Pan_K
Poland
Wroclaw
flag msg tools
badge
mbmbmbmbmb
Poniżej zamieszczam tłumaczenie wariantu solo znajdującego się tu:
https://boardgamegeek.com/thread/1335558/solo-variant
z uwzględnieniem zmian wynikających z dyskusji. Zmiany mają na celu nadanie Nadrobotowi bardziej agresywnego charakteru i utrudnienie akcji rozbudowy laboratorium, która w podstawowej wersji wariantu wydaje się zbyt silna/łatwa.

Wariant Solo do Badaczy Głębin

Jest to wariant typu pobij-swój-najlepszy-wynik w grze przeciwko rywalowi, który rozmieszcza Roboty i Łodzie Podwodne, oraz zbiera zasoby z planszy, jak robiłby to gracz. Programuje i używa Centrali, tak że, jak w normalnej grze, możesz planować jego prawdopodobne posunięcia. Pomimo rozwlekłości niniejszych zasad, gra się zasadniczo bardzo szybko i intuicyjnie.

I. Przygotowanie:

1. Potrzebujesz kości K6 i K10 (albo użyj po prostu aplikacji do rzucania kośćmi). Twoim rywalem jest Nadrobot. Nie zbiera on punktów, nie używa Laboratorium, ani nie przetrzymuje jakichkolwiek zasobów (wyjątek stanowią Znaczniki Czasu – patrz niżej). Wybierz dla niego kolor. Używa on swojego Inżyniera, Naukowca i Robotów. Będzie używał planszetki gracza jedynie do zaznaczania ścieżki swoich zaprogramowanych Robotów. Same Roboty i Łodzie Podwodne możesz umieścić obok planszetki: nie trzeba rozkładać ich, jak w normalnej grze.

2. Po wybraniu i przygotowaniu swojego Laboratorium/Sektora, wybierz losowo Sektor startowy dla Nadrobota i rozmieść normalnie jego części, Kryształ, Znaczniki Czasu, włączając w to Robota, którego ma on umieścić na jego Symbolu Programu (zgodnie z białym Polem Akcji jego Sektora). Nadrobot dostaje również jeden Znacznik Czasu, który należy położyć w prawym górnym rogu planszetki.

3. Rzuć kością K6 dwa razy, aby wybrać 2 różne Pola Kontroli: umieść jednego z robotów Nadrobota na każdym z nich.

II. Rozgrywka: Wykonujesz swoją turę jak zwykle.

A. W trakcie tury Nadrobota:

a) Jeśli posiada 2 zaprogramowane Roboty na planszetce, wykona akcję. Rzuć kością, aby rozstrzygnąć, który Robot/która akcja zostanie użyty/wykonana.
b) Jeśli nie ma żadnych zaprogramowanych Robotów na planszetce, zaprogramuje robota.
c) Jeśli ma 1 zaprogramowanego Robota na planszetce, rzuć kością K6: Przy wyniku 1-3, wykona akcję; przy wyniku 4-6, zaprogramuje drugiego Robota.

1. Kiedy Nadrobot programuje Robota:

Rzuć kością, aby wybrać, na które z dwu Pól Programowania wejdzie jego Inżynier. Umieść jednego z jego Robotów na odpowiednim symbolu programu na planszetce gracza. Jeśli znajduje się na najwyższym Polu Programowania, wykona akcję zamiast programowania, albo spasuje, jeśli nie ma już akcji.

2. Kiedy Nadrobot wykonuje akcję: Rzuć kością K10. Nadrobot poruszy (albo nie) swojego Naukowca następująco:

1-3: Pozostaje w obecnym sektorze
4-5: Porusza się do sektora po lewej
6-7: Porusza się do sektora po prawej
8: Porusza się 2 sektory w lewo
9: Porusza się 2 sektory w prawo
10: Porusza się do sektora naprzeciwko

3. Następnie umieść zaprogramowanego Robota w Polu Kontroli tego sektora, co może wypchnąć stojącego tam Robota (włączając w to jego własnego Robota) do Stacji Załadunkowej. Stosuje się zwykłe zasady Stacji Załadunkowej. Potem wykonaj odpowiednią akcję w tym sektorze:

a) Weź Znaczniki Czasu: Odrzuć wszystkie Znaczniki Czasu oraz połóż jeden znacznik czasu w prawym górnym rogu planszetki Nadrobota, jeśli żadnego tam nie ma.
b) Weź Kryształy: Odrzuć wszystkie Kryształy.
c) Złap Ośmiornice: Odrzuć wszystkie Ośmiornice.
d) Umieść Łódź Podwodną: Umieść jedną z jego Łodzi Podwodnych
e) Weź Kartę Badawczą: Odrzuć wierzchnią Kartę Badawczą
f) Zaprogramuj Robota: Umieść jednego z jego Robotów na odpowiednim symbolu programu na planszetce.

Wyjątek stanowi akcja:

g) Rozbuduj Laboratorium: Zamiast rzucać kością K10, znajdź najbliższy Naukowcowi Nadrobota (rozpoczynając od jego aktualnego sektora) Moduł Rozbudowy Laboratorium oznaczony literą, której TY nie posiadasz. Rzuć kością w celu rozstrzygnięcia ewentualnego remisu. Umieść jego Robota i Naukowca w tym sektorze, następnie odrzuć Moduł Rozbudowy Laboratorium. Jeśli się da, umieść jednego lub dwa Roboty Nadrobota w odpowiednim Sektorze/odpowiednich Sektorach (jeśli nie kontroluje on już danego Sektora).

4. Jeśli nie da się wykonać akcji Nadrobota w wybranym sektorze – np. nie ma znaczników czasu, kiedy powinien on Wziąć Znacznik Czasu – wtedy będzie on próbował wykonać akcję w Sektorze, w którym wypchnąłby twojego Robota z Pola Kontroli. Jego pierwszym wyborem będzie Sektor, w którym aktualnie znajduje się jego Naukowiec, następnie Sektory przylegające, potem te przylegające do nich itd. (Rzuć kością, aby wybrać spomiędzy dwu, jeśli zachodzi taka konieczność). Jeśli żaden z kontrolowanych przez ciebie sektorów nie pozwoli na wykonanie akcji, podejmie on ją w jednym z kontrolowanych przez siebie Sektorów, rozpoczynając od tego, w którym znajduje się jego Naukowiec itd.

III. Znaczniki Czasu Nadrobota i dodatkowa akcja programowania:

1. Za każdym razem, kiedy Nadrobot ma cokolwiek do czynienia ze Znacznikami Czasu, umieść Znacznik Czasu w prawym górnym rogu jego planszetki. Dotyczy to sytuacji:
a. Setupu;
b. Akcji Weź Znaczniki Czasu
c. Sytuacji, w której z powodu braku odpowiednich zasobów nie można wykonać którejś z następujących akcji: Weź Znaczniki Czasu, Weź Kryształy, Złap Ośmiornice. (Nadrobot wykonuje wtedy jak gdyby akcję rozprogramowania Robota, w wyniku której normalnie bierze się dwa Znaczniki Czasu. Nie rozprogramowuj jednak żadnego jego Robota).

2. W sytuacji kiedy Nadrobot ma jednego zaprogramowanego Robota ORAZ nie ma możliwości zaprogramowania kolejnego według zwykłej procedury (gdyż jego Inżynier znajduje się już w jednym z trzech najwyższych Pól Programowania), ORAZ ma Znacznik Czasu w prawym górnym rogu planszetki: rzuć kością k6, aby rozstrzygnąć, co zrobi Nadrobot:
a. Wynik 1-3: wykona akcję;
b. Wynik 4-6: zaprogramuje Robota na Rozwój Laboratorium odrzucając Znacznik Czasu (odpowiednik akcji programowania za trzy Znaczniki Czasu);

3. W sytuacji, gdy Nadrobot nie ma ŻADNEGO zaprogramowanego Robota ORAZ ŻADNEJ możliwości zaprogramowania Robota według normalnej procedury, ALE ma Znacznik Czasu w prawym górnym rogu planszetki, programuje Robota na Rozwój Laboratorium odrzucając Znacznik Czasu (odpowiednik akcji programowania za trzy Znaczniki Czasu);

UWAGA: Nadrobota nie obowiązuje limit dodatkowej akcji programowania raz na rundę.

Dodatkowo:

4. Jeśli masz już w Laboratorium skompletowane wszystkie litery (ale jeszcze nie masz pełnego Laboratorium), w sytuacji (III,2) i (III,3) Nadrobot wykona akcję Rozbudowy Laboratorium według zwykłych zasad wykonywania wszystkich innych akcji (tj. jeśli nie ma u niego w sektorze takiej możliwości – sprawdzi sektory gracza itd.).
5. W sytuacji, gdy masz już skompletowane Laboratorium rzuć kością k10. Przerzuć kość, jeśli wypadł wynik 8-10. W przypadku wyniku 1-7 Nadrobot zaprogramuje swojego Robota zgodnie ze wskazanym wynikiem, licząc akcje w centrali od lewej zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

IV. Uwagi dodatkowe:

1. ustawienie początkowe jak dla dwu graczy (z neutralnymi Łodziami Podwodnymi);
2. w przypadku, gdy Nadrobot nie może wykonać akcji we wskazanym Sektorze i wykonuje ją w innym, jego Naukowiec przemieszcza się do Sektora, w którym wykonywana jest akcja;

Uwaga praktyczna na podstawie własnego doświadczenia: wszystkie pozostałe dylematy rozstrzyga się za pomocą rzutu kością k6 (1-3 jedna opcja; 4-6 druga opcja).
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Pan_K
Poland
Wroclaw
flag msg tools
badge
mbmbmbmbmb
Zmieniłem/doprecyzowałem punkt (III,1,c).
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.