#22 Polski MatHandel (Polish Math Trade)
Polski MatHandel
Poland
flag msg tools
Avatar
Recommend
45 
 Thumb up
1.30
 tip
 Hide
Informacje Ogólne

MatHandel jest akcją zbiorowej wymiany gier planszowych na inne gry planszowe. Głównym celem jest dobra zabawa, choć można też starać się zrobić na tym jakiś interes (uczciwy!) - jak na przykład zdobycie trudno dostępnej gry.

Więcej informacji znaleźć można na forum Gry-Planszowe w wątku ogólnym, w wątku tej edycji lub przeglądając listy poprzednich edycji.

Zasady nie zmieniły się od poprzedniej edycji. Teraz są spisane w osobnym dokumencie: Ogólne zasady i zalecenia (v. 1.3). Historia zmian zasad znajduje się na forum.

W tej edycji nie jest aktywny OLWLG (On-Line Want List Generator). Szczegóły w wątku na forum.

Poprzednie Edycje

Polski MatHandel (Polish Math Trade)

Zasady

Cała akcja rozgrywa się w trzech etapach, łącznie od 2015-09-07 do 2015-09-29.

Etap 1 (2015-09-07 - 2015-09-20)

Pierwszy etap rozpoczyna się 00:00 2015-09-07 i trwa do 09:00 2015-09-21.

W etapie tym wszyscy uczestnicy dodają do tej listy gry jakie chcą wymienić. Czym więcej gier dodamy tym większa szansa na wymiany. Zachęcam do dużej aktywności na tym etapie, albowiem nic ona nie kosztuje (poza czasem) i nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Gdy bowiem przyjdzie do deklarowania chęci faktycznych wymian (w etapie II) to zawsze możemy zrezygnować z wymiany jakichś (a nawet wszystkich!) gier jakie w tym etapie zadeklarujemy.

Etap 2 (2015-09-21 - 2015-09-27)

Drugi etap rozpoczyna się 09:00 2015-09-21 i trwa do 09:00 2015-09-28.

W etapie tym wszyscy uczestnicy wysyłają do mnie GeekMail'a z listą preferencji. Brak takiego GeekMail'a to brak wymian dla tego uczestnika (nikt nie dostanie jego/jej gier ani on/ona nie dostanie żadnej gry). Proszę zatytułować GeekMail'a „MatHandel #22 – Lista preferencji”.

Lista preferencji to ciąg linii tekstu, każda w następującym formacie:
(NICK) NUMER_MOJEJ_GRY : NUMER_GRY_1 NUMER_GRY_2 ... NUMER_GRY_n
gdzie: NICK to nasz nick na BGG, NUMER_MOJEJ_GRY to numer naszej oferty (gry) dla której podajemy listę preferencji (numer to liczba porządkowa wpisu na liście), NUMER_GRY_1, NUMER_GRY_2, ..., NUMER_GRY_n to numery (ponownie liczby porządkowe wpisów) gier które nas interesują w zamian za grę NUMER_MOJEJ_GRY. Lista preferencji może być pusta, co oznacza, że gry NUMER_MOJEJ_GRY nie chcemy wymienić w ogóle. Lista ta może być dowolnie długa. Kolejność na liście nie ma znaczenia. Na liście może pojawić się średnik (;) który wyznacza pierwszeństwo. Gry za średnikiem interesują nas w wymianie mniej niż te przed średnikiem. Średniki kumulują się.

Przykład (hipotetyczny):
(adambadura) 12 : 3 7 ; 11 28
Oznacza to, że użytkownik adambadura chce za swoją grę przedstawioną we wpisie 12, grę z wpisu 3 lub grę z wpisu 7 (obie tak samo). Mniej chętnie, ale ciągle akceptowalnie, gotów jest się wymienić na grę z wpisu 11 lub grę z wpisu 28. Jeśli dojdzie do wymiany i użytkownik adambadura będzie musiał oddać komuś grę 12 to na pewno dostanie za nią jedną z gier 3, 7, 11 lub 28 i nic innego. Musi się jednak liczyć z tym, że może to być owo 28 a nie 3.

Popularne tytuły często pojawiają się na liście (są zgłaszane do wymiany) wiele razy. Na ogół jest nam obojętne którą konkretnie sztukę dostaniemy, ale chcemy tylko jedną, a nie więcej. Tak więc jeśli chcemy jakiś tytuł który występuje więcej niż raz to powinniśmy użyć dodatkowej sztuczki w postaci nazwanej listy.

Nazwane listy mają ten sam format co wcześniej opisane listy preferencji, z tą jedynie różnicą, że zamiast numeru naszej gry (NUMER_MOJEJ_GRY) podajemy nazwę listy rozpoczynającą się od znaku procenta (%). Nazwa może składać się jedynie z liter, podkreśleń "_" i cyfr (ale nie mogą zaczynać się cyfrą). Nazwy takiej (razem z owym procentem) możemy dalej używać w listach preferencji (i w innych listach nazwanych) tak jakby była to jedna gra.

Przykład (hipotetyczny)
(adambadura) %BRASS : 3 7 24 119
(adambadura) 5 : X X %BRASS X X
(adambadura) 16 : X %BRASS X X X
Oznacza to, że użytkownik adambadura chce w wymianie dostać jedną z gier (3, 7, 24 lub 119) ale tylko jedną. System ustalający wymiany zapewni więc, że nie stanie się tak iż adambadura dostanie za grę 5 grę 3, a za grę 16 grę 7. Warto zwrócić uwagę, że oczywiście gry wymienione na takiej nazwanej liście mogą być zupełnie różne, ale na ogół korzystamy z tego do oznaczania wielu wystąpień tej samej gry.

Takie wpisy, każdy w osobnej linii, uczestnicy robią dla każdej gry w ofercie i wysyłają to do mnie. (Jeśli ktoś nie uwzględni preferencji dla jakichś swoich gier to ich nie wymieni.) Tekstu nie formatujemy ani nie upiększamy w żaden sposób. Choć dopuszczam zmianę zdania i aktualizację listy preferencji, to jednak upraszam o nie nadużywanie tego.

Zalecam, żeby uczestnicy nie chcący wymienić jakiejś gry wysyłali dla niej pustą listę preferencji, a nie pomijali ją zupełnie. W ten sposób nie będę miał wątpliwości, że ten ktoś nie chce wymienić tej gry, a nie że zapomniał o niej. (To się uogólnia też na przypadek, gdy ktoś nie chce wymienić żadnej gry.)

Etap 3 (2015-09-28 - …)

Trzeci etap rozpoczyna się 09:00 2015-09-28.

W tym etapie najpierw wyznaczam wstępne wymiany i publikuję je.

Potem do północy 2015-09-28 jest czas na zgłaszanie zażaleń. Zażalenia rozpatruje organizator i nie ma wyższych instancji. Po tym czasie (w którym wyniki mogą się zmieniać - proszę więc nie przyzwyczajać się do nich) ogłoszę ostateczny koniec i można będzie przejść do wymian. Zastrzegam sobie możliwość wydłużenia terminu na poprawki, jeśli jakieś poprawki zostaną wniesione późno.

Dalej uczestnicy wymieniają się danymi adresowymi za pomocą GeekMail'i. Ważne jest użycie (przynajmniej do pierwszego kontaktu, jak potem dalej będzie wyglądała komunikacja to już sprawa uczestników) GeekMail'i bo biorąc pod uwagę uwarunkowania realizacji akcji to jedyny pewny sposób. Zaleca się, by to odbiorca podał dane adresowe (czy co tam innego trzeba) nadawcy, więc to odbiorca winien wykazać się inicjatywą.

Informacje Końcowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyniki akcji. Nieuczciwi uczestnicy są rzadkością, ale jednak zdarzają się. Podobnie nie dość dokładne opisy stanu używanych gier też miewają miejsce. Upraszam więc o uwagę i rozwagę. Także przy przygotowywaniu list wymian, byśmy nie byli nieprzyjemnie zaskoczeni.

W sprawach „administracyjnych” należy kontaktować się ze mną. Preferuję GeekMail'a z tytułem zaczynającym się od „MatHandel #22 – ”. Można też pisać na forum.
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
  • [+] Dice rolls
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [6]  |  
1. Board Game: The Witcher Adventure Game added by Baartoszz on 2015-09-06 17:43:58
2. Board Game: Ventura added by Baartoszz on 2015-09-06 17:44:34
3. Board Game: La Isla added by Baartoszz on 2015-09-06 17:45:01
4. Board Game: 1984: Animal Farm added by Baartoszz on 2015-09-06 17:45:39
5. Board Game: Anima: Shadow of Omega added by Baartoszz on 2015-09-06 17:46:05
6. Board Game: The Outcast Heroes added by Baartoszz on 2015-09-06 17:46:37
7. Board Game: Cable Car added by Baartoszz on 2015-09-06 17:46:53
8. Board Game: Cavemen Playing With Fire added by Baartoszz on 2015-09-06 17:47:14
9. Board Game: Rule the Roost added by Baartoszz on 2015-09-06 17:47:38
10. Board Game: Chipleader added by Baartoszz on 2015-09-06 17:47:50
11. Board Game: City Tycoon added by Baartoszz on 2015-09-06 17:48:27
12. Board Game: Coin Age added by Baartoszz on 2015-09-06 17:48:45
13. Board Game: The Gnumies added by Baartoszz on 2015-09-06 17:49:06
14. Board Game: Evolution: The Origin of Species added by Baartoszz on 2015-09-06 17:49:26
15. Board Game: Merchants added by Baartoszz on 2015-09-06 17:49:51
16. Board Game: Harry Potter Trading Card Game added by Baartoszz on 2015-09-06 17:50:14
17. Board Game: Hunter's Guild: The Vampire Forest added by Baartoszz on 2015-09-06 17:50:34
18. Board Game: Neuroshima: Convoy added by Baartoszz on 2015-09-06 17:50:57
19. Board Game: Lascaux added by Baartoszz on 2015-09-06 17:51:18
20. Board Game: MCS added by Baartoszz on 2015-09-06 17:51:36
21. Board Game: Olympus added by Baartoszz on 2015-09-06 17:52:01
22. Board Game: Palmyra added by Baartoszz on 2015-09-06 17:52:23
23. Board Game: Pandemic added by Baartoszz on 2015-09-06 17:52:42
24. Board Game: Pressure Cooker added by Baartoszz on 2015-09-06 17:52:59
25. Board Game: Star Trek: Customizable Card Game (first edition) added by Baartoszz on 2015-09-06 17:53:29
26. Board Game: This Town Ain't Big Enough for the 2-4 of Us added by Baartoszz on 2015-09-06 17:53:46
27. Board Game: HysteriCoach added by Baartoszz on 2015-09-06 17:54:05
28. Board Game: Troja added by Baartoszz on 2015-09-06 17:54:28
29. Board Game: Twoja Krzyżówka added by Baartoszz on 2015-09-06 17:54:44
30. Board Game: Zendo added by Baartoszz on 2015-09-06 17:55:09
31. Board Game: The Werewolves of Miller's Hollow added by Baartoszz on 2015-09-06 17:55:33
32. Board Game: XXL added by Baartoszz on 2015-09-06 17:55:49
33. Board Game: Pandemic: The Cure added by Ginet1 on 2015-09-06 18:26:57
34. Board Game: Pizza Wars PL added by Ginet1 on 2015-09-06 18:32:43
35. Board Game: The Resistance added by Ginet1 on 2015-09-06 18:40:33
36. Board Game: Buccaneer added by Ginet1 on 2015-09-06 18:45:12
37. Board Game: Slavika: Equinox added by Ginet1 on 2015-09-06 18:46:44
38. Board Game: The Hobbit added by Ginet1 on 2015-09-06 18:51:19
39. Board Game: CV added by Ginet1 on 2015-09-06 18:52:03
40. Board Game: Pandemic added by SaszaPL on 2015-09-06 19:28:37
41. Board Game: Galapagos added by SaszaPL on 2015-09-06 19:28:39
42. Board Game: Neuroshima: Convoy added by SaszaPL on 2015-09-06 19:28:42
43. Board Game: Camp Roskilde added by SaszaPL on 2015-09-06 19:28:45
44. Board Game: 7 Days of Westerplatte added by Ppiechuu on 2015-09-07 00:03:14
45. Board Game: Blue Moon added by Ppiechuu on 2015-09-07 00:05:38
46. Board Game: World of Tanks: Rush added by Ppiechuu on 2015-09-07 00:06:53
47. Board Game: Bison: Thunder on the Prairie added by Ppiechuu on 2015-09-07 00:08:36
48. Board Game: Atak Zombie added by Ppiechuu on 2015-09-07 00:09:52
49. Board Game: The Adventurers: The Temple of Chac added by Ppiechuu on 2015-09-07 00:17:08
50. Board Game: Ora et Labora added by Polo15 on 2015-09-07 00:17:43
51. Board Game: Mage Knight Board Game added by Polo15 on 2015-09-07 00:19:26
52. Board Game: Space Alert added by Polo15 on 2015-09-07 00:21:47
53. Board Game: Belfort added by Polo15 on 2015-09-07 00:23:43
54. Board Game: Once Upon a Time: The Storytelling Card Game added by Polo15 on 2015-09-07 00:26:13
55. Board Game: Friday added by Polo15 on 2015-09-07 00:27:39
56. Board Game: Among the Stars added by Polo15 on 2015-09-07 00:28:43
57. Board Game: Elysium added by Polo15 on 2015-09-07 00:31:02
58. Board Game: Dominion added by Polo15 on 2015-09-07 00:33:21
59. Board Game: Disaster Looms! added by BartP on 2015-09-07 00:45:46
60. Board Game: Gangster added by BartP on 2015-09-07 00:46:45
61. Board Game: Habe fertig added by BartP on 2015-09-07 00:47:39
62. Board Game: The Little Prince: Make Me a Planet added by BartP on 2015-09-07 00:48:15
63. Board Game: Arkham Horror added by BartP on 2015-09-07 00:49:35
64. Board Game: The Forgotten Planet added by BartP on 2015-09-07 00:50:12
65. Board Game: Age of Industry added by BartP on 2015-09-07 00:52:11
66. Board Game: Aton added by BartP on 2015-09-07 01:11:32
67. Board Game: Android: Netrunner added by grzes19 on 2015-09-07 01:13:47
68. Board Game: The Pillars of the Earth: Builders Duel added by BartP on 2015-09-07 01:13:52
69. Board Game: Tikal added by grzes19 on 2015-09-07 01:14:40
70. Board Game: Labyrinth: The War on Terror, 2001 – ? added by grzes19 on 2015-09-07 01:15:19
71. Board Game: Polski Film: gra planszowa added by grzes19 on 2015-09-07 01:15:53
72. Board Game: Scrabble added by grzes19 on 2015-09-07 01:17:08
73. Board Game: Munchkin added by grzes19 on 2015-09-07 01:17:53
74. Board Game: Pictomania added by grzes19 on 2015-09-07 01:19:42
75. Board Game: Wooly Wars added by grzes19 on 2015-09-07 01:21:49
76. Board Game: Olympos added by grzes19 on 2015-09-07 01:23:43
77. Board Game: Escape: The Curse of the Temple – Expansion 2: Quest added by grzes19 on 2015-09-07 01:25:43
78. Board Game: The Magnates: A Game of Power added by elprzybyllo on 2015-09-07 02:01:17
80. Board Game: Nations added by elprzybyllo on 2015-09-07 02:03:03
81. Board Game: Splendor added by elprzybyllo on 2015-09-07 02:03:41
82. Board Game: Stronghold added by elprzybyllo on 2015-09-07 02:04:43
83. Board Game: Province added by Majkos on 2015-09-07 02:11:22
84. Board Game: Clue: Discover the Secrets added by Majkos on 2015-09-07 02:15:30
85. Board Game: Star Wars: The Card Game added by Jacek_PL on 2015-09-07 02:16:20
86. Board Game: The Cards of Cthulhu added by kontrabas on 2015-09-07 02:38:22
87. Board Game: Cavemen: The Quest for Fire added by kontrabas on 2015-09-07 02:39:17
88. Board Game: Greenland added by kontrabas on 2015-09-07 02:43:23
89. Board Game: Valley of the Kings added by BartP on 2015-09-07 02:48:36
90. Board Game: Legend of the Five Rings added by kontrabas on 2015-09-07 02:52:29
91. Board Game: Manoeuvre added by kontrabas on 2015-09-07 02:53:19
92. Board Game: Glory to Rome added by kontrabas on 2015-09-07 03:04:39
93. Board Game: Rune Age added by kontrabas on 2015-09-07 03:11:17
94. Board Game: Space Alert added by kontrabas on 2015-09-07 03:17:41
95. Board Game: Wrong Chemistry added by kontrabas on 2015-09-07 03:20:40
96. Board Game: Master Labyrinth added by lhapka on 2015-09-07 03:29:31
97. Board Game: Slavika: Equinox added by razul on 2015-09-07 03:30:07
98. Board Game: Black Stories 2 added by lhapka on 2015-09-07 03:30:52
99. Board Game: Mascarade added by razul on 2015-09-07 03:31:35
100. Board Game: Carcassonne: Expansion 6 – Count, King & Robber added by razul on 2015-09-07 03:32:02
101. Board Game: 7 Wonders: Babel added by mnowaczy on 2015-09-07 03:32:07
102. Board Game: Alternatywy 4 added by razul on 2015-09-07 03:32:45
103. Board Game: S-Evolution added by razul on 2015-09-07 03:33:23
104. Board Game: Concept added by razul on 2015-09-07 03:34:05
105. Board Game: Charon Inc. added by razul on 2015-09-07 03:34:44
106. Board Game: The Magnates: A Game of Power added by razul on 2015-09-07 03:35:47
107. Board Game: Android: Netrunner added by razul on 2015-09-07 03:36:23
108. Board Game: Dream Factory added by razul on 2015-09-07 03:37:02
109. Board Game: Colt Express added by razul on 2015-09-07 03:37:50
110. Board Game: Race for the Galaxy added by mnowaczy on 2015-09-07 03:39:09
111. Board Game: Urban Sprawl added by razul on 2015-09-07 03:39:40
112. Board Game: Pictomania added by razul on 2015-09-07 03:40:20
113. Board Game: Sator Arepo Tenet Opera Rotas added by razul on 2015-09-07 03:41:08
114. Board Game: Piratoons added by razul on 2015-09-07 03:42:10
115. Board Game: Warriors & Traders added by razul on 2015-09-07 03:42:53
116. Board Game: Mecanisburgo added by razul on 2015-09-07 03:43:24
117. Board Game: Machina II: Przeładowanie added by mnowaczy on 2015-09-07 03:43:54
118. Board Game: Clash of Monarchs added by razul on 2015-09-07 03:44:02
119. Board Game: Concordia added by razul on 2015-09-07 03:44:56
120. Board Game: Friday added by razul on 2015-09-07 03:45:19
121. Board Game: Abyss added by razul on 2015-09-07 03:45:46
122. Board Game: Nexus Ops added by razul on 2015-09-07 03:46:35
123. Board Game: Antike Duellum added by razul on 2015-09-07 03:49:04
124. Board Game: Mesopotamia added by razul on 2015-09-07 03:49:35
125. Board Game: German Railways added by razul on 2015-09-07 03:50:22
126. Board Game: Pagoda added by razul on 2015-09-07 03:50:53
127. Board Game: Locomotive Werks added by razul on 2015-09-07 03:51:16
128. Board Game: Samurai added by razul on 2015-09-07 03:51:46
129. Board Game: 1805: Sea of Glory added by razul on 2015-09-07 03:52:12
130. Board Game: Dead of Winter: A Crossroads Game added by razul on 2015-09-07 03:52:57
131. Board Game: Lost Cities added by razul on 2015-09-07 03:53:23
132. Board Game: The Witcher Adventure Game added by razul on 2015-09-07 03:56:14
133. Board Game: Memoir '44 added by razul on 2015-09-07 03:58:13
134. Board Game: Peloponnes added by razul on 2015-09-07 03:58:43
135. Board Game: Washington's War added by razul on 2015-09-07 03:59:21
136. Board Game: ZhanGuo added by razul on 2015-09-07 03:59:59
137. Board Game: Shogun added by razul on 2015-09-07 04:01:18
138. Board Game: Shogun: Tenno's Court added by razul on 2015-09-07 04:01:46
139. Board Game: Race to Adventure: The Spirit of the Century Exploration Game added by razul on 2015-09-07 04:02:27
140. Board Game: Helios added by razul on 2015-09-07 04:02:52
141. Board Game: The Settlers of the Stone Age added by razul on 2015-09-07 04:03:32
142. Board Game: Capitol added by razul on 2015-09-07 04:03:54
143. Board Game: Labyrinth: The War on Terror, 2001 – ? added by razul on 2015-09-07 04:04:22
144. Board Game: 1984: Animal Farm added by razul on 2015-09-07 04:05:39
145. Board Game: Earth Reborn added by razul on 2015-09-07 04:06:05
146. Board Game: Frontline: D-Day added by razul on 2015-09-07 04:06:30
147. Board Game: Thunderstone added by razul on 2015-09-07 04:07:24
148. Board Game: American Rails added by razul on 2015-09-07 04:08:29
149. Board Game: Android added by razul on 2015-09-07 04:10:13
150. Board Game: CV added by razul on 2015-09-07 04:10:38
151. Board Game: Tempus added by razul on 2015-09-07 04:11:09
152. Board Game: Drakon (second edition) added by razul on 2015-09-07 04:11:41
153. Board Game: New World: A Carcassonne Game added by razul on 2015-09-07 04:12:05
154. Board Game: Phantom added by razul on 2015-09-07 04:12:35
155. Board Game: Constantinopolis added by razul on 2015-09-07 04:13:40
156. Board Game: Neuroshima Hex! 3.0 added by razul on 2015-09-07 04:15:07
157. Board Game: King of the Elves added by razul on 2015-09-07 04:15:54
158. Board Game: Lost Legends added by razul on 2015-09-07 04:17:28
159. Board Game: Zombiaki added by razul on 2015-09-07 04:17:51
160. Board Game: Nowheresville: Bandit Paradise added by razul on 2015-09-07 04:18:29
161. Board Game: Hannibal Barkas added by razul on 2015-09-07 04:19:40
162. Board Game: Once Upon a Time... Life added by razul on 2015-09-07 04:20:20
163. Board Game: Dungeon Twister 2: Prison added by razul on 2015-09-07 04:21:01
164. Board Game: Dungeon Twister: The Card Game added by razul on 2015-09-07 04:21:28
165. Board Game: World Without End added by razul on 2015-09-07 04:22:10
166. Board Game: Duel in the Dark added by razul on 2015-09-07 04:23:19
168. Board Game: Frontiers added by razul on 2015-09-07 04:25:34
169. Board Game: Olympos added by Bezdech on 2015-09-07 06:58:28
170. Board Game: Magalon added by Bezdech on 2015-09-07 06:59:14
171. Board Game: Days of Steam added by Bezdech on 2015-09-07 07:01:48
172. Board Game: DungeonQuest (third edition) added by Bezdech on 2015-09-07 07:13:20
173. Board Game: Gulo Gulo added by tantar on 2015-09-07 07:53:55
174. Board Game: Elasund: The First City added by tantar on 2015-09-07 07:57:48
175. Board Game: Keltis: Das Orakel added by tantar on 2015-09-07 08:02:48
176. Board Game: FITS added by tantar on 2015-09-07 08:05:01
177. Board Game: Talisman (Revised 4th Edition) added by tiktuk on 2015-09-07 08:09:31
178. Board Game: Colonialism added by tiktuk on 2015-09-07 08:10:02
179. Board Game: Ginkgopolis added by tiktuk on 2015-09-07 08:10:28
180. Board Game: Tash-Kalar: Arena of Legends added by tiktuk on 2015-09-07 08:10:54
181. Board Game: 1944: Race to the Rhine added by tiktuk on 2015-09-07 08:11:18
182. Board Game: Olympos added by tiktuk on 2015-09-07 08:11:46
183. Board Game: Innovation added by tiktuk on 2015-09-07 08:13:41
184. Board Game: Mahjong added by tantar on 2015-09-07 08:15:05
185. Board Game: Maloney's Inheritance added by tantar on 2015-09-07 08:21:11
186. Board Game: Verflixxt! kompakt added by tantar on 2015-09-07 08:23:53
187. Board Game: Praetor added by tiktuk on 2015-09-07 08:23:58
188. Board Game: XCOM: The Board Game added by Rock_as on 2015-09-07 08:38:46
189. Board Game: Barony added by Rock_as on 2015-09-07 08:46:31
190. Board Game: Merchants & Marauders added by Ardel_pl on 2015-09-07 08:53:16
191. Board Game: Star Wars: The Card Game added by Ardel_pl on 2015-09-07 08:56:25
192. Board Game: SmileyFace added by joanna_kozlowska6 on 2015-09-07 09:15:32
193. Board Game: Rattus: Pied Piper added by joanna_kozlowska6 on 2015-09-07 09:19:54
194. Board Game: Full Moon added by joanna_kozlowska6 on 2015-09-07 09:22:43
195. Board Game: Aliens vs. Zombies added by joanna_kozlowska6 on 2015-09-07 09:26:02
196. Board Game: Artifact added by joanna_kozlowska6 on 2015-09-07 09:37:26
197. Board Game: Labyrinth: The War on Terror, 2001 – ? added by pioro on 2015-09-07 09:45:21
198. Board Game: Runewars added by pioro on 2015-09-07 09:46:47
199. Board Game: King of Tokyo added by pioro on 2015-09-07 09:48:02
200. Board Game: King of Tokyo added by pioro on 2015-09-07 09:48:41
201. Board Game: AquaSphere added by pioro on 2015-09-07 09:49:48
202. Board Game: Legacy: The Testament of Duke de Crecy added by pioro on 2015-09-07 09:50:49
203. Board Game: Conquest of Paradise added by pioro on 2015-09-07 09:52:01
204. Board Game: The Magnates: A Game of Power added by pioro on 2015-09-07 09:53:03
205. Board Game: Last Will added by pioro on 2015-09-07 09:53:38
206. Board Game: Friesematenten added by pioro on 2015-09-07 09:54:24
207. Board Game: La Boca added by pioro on 2015-09-07 09:55:19
208. Board Game: Android added by pioro on 2015-09-07 09:56:45
209. Board Game: Hanabi added by pioro on 2015-09-07 09:57:32
210. Board Game: Twilight Struggle added by redpatyk on 2015-09-07 10:01:54
211. Board Game: Duel of Ages II added by redpatyk on 2015-09-07 10:05:06
212. Board Game: Relic added by arsaghar on 2015-09-07 10:14:24
213. Board Game: Homeland: The Game added by arsaghar on 2015-09-07 10:17:52
214. Board Game: Glass Road added by arsaghar on 2015-09-07 10:19:19
215. Board Game: Star Wars: Empire vs. Rebellion added by arsaghar on 2015-09-07 10:22:10
216. Board Game: MCS added by arsaghar on 2015-09-07 10:23:50
217. Board Game: Red November added by kontrabas on 2015-09-07 11:56:07
218. Board Game: Hotel Samoa added by tiamat997 on 2015-09-07 13:23:50
219. Board Game: Mexica added by tiamat997 on 2015-09-07 13:25:38
220. Board Game: Glory to Rome added by tiamat997 on 2015-09-07 13:26:55
221. Board Game: Apples to Apples added by tiamat997 on 2015-09-07 13:28:05
222. Board Game: Kragmortha added by tiamat997 on 2015-09-07 13:29:14
223. Board Game: Wiochmen 2 added by tiamat997 on 2015-09-07 13:30:04
224. Board Game: Mississippi Queen added by tiamat997 on 2015-09-07 13:31:14
225. Board Game: Rococo added by tiamat997 on 2015-09-07 13:32:57
226. Board Game: Animalia added by tiamat997 on 2015-09-07 13:34:14
227. Board Game: Mascarade added by tiamat997 on 2015-09-07 13:35:17
228. Board Game: Catan Card Game added by tiamat997 on 2015-09-07 13:36:40
229. Board Game: Hive added by tiamat997 on 2015-09-07 13:37:44
230. Board Game: Dungeoneer: Vault of the Fiends added by tiamat997 on 2015-09-07 13:43:23
231. Board Game: Struggle of Empires added by zimoch on 2015-09-07 13:43:48
232. Board Game: Constantinopolis added by zimoch on 2015-09-07 13:44:28
233. Board Game: Beowulf: The Movie Board Game added by tiamat997 on 2015-09-07 13:45:40
234. Board Game: Glory to Rome added by zimoch on 2015-09-07 13:45:56
235. Board Game: League of Six added by tiamat997 on 2015-09-07 13:46:34
236. Board Game: Cleopatra and the Society of Architects added by tiamat997 on 2015-09-07 13:47:28
237. Board Game: Salamanca added by tiamat997 on 2015-09-07 13:49:12
238. Board Game: Il Principe added by tiamat997 on 2015-09-07 13:53:04
239. Board Game: Kazaam added by tiamat997 on 2015-09-07 13:54:11
240. Board Game: Snow Tails added by tiamat997 on 2015-09-07 13:56:25
241. Board Game: Zooloretto added by tiamat997 on 2015-09-07 13:57:31
242. Board Game: Nefertiti added by tiamat997 on 2015-09-07 13:58:57
243. Board Game: Santiago added by tiamat997 on 2015-09-07 14:00:05
244. Board Game: Hansa Teutonica added by tiamat997 on 2015-09-07 14:01:35
245. Board Game: The Princes of Florence added by wylix on 2015-09-07 14:08:06
246. Board Game: Dungeon Lords added by wylix on 2015-09-07 14:10:16
247. Board Game: The Dutch Golden Age added by asiok on 2015-09-07 14:22:45
248. Board Game: Rialto added by asiok on 2015-09-07 14:25:59
249. Board Game: Mississippi Queen added by asiok on 2015-09-07 14:55:24
250. Board Game: Tzolk'in: The Mayan Calendar added by asiok on 2015-09-07 14:56:29
1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [6]  |