Hide Content
Information
From gallery of BoardGameGeek
Primary Name
Laivfabrikken
Alternate Names
The LARP Factory
Website
wrong website?
 Corrections
 Clone
 Customize View
xml RSS Feed 
Facebook Twitter Delicious Google
ObjectID: 26021
Hide Content
Description Edit | History

From the Company's Website:

Laivfabrikken i Oslo avholder minst en laiv hver måned, gjennom hele året. Laivene våre varer ikke lenger enn en kveld, er lette å delta på, for nye såvel som gamle deltagere, og holder høy kvalitet.

Laivfabrikken er et nettverk av arrangører som hver eneste måned setter opp en laiv i Oslo. Laivene varer en ettermiddag eller en kveld og skal være enkle å delta på med liten eller ingen forberedelse for deltakerne. Laivene kan være i en hvilken som helst sjanger, med et hvilket som helst tema, men de skal alle holde høy standard på konsept og dramaturgi. Å dra på et av laivfabrikkens arrangementer skal være som å gå på kino, eller teater. Noen ganger gleder du deg i månedsvis før en ny film. Andre ganger drar du på impuls, og kjøper billetten i døra. Opplevelsen kan være skjellsettende, eller bare hyggelig. Den krever ikke mer av deg enn at du satte av kvelden til å oppleve den.


User Translation from Norwegian:

The LARP Factory, based in Oslo, holds least one LARP event a month throughout the year. Our LARP events last no longer than a night, are easy to join, are suitable for both new and experienced participants, and are of high quality.

The LARP Factory is a network of organisers that every month set up a LARP event in Oslo. LARPs last an afternoon or an evening and should be easy to join in with little or no preparation for the participants. The LARPs can be in any genre with any theme, but they must all maintain high standards of concept and dramatic composition. To go on one of The LARP Factory's events will be like going to the cinema or theatre. Sometimes you look forward to a new film for months. Other times you buy your ticket on the door on impulse. The experience can be momentous or just nice. It requires no more of you than the evening you put aside to experience it.

Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Hide Content
Linked Items
Pg. 1
RPG Item: Larps from the Factory
Rank 0
Num Ratings 2
Average Rating 9.00
Num Owned 12
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 1
Wishlist 2
Comments 2
Year Published 2013
RPG Item: Playing with Intent
Rank 0
Num Ratings 1
Average Rating 7.00
Num Owned 3
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 1
Year Published 2012
RPG Item: Sarcophagus
Rank 0
Num Ratings 0
Average Rating 0.00
Num Owned 0
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 0
Year Published 2013
RPG Item: Writing a Larp Script
Rank 0
Num Ratings 0
Average Rating 0.00
Num Owned 0
Prev. Owned 0
For Trade 0
Want in Trade 0
Wishlist 0
Comments 0
Year Published 2013
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]