Drakar (1992)

Average Rating: 7.17/10
RPG Item Rank: 5017
Hide Content
Versions
Pg. 1
RPG Item: Drakar
Nick: 
Softcover Version
Publisher: Target Games
Year: 1992
Soft Cover
Product Code: 001-1711
88 pages
Size: 6.55 x 9.41 inches
Swedish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

Back of the book
Draken plirade mot oss bakom halvslutna ögon, djupa som bottenlösa brunnar. Oändligt långsamt lyfte han huvudet och sträckte på den långa halsen, spände ut vingarna, reste sig upp på bakbenen och sträckte på ryggen så att den sylvassa ryggradskammen vibrerade. Den långa, spikförsedda svansen sveptes fram och runt kroppen, så att spetsen hamnade rakt framför oss; den allra yttersta spetsen viftade otåligt av och an, ungefär som en katts. Han lutade sig fram igen, lade sig på mage och vilade huvudet på de korslagda frambenen, Precis som om han bara ändrat ställning i sömnen utan att ta någin som helst notis om oss. Hans kropp höjdes i en djup inandning, gapet öppnades någon decimeter, och det sista vi såg i livet var hur kaskader av mycket små, omöjligt heta eldflammor slickade Drakens käftar och väldiga huggtänder. Vi kände aldrig hettan som förtärde oss, såg aldrigeldkvasten som slungade oss femtiotalet meter bakåt, kände aldrig doften av brinnande metall, hörde aldrig dånet från den enorma urladdningen - för omvärlden hade vi aldrig ens funnits.

Drakar är en regel- och kampanjmodul som beskriver de mest majestätiska av alla levande varelser - drakarna - samt allt och alla som har med dem att göra. Här finner du beskrivningar av sammanlagt sjutton olika drakraser ur de åtta familjerna av högre drakar, beskrivningar av de lägre stridsdrakarna, drakhumanoider, drakmästare, drakmagiker, drakhålor, arketyper både bland drakarna själva och de som ägnar sitt liv åt dem, regler för strid mot och med drakar, drakmagi, nya färdigheter, drakryttare, drakar i fältslag, vapen, rustningar och annan utrustning som har med drakar att göra, och mycket mera.

User Translation
Dragons
The dragon peered at us behind half-closed eyes deep as bottom-less pits. Infinitely slowly he raised his head and stretched his long neck, unfurled the wings, rose on his hind legs and stretched his spine causing the razor sharp barbs to vibrate. The long, spike-infested tail was swept forward and around his body, the tip resting just ahead of us; the utmost part of it twitching nervously, similar to a cat's tail. He leaned forward again, went down on his stomach and rested the head on the crossed forelegs, as if he had just changed his position while sleeping, in no way whatsoever alarmed by our presence. His body heaved in a deep inhalation, the jaws opened a couple of decimeters, the last thing we saw while living was how cascades of tiny, impossibly hot flames danced around the jaws and gigantic teeth of the Dragon. We never felt the heat that immolated us, never saw the bolt of fire that catapulted us fifty meters back, never smelled the odor of burning metal, never heard the thunder from the enormous outburst - to the rest of the world it was as if we had never existed.

Dragons is a rules and setting module that describes the most majestic of all living creatures - the dragons - together with everything and everyone that are related to them. You will find descriptions of seventeen different breeds of dragons drawn from the eight families of higher dragons, descriptions of the lesser battle dragons, dracohumanoids, Dragon masters, Dragon magicians, dragon lairs, archetypes both for the dragons themselves and the people that dedicate their lives to them, rules for battle both with and against dragons, draconic magic, new skills, dragon riders, dragons in pitched battles, weapons, armour and other pieces of equipment related to dragons, and a lot more.

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
Pg. 9
Draksådd

User summary:

Rules and background for a magical ritual. It expands on the module Drakar (Dragons).

Edit
Pg. 4
Hemmafronten

User summary:

News from the "home front", i.e. Target Games' Swedish releases, including:
  • Drakar
Edit
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: 5017
Num Ratings: 6
Average Rating: 7.17 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 1.34
Num Views: 1038
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 1
Personal Comments: 2
Users Owning: 23
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.