Προσφορές Κάισσας - Απριλίου
Vangelis Bagiartakis
Greece
Athens
flag msg tools
designer
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Recommend
10 
 Thumb up
 tip
 Hide
Για τον Απρίλιο έχουμε τα 2 νέα παιχνίδια της Κάισσας, το World Without End και το BANG!. Και τα 2 μόλις κυκλοφόρησαν σε πλήρως ελληνικές εκδόσεις.

Για όποιο σας ενδιαφέρει δηλώνετε συμμετοχή με thumb. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη.
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
  • [+] Dice rolls
1. Board Game: World Without End [Average Rating:7.29 Overall Rank:453]
Vangelis Bagiartakis
Greece
Athens
flag msg tools
designer
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Ένας Κόσμος Χωρίς Τέλος
36 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
2. Board Game: BANG! [Average Rating:6.54 Overall Rank:1027]
Vangelis Bagiartakis
Greece
Athens
flag msg tools
designer
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Bang!
28 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.