Hide Content
Versions
Pg. 1
Nick: 
PDF Version
Publisher: 
Year: 2012
Electronic (PDF, DOC, eBook, HTML, etc.)
360 pages
Size: 11.93 x 8.50 inches
Polish
View
Corrections
Link Image
RPG Item: Robotica
Nick: 
First Printing
Publisher: 
Year: 2010
Hard Cover
ISBN-13: 978-8393057177
360 pages
Size: Letter
Polish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

Part of publisher's blurb:
Apokaliptyczna gra fabularna w konwencji Science Fiction
Rozwijająca wyobraźnię gra fabularna opowiadająca o losach ocalałych śmiertelników oraz samoświadomych maszyn w dalekiej przyszłości, w trakcie trwającego armagedonu. Idealny prezent dla każdego fana fantastyki, science fiction i klimatów postapokaliptycznych.

Akcja gry toczy się w odległej, mocno skomputeryzowanej rzeczywistości, przeplatającej się z nałożoną nań cyberprzestrzenią. Gracze wcielają się w postaci samoświadomych robotów, cyborgów, mutantów, androidów, wyswobodzonych klonów korporacyjnych, Hiperistoty.
Dzięki podziałowi na różne poziomy trudności i 3 warstwy zasad, ROBOTICA jest idealną grą zarówno dla osób początkujących, a nawet ludzi, którzy dotychczas nie grali w gry fabularne, jak również dla zaawansowanych graczy, którzy najpewniej od razu zechcą poznać bardziej zaawansowane zasady.

and translation:

Apocalyptic science fiction role-playing game.
Developing the imagination of role-playing game that tells us about the fate of mortals and the survivors of self-aware machines in the distant future, during an armageddon. The ideal gift for any fan of fantasy, science fiction and post-apocalyptic genres.
The game is set in a remote, heavily computerized where reality become intertwined with superimposed upon it cyberspace. Players take the form of self-aware robots, cyborgs, mutants, androids, freed corporate clones and hyper-beings.

With the division into different levels of difficulty and 3 layers of rules, Robotica is the perfect game for both beginners and even those who have not yet played a role-playing games, as well as for advanced players who would probably want to know right away the more advanced rules.

Hide Content
More Information Edit | History
This page does not exist. You can edit this page to create it.
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content ebay redirect
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: 8154
Num Ratings: 6
Average Rating: 5.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 1.29
Num Views: 931
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 4.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 8
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.