Hide Content
Description Edit | History

Publisher's blurb from the website:

Iron Space to System RPG, czyli gra, w której gracze wcielają się w role wyimaginowanych postaci i przeżywają przygody wymyślone dla nich przez mistrza gry. W internecie znajduje się wiele stron poświęconych RPG, zachęcam do wygooglowania i poczytania.

O czym jest Iron Space? W zasadzie o wszystkim. O Wojnie, szpiegostwie, życiu codziennym. Iron Space pozwala pobawić się w gdybanie, co by było gdyby Ziemia zamarzła, a ludzkość wyniosła się w kosmos. Bo widzisz, w roku 1963, po przedłużającej się II Wojnie Światowej Ziemia zamarzła. Cztery mocarstwa – alianci, sowieci, naziści oraz Japończycy wynieśli się w kosmos i osiedlili na pozostałych planetach układu słonecznego, zawieszając działania wojenne. Pokój nie przetrwał jednak długo. w roku 1991 te cztery potęgi znów rzuciły się sobie do gardeł, rozpoczynając wojnę na nieznaną wcześniej skalę – Wielką Wojnę Kosmiczną.

and user's translation:

Iron Space is a RPG system, a game in which playrs take up the roles of imagined characters living through adventures imagined for them by game master. In the internet there are a lot of websites dedicated to RPGs, so I (the author) suggest to google it.

What Iron Space is about? To be honest - about everything. About a war, espionage, every day life. Iron Space let you play the make-believe, imagine what will happen if Earth had frozen and humanity will journey through space. You see - in 1963, after greatly prolonged World War II Earth froze. Four superpowers - allies, soviets, nazis and japanese escaped to space and colonized other planets of Solar System, ceasing any war activities in the process. Peace didn't last for long, though, and in 1991 these four supoerpowers started to attack each other starting a war on incredible scale - Great Space War.

Hide Content
More Information Edit | History
Hide Content
Linked Items
Pg. 1
RPG Item: Iron Space
Rank 0
Num Ratings 0
Average Rating 0.00
Num Owned 4
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 2
Comments 0
Year Published 2013
RPG Item: Iron Space 2.0
Rank 0
Num Ratings 0
Average Rating 0.00
Num Owned 2
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 0
Year Published 2018
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Rank: N/A
Num Ratings: 0
Average Rating: 0.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 343
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 0
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.