FanMicrobadge: Dominant Species fanMicrobadge: Inis fanMicrobadge: I play with pink!
Stan gry: bardzo dobry

Wersja językowa: angielska

Pokrywam koszty wysyłki w Polsce

Odbiór osobisty w Trójmieście

Nick na forum G-P: Gambit
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
18. Board Game: Dungeon Bazar [Average Rating:5.73 Overall Rank:13339]
Board Game: Dungeon Bazar
Tomasz Dobosz
Poland
Gdansk
flag msg tools
badge
Avatar
Microbadge: Mage Knight Board Game fanMicrobadge: Mage Wars FanMicrobadge: Dominant Species fanMicrobadge: Inis fanMicrobadge: I play with pink!
Stan gry: bardzo dobry

Wersja językowa: angielska, jest to pierwsze wydanie, które oryginalnie zawiera pewne błędy, ale część z nich została w mojej kopii poprawiona, jedyne jakie zostały to:
- błędnie opisane zdolności dwóch kupców w instrukcji (karty kupców są poprawne)
- błąd drukarski na dwóch kartach bohaterów, czyli nadrukowane puste kółko, którego nie powinno tam być
Oba te błędy nie utrudniają, ani nie uniemożliwiają rozgrywki.

Pokrywam koszty wysyłki w Polsce

Odbiór osobisty w Trójmieście

Nick na forum G-P: Gambit
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
19. Board Game: Room 25 [Average Rating:6.77 Overall Rank:1011]
Board Game: Room 25
Tomasz Dobosz
Poland
Gdansk
flag msg tools
badge
Avatar
Microbadge: Mage Knight Board Game fanMicrobadge: Mage Wars FanMicrobadge: Dominant Species fanMicrobadge: Inis fanMicrobadge: I play with pink!
Stan gry: dobry

Wersja językowa: angielska

Pokrywam koszty wysyłki w Polsce

Odbiór osobisty w Trójmieście

Nick na forum G-P: Gambit
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
20. Board Game: Labyrinth: The Paths of Destiny (Second Edition) [Average Rating:5.97 Overall Rank:13373]
Board Game: Labyrinth: The Paths of Destiny (Second Edition)
Tomasz Dobosz
Poland
Gdansk
flag msg tools
badge
Avatar
Microbadge: Mage Knight Board Game fanMicrobadge: Mage Wars FanMicrobadge: Dominant Species fanMicrobadge: Inis fanMicrobadge: I play with pink!
Stan gry: folia

Wersja językowa: polska druga edycja

Pokrywam koszty wysyłki w Polsce

Odbiór osobisty w Trójmieście

Nick na forum G-P: Gambit
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
21. Board Game: Disaster Looms! [Average Rating:5.84 Overall Rank:12315]
Board Game: Disaster Looms!
Bartosz Popow
Poland
Gdynia
flag msg tools
badge
Avatar
Microbadge: Parent of Two GirlsMicrobadge: Agricola fanMicrobadge: Steam: Rails to Riches fanMicrobadge: Targi fanMicrobadge: I love Stefan Feld!
Stan: elementów bardzo dobry, gra niegrana, żetony w wypraskach, karty w folii, pudełko trochę porysowane i obite (wgniecione) na wieczku i od spodu

Wydanie: angielskie, gra zależna językowo

Pokrywam koszty wysyłki na terenie kraju Pocztą lub Paczkomatami
Możliwy odbiór: Gdynia

Uwaga: ze względu na podróże mogę mieć (dwu)tygodniową obsuwę w wysyłce, choć dołożę starań, by się bez niej obyło

Nick na gry-planszowe: BartP
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
22. Board Game: Gangster [Average Rating:6.16 Overall Rank:4781]
Board Game: Gangster
Bartosz Popow
Poland
Gdynia
flag msg tools
badge
Avatar
Microbadge: Parent of Two GirlsMicrobadge: Agricola fanMicrobadge: Steam: Rails to Riches fanMicrobadge: Targi fanMicrobadge: I love Stefan Feld!
Stan: elementów bardzo dobry, wyglądają na niegrane, pudełko ma natomiast obity i naderwany jeden róg i odpowiadająca pionowa krawędź pudełka jest również lekko naderwana, gra kompletna

Wydanie: niemieckie, ale gra niezależna językowo, nazwy kart są po angielsku, są nawet angielskie pomoce dla gracza, brakuje tylko angielskiej instrukcji (jest niemiecka), ale tę można ściągnąć z sieci

Pokrywam koszty wysyłki na terenie kraju Pocztą lub Paczkomatami
Możliwy odbiór: Gdynia

Uwaga: ze względu na podróże mogę mieć (dwu)tygodniową obsuwę w wysyłce, choć dołożę starań, by się bez niej obyło

Nick na gry-planszowe: BartP
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
23. Board Game: Habe fertig [Average Rating:5.87 Overall Rank:13156]
Board Game: Habe fertig
Bartosz Popow
Poland
Gdynia
flag msg tools
badge
Avatar
Microbadge: Parent of Two GirlsMicrobadge: Agricola fanMicrobadge: Steam: Rails to Riches fanMicrobadge: Targi fanMicrobadge: I love Stefan Feld!
Stan: bardzo dobry, grana parokrotnie, kompletna

Wydanie: niemieckie, ale gra niezależna językowo

Pokrywam koszty wysyłki na terenie kraju Pocztą lub Paczkomatami
Możliwy odbiór: Gdynia

Uwaga: ze względu na podróże mogę mieć (dwu)tygodniową obsuwę w wysyłce, choć dołożę starań, by się bez niej obyło

Nick na gry-planszowe: BartP
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
24. Board Game: The Little Prince: Make Me a Planet [Average Rating:6.91 Overall Rank:1030]
Board Game: The Little Prince: Make Me a Planet
Bartosz Popow
Poland
Gdynia
flag msg tools
badge
Avatar
Microbadge: Parent of Two GirlsMicrobadge: Agricola fanMicrobadge: Steam: Rails to Riches fanMicrobadge: Targi fanMicrobadge: I love Stefan Feld!
Stan: bardzo dobry, grana parokrotnie, kompletna

Wydanie: polskie, czyli chodzi o grę Mały Książę: Stwórz mi planetę

Pokrywam koszty wysyłki na terenie kraju Pocztą lub Paczkomatami
Możliwy odbiór: Gdynia

Uwaga: ze względu na podróże mogę mieć (dwu)tygodniową obsuwę w wysyłce, choć dołożę starań, by się bez niej obyło

Nick na gry-planszowe: BartP
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
25. Board Game: German Railways [Average Rating:6.85 Overall Rank:2363]
Board Game: German Railways
Stan: Nowa w folii.

Wydanie: Multi (m.in. ENG i DE)

Pokrywam koszty wysyłki Paczkomatem lub Pocztą Polską na terenie Polski.

Możliwy odbiór osobisty: Wrocław, czasem Rybnik

Nick na forum gry-planszowe: razul
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [27]  |  
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [27]  |