Recommend
1 
 Thumb up
 Hide
24 Posts

BoardGameGeek» Forums » Game Groups » Europe » Wales

Subject: Faint o bobl yma sy'n medru'r gymraeg? rss

Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
may-prigent Ffran
France
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Faint ohonoch chi sy'n siarad cymraeg ? Tybed a oes grwp rhywle yng Nghymru sy'n chwarae trwy gyfrwng y gymraeg ? On i jest yn y'ofyn i fi fy hun !!!!!
3 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Julian Anstey
Wales
Barry
Vale of Glamorgan
flag msg tools
designer
Avatar
mbmbmbmbmb
Fel dysgwr eitha da. Dwi'n dysgu ers rhyw ddeg mlynedd. Dwi'n gallu darllen bron unrhywbeth, ond dwi ddim yn siarad (neu'n ysgrifennu) yn aml.

Dwi ddim yn aelod o grw^p o gwbl. Dwi jyst yn chwarae gyda'r teulu.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
may-prigent Ffran
France
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Da iawn chi am ddysgu cymraeg ! Dw i'n dod o Sir Benfro yn wreiddiol, ond yn byw tramor ers dros pum mlynedd ar hugain. Dw i minnau hefyd yn chwarae gyda'r teulu. Dydd Gwyl Dewi hapus i chi, a phob parhad gyda'r chwarae.
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Weston Burk
United States
Naperville
Illinois
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Dwi'n eisiau dysgu siarad Cymraeg ond dwi ddim yn cael amser. Mae Cymru yn fy caru. Dydd Gwyl Dewi hapus i chi!
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Wales
Aberystwyth
Ceredigion
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Dwi'n siarad cymraeg.
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
may-prigent Ffran
France
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Colditz, dw i'n gweld eich bod yn byw yn Aberystwyth. Mae grwp yn cwrdd bob wythnos, ond oes ? Da iawn , Weston Burk, am ddygu cymraeg !
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Weston Burk
United States
Naperville
Illinois
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Gobaith, diolch yn fawr iawn!
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Peter Darby
United Kingdom
Welshpool
Powys
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Dw i ddim yn siarad cymraeg, ond dw i'n dysgu.
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
may-prigent Ffran
France
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Gwych Peter ! Da iawn, pawb. Dw i'n addo postio geirfa a brawddegau am chwarae gêmau yn y dyfodol agos.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Matt Cridland
Wales
Caerdydd
Cardiff
flag msg tools
Avatar
Dwi'n siarad Cymraeg tipyn bach hefyd, wel dwi'n dysgu.

Dwi'n dod o Lloegr ond dwi'n byw yn Caerdydd nawr. Dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg am dwy blwyddyn.

Dwi'n chwarae yn Saesneg, ond dwi'n gwybod pobl sy'n siarad Cymraeg felly byddaf yn trio i cwarae gyda nhw, diolch am y syniad.
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
may-prigent Ffran
France
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Matt, llongyfarchiadau i chi. Bydda i'n ysgrifennu yvhydig i frawddegau yn gymraeg er mwyn chwarae yn y gymraeg.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Rob Francis
Wales
Aberystwyth
Ceredigion
flag msg tools
badge
“"To Aetius, now consul for the third time: the groans of the Britons ... The barbarians drive us to the sea; the sea throws us back on the barbarians: thus two modes of death await us, we are either slain or drowned".” ―Gildas
Avatar
mbmbmbmbmb
A fi hefyd!

Mae'r grŵp i yn siarad yn Saesneg ond mae gen i un ffrind arwahan sydd yn dod draw i chwarae ac rydym yn siarad dipyn o'r ddwy.

Di ddim yn hawdd i chwarae Wargames yn Gymraeg gan fod y rheolau igyd yn Saesneg.... a mae nhw'n weddol gymhleth.
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
may-prigent Ffran
France
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Maer rhaid i mi gyfaddef fy mod yn cael cryn dipyn o drafferth i ddeall rheolau War Games mewn unrhyw iaith !!!! Ond. mae yn bleser i gael siarad a chyfarthrebu yn gymraeg mewn pob achlysur, yn enwedig i gael hwyl .
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Ste James
United Kingdom
Merseyside
flag msg tools
mbmbmbmbmb
Hello s'mae pawb. Dw i'n dysgu cymraeg. Fi dechrau dosbarth cymraeg yn ionawr eleni. Dw i Ddim yn medru siarad cymraeg iawn. Ond fi trio.

Ella un dydd fi medru chwarae board games yn cymraeg ?

Dalwch ati pawb.

Ste

Y FFlint
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Chris Baglin
Wales
Flintshire
UK
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Mae yna ddigonedd o bobl sy'n medru Gymraeg, neu'n roi tro da arni! Yn anffodus mae'n edrych fel bod rhan fwyaf ohonom (heblaw am SteJames a minnau) yn byw ymhell oddi wrth ein gilydd sydd yn meddwl nad oes llawer o obaith am grwp Cymraeg. (Oni bai ein bod i gyd yn cwrdd i chwarae ar faes yr Eisteddfod!)

Cyn belled a mae rheolau dan sylw, nid yn Saesneg cafodd rhan fwyaf ohonynt eu hysgrifennu yn y lle cyntaf ond yn Almaeneg. Os ydynt wedi eu trosi i'r Saesneg pam na fedrwn ni eu trosi i'r Gymraeg hefyd!

Chris.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
may-prigent Ffran
France
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Yn wir, yn wir, Chris. Rw y ti'n Iwan. Y peth yw, mae cyfieithu yn gryn dipyn o sialens. 'R wy'n treulio oriau yn cyfieithu rheolau i'r llydaweg er mwyn gallu defnyddio'r gemau yn yr ysgol.

Cwrdd yn yr 'Steddfod er mwyn chwarae. Dyna beth yw syniad arrderchog !!Piti garw fy mod yn Llydaw yn geithio yn ystod wythnos yr eisteddfod ..
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
steven shaw
United Kingdom
ashton under lyne
lancashire
flag msg tools
Aye
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Dafydd Gwynedd
Wales
flag msg tools
mbmbmbmbmb
Dwi'n medru Cymraeg.
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
BLIND PEW
Wales
BRECON
Powys
flag msg tools
designer
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
I don't but if there's a group in Brecon I'd be interested
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
may-prigent Ffran
France
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
twrchtrwyth wrote:
Dwi'n medru Cymraeg.


Ble wyt ti'n byw yng Nghymru, os gallai ofyn ?
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
may-prigent Ffran
France
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Twpsyn. Gwynedd, siwr o fod.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
A P
Wales
Newport
Other
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Dwi'n siaradwr, ond yn byw yng Nghasnewydd felly does dim llawer o gobaith gen i am ddod o hyd i nifer fawr o siaradwyr Cymraeg eraill i chwarae gyda nhw yn yr ardal. Ond pe bai rhywbeth yn cael ei drefnu draw yng Nghaerdydd yna mi fasa gen i ddiddordeb.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Siân
Scotland
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Helo bawb

dwi’n gog, ond yn byw yn yr Alban.

Siân
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Chris Baglin
Wales
Flintshire
UK
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
shockaday wrote:
Helo bawb

dwi’n gog, ond yn byw yn yr Alban.

Siân


Mae'n rhaid i rhywun.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.