Hide Content
Versions
Pg. 1
RPG Item: Almanach nadzwyczajny
Nick: 
First Printing
Publisher: 
Year: 2011
Soft Cover
ISBN-13: 9788361659068
96 pages
Size: Digest
Polish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

Publisher's blurb in Polish:

Kolejny dodatek do Wolsunga to tym razem 96 stron wypełnionych po brzegi wskazówkami do parowych graczy i Mistrzów Gry oraz nowymi zasadami, organizacjami, atutami, gadżetami... A to nie wszystko!

W podręczniku znaleźć można:

* dokładne opisy 4 teatrów działań na arenie politycznej Wanadii;
* rozszerzone zasady żywiołów, słabości rasowych, pościgów, pojazdów, kompletowania gadżetów, sojuszników i golemów;
* 14 dziedzictw rasowych, od alvarów po Windian;
* 6 nowych organizacji;
* 40 specjalności, po dwie dla każdej profesji;
* 49 atutów, 47 gadżetów i 23 osiągnięcia z wszystkich dziedzin życia;
* 13 wiernych sojuszników i golemów oraz 15 osobistości, które mogą stać się protektorami waszych bohaterów;
* 4 pomysły na kampanie i 44 pomysły na przygody.

Podręcznik wydany jest w takim samym formacie i na takim samym papierze co podręcznik główny i inne dodatki.

and the English translation:

Another expansion for Wolsung is this time a 96 pages long sourcebook filled with hints for steam players and game masters. Also there are included new rules, organizations, feats, gadgets... and that's not everything!

The sourcebook includes:

* a detailed description of four areas of political activities in Vanadia;
* expanded rules for elements, racial wekanesses, chases, vehicles, completing gadgets, allies and golems;
* 14 racial heritages, from alvars to Windian;
* 6 new organizations;
* 40 specializations, two for each profession;
* 49 traits, 47 gadgets and 23 achievements of all kind;
* 13 faithful allies and golems and 15 personalities which can become protectors of your heroes;
* 4 ideas for campaigns and 44 ideas for adventures

The format of the book is identical to the previous ones.

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: 3120
Num Ratings: 8
Average Rating: 7.75 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.79
Num Views: 1124
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 1
Personal Comments: 1
Users Owning: 17
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 3
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.