Recommend
 
 Thumb up
 Hide
6 Posts

Victus: Barcelona 1714» Forums » Rules

Subject: Les bateries borbòniques aturen el moviment barceloní? rss

Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Martí Cabré

Terrassa
Catalonia, Spain
msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Les bateries borbòniques no tenen valor de combat, cert?

Si una tropa barcelonina entra en un espai on hi ha una bateria borbònica sense tropa borbònica, la tropa barcelonina s'ha d'aturar per combatre (i guanyar de manera automàtica) o fa un overrun i continua movent (si pot)?

 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Toni Serradesanferm Palà
Spain
Granollers
Barcelona
flag msg tools
designer
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Hola Martí,

Correcte, les bateries borbòniques no tene valor de combat ni el provoquen. Són eliminades directament si estan soles amb tropes barcelonines.
Tingues en compte que quan dones les ordres a les tropes barcelonines, gastes els punts que correspongui i fas l'acció, i llavors, si encara et queden punts, tornes a gastar i tornes a fer l'acció, i així fins que acabes els punts d'acció que tens pel torn.
Per tant, si tu pagues 1 PA per moure una (o més d'una) tropa barcelonina d'un espai a un altre espai i allà hi ha una bateria borbònica sola (o més d'una), automàticament queda eliminada. I a continuació, pots tornar a gastar un altre PA i tornar a moure aquelles tropes barcelonines.
El mateix passaria si et trobes amb tropes borbòniques. Per exemple, gastes 1 PA i mous una infanteria d'un espai a un altre i allà es troba amb una fitxa de 2 borbònics. Resols el combat i queda viva la teva intanferia. A continuació gastes 1 PA i la tornes a moure a un espai adjancent, on hi ha 1 borbònic. Resols el combat i tornes a guanyar.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Martí Cabré

Terrassa
Catalonia, Spain
msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Sí, en aquests casos queda clar pel propi mecanisme de gastar punts, però jo pensava en el cas de gastar 1 PA i activar una tropa barcelonina per moure dos espais. Si al primer d'aquests dos espais es troba una bateria borbònica, llavors s'atura i no pot arribar al segon espai o bé els atravessa sense combat?

Entenc que en el cas de topar amb tropa borbònica cal aturar el moviment per resoldre el combat.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Martí Cabré

Terrassa
Catalonia, Spain
msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Veig que diu moure una peça a un espai adjacent, dues vegades consecutives. Per tant assumeixo que mou un cop, resol combats i torna a moure.

I veig que només es pot fer dins de Barcelona! No m'hi havia fixat.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Toni Serradesanferm Palà
Spain
Granollers
Barcelona
flag msg tools
designer
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Exacte!
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Martí Cabré

Terrassa
Catalonia, Spain
msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
Merci! M'està agradant molt!
 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.