Προσφορές Κάισσας Ιουλίου 2010
Vangelis Bagiartakis
Greece
Athens
flag msg tools
designer
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Recommend
12 
 Thumb up
 tip
 Hide
Για τον Ιούλιο, η Κάισσα μας προσφέρει τα εξής παιχνίδια:

Πανδημία

Το μεγάλο Αφεντικό

Που είναι οι ντομάτες


Απλά, επειδή το "Μεγάλο Αφεντικό" δεν το έχουν παραλάβει ακόμα, δε θα το έχουμε αύριο στο meeting. Όποτε το φέρουν θα μας το δώσουν και θα το παραλάβει ο τυχερός που θα το κερδίσει.

Όπως πάντα, βάζεται thumb στο παιχνίδι που σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στην κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη του Guild.
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
  • [+] Dice rolls
1. Board Game: I'm the Boss! [Average Rating:6.81 Overall Rank:945]
Vangelis Bagiartakis
Greece
Athens
flag msg tools
designer
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Το Μεγάλο Αφεντικό
29 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
2. Board Game: Pandemic [Average Rating:7.65 Overall Rank:73]
Vangelis Bagiartakis
Greece
Athens
flag msg tools
designer
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Πανδημία
25 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
3. Board Game: Alles Tomate! [Average Rating:5.90 Overall Rank:6539]
Vangelis Bagiartakis
Greece
Athens
flag msg tools
designer
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Που είναι οι Ντομάτες;
21 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.