Hide Content
Information
Hide Content
Versions
Pg. 1
RPG Item: Scenariebogen: 9 fremragende danske rollespilsscenarier 2006-2010
Nick: 
Hardcover Version
Publisher: 
Year: 2011
Hard Cover
ISBN-13: 978-8792507075
478 pages
Size: 8.66 x 12.40 inches
Danish
View
Corrections
Link Image
Nick: 
PDF Version
Publisher: 
Year: 2011
Electronic (PDF, DOC, eBook, HTML, etc.)
242 pages
Size: 17.32 x 12.20 inches
Danish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

From the back of the book:
Velkommen til dansk rollespil anno 2011.

Scenariebogen er en hyldest til bredden og dybden i dansk rollespil.

Bogen du lige nu har mellem hænderne indeholder ni rollespilsscenarier. der på hver sin måde er fremragende. Indholdet spænder bredt, fra det glade action-eventyr til det voksne og voldsomme. Her er noget for de fleste, og noget for de få. Der er noget der er let at gå til og noget der vil være svært at gå fra. Her er både lette oplevelser, og oplevelser der sætter dybe spor og giver stof til eftertanke. Alle bidragene er valgt, fordi de er gode til netop det de vil. Denne bredde er vi glade for og stolte over dansk rollespil kan rumme og vi håber at I vil få godt spil og gode oplevelser med scenarierne.

Bogen er ikke en indføring i, hvad rollespil er og kan, men et bredt udvalg af det bedste rollespil på dansk fra de senere år, og forudsætter derfor forhåndskendskab til mediet.

Translated from the back of the book:
Welcome to Danish roleplaying games in the year 2011.

Scenariebogen is a praise of the broadness and profundity of Danish roleplaying games.

The book you right now are holding in your hands contains nine RPG scenarios which in their own way are excellent. The subject matter covers a wide field, from the cheerful action-adventure to the adult and violent. Here is something for most and something for few. Something will be easy to start with and something will be hard to leave. here is both light experiences, and experiences that will take their toll and give food for thought. All the entries have been chosen because they are good at doing what they want to do. This broadness are we pleased with and proud of that Danish RPGs can contain and we hope you will get good games and great adventures with the scenarios.

The book is not an introduction to what roleplaying games are and can do, but a wide selection of the best RPGs in Danish in recent years, and as a result requires prior knowledge to the medium.

Hide Content
More Information Edit | History
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
eBay
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: N/A
Num Ratings: 1
Average Rating: 7.00 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.00
Num Views: 1099
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 0
Personal Comments: 0
Users Owning: 2
Users Wanting: 0
Users Trading: 0 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: rpg_card:54 [+] rpg_card:custom [+] [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.