משחקים שאני משאיל
Alenros
Israel
Tel-Kazir
flag msg tools
mbmbmbmbmb
Recommend
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
רשימה של משחקים להשאלה.
תשלחו לי הודעה, קחו משחק לסיבוב ניסיון, בלי עלות אם לא תעשו איתו סקי מים.

התנאים להשאלה:
פיקדון בגובה המשחק המושאל.
תקופת השאלה של עד חודשיים. אפשרות להארכה אם אין משאיל אחר שמעוניין.
אני אפרע את הפיקדון רק במקרה של פגם שאי אפשר לתקן בחלק חלופי מהחברה. (במקרה של השתתפות במשלוח החלק החלופי ינוכה הסכום מהפיקדון - או במילים אחרות התשלום הוא רק על מה שצריך)
Your Tags: Add tags
Popular Tags: Hebrew [+] [View All]
 • [+] Dice rolls
1. Board Game: The Bird Told Me To Do It [Average Rating:5.06 Overall Rank:15657]
Alenros
Israel
Tel-Kazir
flag msg tools
mbmbmbmbmb
גירסה עברית

רק נראה תמים - מהיוצר של כמה מהמשחקים האהובים עליי:
Innovation
Impulse
Glory To Rome

לשניים-שלושה שחקנים.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
2. Board Game: Divinare [Average Rating:6.76 Overall Rank:1547]
Alenros
Israel
Tel-Kazir
flag msg tools
mbmbmbmbmb
משחק הסקה מעניין מאוד
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
3. Board Game: Catan Card Game [Average Rating:6.75 Overall Rank:774]
Alenros
Israel
Tel-Kazir
flag msg tools
mbmbmbmbmb
לשני שחקנים.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
4. Board Game: Catan [Average Rating:7.21 Overall Rank:294] [Average Rating:7.21 Unranked]
Alenros
Israel
Tel-Kazir
flag msg tools
mbmbmbmbmb
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
5. Board Game: Space Alert [Average Rating:7.48 Overall Rank:164]
Alenros
Israel
Tel-Kazir
flag msg tools
mbmbmbmbmb
משחק זמן אמת שיתופי שיגרו לכם לבכות דמעות צחוק בחלל
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
6. Board Game: Liar's Dice [Average Rating:6.92 Overall Rank:585]
Alenros
Israel
Tel-Kazir
flag msg tools
mbmbmbmbmb
משחק בילוף מוצלח שזוכה לסיבוב כל פעם שהמשפחה נפגשת.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
7. Board Game: Spyfall [Average Rating:7.03 Overall Rank:446] [Average Rating:7.03 Unranked]
Alenros
Israel
Tel-Kazir
flag msg tools
mbmbmbmbmb
בעברית.
משחק בילוף והסקה חברתית.
עד שמונה שחקנים.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
8. Board Game: Star Realms [Average Rating:7.62 Overall Rank:87] [Average Rating:7.62 Unranked]
Alenros
Israel
Tel-Kazir
flag msg tools
mbmbmbmbmb
משחק בניית חפיסה מאוד מוצלח.
לשני שחקנים.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
9. Board Game: Welcome to the Dungeon [Average Rating:6.69 Overall Rank:855] [Average Rating:6.69 Unranked]
Alenros
Israel
Tel-Kazir
flag msg tools
mbmbmbmbmb
גירסה עברית
משחק בילוף. קצרצר.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
10. Board Game: Yomi (second edition) [Average Rating:7.77 Unranked] [Average Rating:7.77 Unranked] [Average Rating:7.77 Unranked]
Alenros
Israel
Tel-Kazir
flag msg tools
mbmbmbmbmb
משחק שמדמה משחק מכות ומשאיר אותך עם כאב ראש אחרי מחשבות על "מה הוא חושב שאני חושב שהוא חושב...". מעולה ומומלץ!
לשני שחקנים.
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
11. Board Game: BattleCON: Devastation of Indines [Average Rating:8.03 Overall Rank:222] [Average Rating:8.03 Unranked]
Alenros
Israel
Tel-Kazir
flag msg tools
mbmbmbmbmb
מכיל שלוש דמויות.
משחק שמדמה משחק מכות.
לשני שחקנים.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
12. Board Game: EXCEED: Red Horizon – Reese & Heidi vs. Vincent & Nehtali [Average Rating:7.99 Overall Rank:3080] [Average Rating:7.99 Unranked]
Alenros
Israel
Tel-Kazir
flag msg tools
mbmbmbmbmb
מכיל שתי דמויות.
משחק שמדמה משחק מכות.
לשני שחקנים.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
13. Board Game: Falling [Average Rating:5.51 Overall Rank:14137]
Alenros
Israel
Tel-Kazir
flag msg tools
mbmbmbmbmb
משחק זמן אמת מוזר ומיוחד.
קצרצר.
4-8 שחקנים
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
14. Board Game: Parade [Average Rating:6.94 Overall Rank:703]
Alenros
Israel
Tel-Kazir
flag msg tools
mbmbmbmbmb
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
15. Board Game: Antidote [Average Rating:6.39 Overall Rank:2841]
Alenros
Israel
Tel-Kazir
flag msg tools
mbmbmbmbmb
משחק שמשלב קצת בילוף, קצת בילוש, קצת הסקה חברתית.
קצר
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
16. Board Game: The Manhattan Project [Average Rating:7.44 Overall Rank:224]
Alenros
Israel
Tel-Kazir
flag msg tools
mbmbmbmbmb
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
17. Board Game: Dixit [Average Rating:7.31 Overall Rank:205] [Average Rating:7.31 Unranked]
Alenros
Israel
Tel-Kazir
flag msg tools
mbmbmbmbmb
עד 12 שחקנים
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
18. Board Game: Vast: The Crystal Caverns [Average Rating:7.33 Overall Rank:494] [Average Rating:7.33 Unranked]
Alenros
Israel
Tel-Kazir
flag msg tools
mbmbmbmbmb
גירסה ביתית
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
19. Board Game: Deception: Murder in Hong Kong [Average Rating:7.55 Overall Rank:168]
Alenros
Israel
Tel-Kazir
flag msg tools
mbmbmbmbmb
משחק הסקה חברתית / בילוש
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
20. Board Game: Secret Hitler [Average Rating:7.59 Overall Rank:182]
Alenros
Israel
Tel-Kazir
flag msg tools
mbmbmbmbmb
משחק הסקה חברתית ל-5 עד 9 שחקנים.
הכי טוב בתחום לדעתי.
#FIGHTME
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
21. Board Game: Mascarade [Average Rating:6.67 Overall Rank:922]
Alenros
Israel
Tel-Kazir
flag msg tools
mbmbmbmbmb
משחק בילוף והסקה לשלושה עד תריסר שחקנים,
כולל הרחבה.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
22. Board Game: Red7 [Average Rating:6.98 Overall Rank:557]
Alenros
Israel
Tel-Kazir
flag msg tools
mbmbmbmbmb
קצרצר וגאוני ופשוט, מבית היוצר של
Innovation
Impulse
Glory to Rome
The Bird Told Me To Do It
ולא קשור אליהם לחלוטין.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.