Recommend
1 
 Thumb up
 Hide
1 Posts

Drakborgen Legenden» Forums » Variants

Subject: A combined version of the old and new Drakborgen rss

Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Simon Lundström
Sweden
Täby
flag msg tools
Now who are these five?
badge
Come, come, all children who love fairy tales.
Avatar
mbmbmbmbmb
English Summary:
Hysterical rule variant: The evil Castle Dragonfire.
This is a rather unserious rule variant for those who want to add even further chaos and danger to Drakborgen Legenden. It's just a small suggestion with some comments, and only likely to be interesting for owners of Drakborgen Legenden, which is why I post this in Swedish.

It also slows play a lot, so it's only recommended when you play 2 or 3 people, and that all players should be comfortable with the rules in the new game.

Some, like me, felt that the new Drakborgen (Legenden) lacked something from the old Drakborgen (Dungeon Quest), the most tangible difference being that you don't draw new room cards when entering an upturned room in this new game. I, among others, missed this feature. So, I took the room card pile from the old game and said, "let's draw one of these when the normal turn is done, in addition!". After ten seconds I realised a lot had to be adjusted. This resulted in this small document.

If anyone wants a translation, just drop me a message.
-------------------------------
Hysterisk spelvariant: Ond Drakborg
Denna regelvariant går ut på att man efter varje avslutad tur _dessutom_ drar ett rumskort från gamla Drakborgen, för att behålla stämningen av att Drakborgen ständigt adderar nya saker. En annan tanke med regelvarianten är att kunna leta i rummen för att få ut något mer intressant. Det är inte tänkt som en seriöst menad regelvariant, utan som en extra galenskap för sådana som njuter av en mer händelserik Drakborg. Jag har spelat den på två, tre spelare med lyckat resultat, på fler spelare än så blir spelet alltför långsamt och grötigt.

För denna spelvariant som kombinerar gamla Drakborgen (och eventuellt Drakborgen 2) med Legenden krävs
Rumskorten
Rumsletningskorten
och Rumsfällekorten från gamla Drakborgen (med eller utan Drakborgen 2).
och gärna en hög med figurer för monstrena - de från Legenden kommer inte att räcka.

Grundtanken är att det är Legendens regler som gäller; vissa av korten är anpassade därefter.

EXTRA RUMSKORT
–Var gång man avslutar ett drag i ett rum (gäller även redan upptäckta rum, eller om man vilar i ett rum, eller om det är ett rum där man inte ska titta på rumsbrickan) drar man ett rumskort från gamla Drakborgen. Observera att man drar rumskortet EFTER att man slutfört sitt drag, kämpat klart mot eventuella monster och så vidare.

Rumskorten tolkas så här:

Amulett: enligt Legenden.

Facklan slocknar: Facklan i rummet slocknar. Rummet är nu ett mörkerrum och förflyttning härifrån sker enligt slumpen (markera med uppochnervänd spindelvävsbricka). Dzala påveras inte av mörkerrum, ej heller monster. Man kan försöka tända facklan i rummet igen (=i samband med sin förflyttning) genom att slå lika med eller under sin PF med T12. Man kan inte leta i Mörkerrum, eller springa genom mörkerrum.

Fallucka: en tidigare outlöst fälla drabbar dig, drag ett rumsfällekort.

Förföljande skugga: Skuggan är ett vapenmonster/troget följeslagarväsen. VF (samma som spelaren) SF1 PF10 RF1 KP5. Följ vanliga regler för vapenmonster eller trogna följeslagarväsen, enligt preferens.

Gaddkrälare: du måste slå lägre eller lika med en gång för din VF, en gång för din RF. Misslyckas du med båda blir du biten och måste skadechansa för giftet varje runda ända tills du lämnar Borgen eller använder något föremål som läker din KP. (helande dryck, mystisk dryck (om den verkligen läkte dig!), salva, örter...)

Jättespindel: enligt Legenden. Placera ut en figur av en jättespindel i rummet.

Kista/Sarkofag: Som kistan i Legenden. Markera med något om den inte öppnas, då den stannar i rummet. (En tom kista är också kvar i rummet, men är tom och ointressant)

Likätare: Det kommer upp T12 likätare ur golvet. Du måste slå Ts för vartenda ett av dem. Moln=du sparkar ner ett av dem i avgrunden. Enkelsol= Du tar 1 i skada. Dubbelsol=en till likätare kommer upp ur hålet. ƒr det flera spelare i rummet turas de om med att slå Ts. När alla är nersparkade stängs lyckan. Du kan fly om du slår två moln på rad: Säg "jag flyr" när du slår ett moln. ƒr det moln därefter lyckas du fly (valfri passage), men ingen skada sker på likätarna. Om luckan inte stängs kommer rummet sakta men säkert översvämmas med likätare. För varje runda som går ökar antalet likätare med 1. Markera med markörer. Likätarna kan inte flytta från rummet.

Liten flaska: som Mystisk dryck i Legenden.

Monster: styrs efter reglerna i Legenden. Observera att "två orcher" verkligen är TVÅ orcher. Dra ett monsterkort per orch. Placera ut figurer i rummen.

Pilar ur väggen: en tidigare outlöst fälla drabbar dig, drag ett rumsfällekort.

Spjutfälla: en tidigare outlöst fälla drabbar dig, drag ett rumsfällekort.

Stupad krigare: Om leta, slå T12. (1--5)=ingenting, (6--7)=skorpion, du tar 1Ts i skada. (8--9)=rep, (10--12)=mynt värde 10ggr tärningskastet.

Taket rasar: en tidigare outlöst fälla drabbar dig, drag ett rumsfällekort.

Trollkarlens förbannelse: enligt Legenden.

Vampyrfladdermöss: skador 1Ts.

Väg ner: du har hittat en väg ner. Markera med lämplig markör. Man kan inte komma upp ur katakomberna denna väg; sista biten ner måste man hoppa.

Överfall: efter reglerna i Legenden.

(Alla olika fällor betyder alltså "generisk fälla, dra ett fällkort")

LETNING I RUMMEN
Vidare kan spelarna söka i rummen, genom att dra ett rumsletningskort. Detta tillhör förberedelsefasen (man måste alltså börja sitt drag med att leta) men man får inte flytta vidare om man inte hittar en lönndörr eller väg ner. Hittar man en lönndörr (eller en väg ner) är det bara att använda den enligt reglerna som vanligt. Hittar man något annat betraktas ändå förflyttningsfasen och händelsefasen som spenderad. Men glöm inte att dra ett rumskort för slutfasen! Man får leta hur många gånger som helst i ett rum, men bara en gång per tur.

Amulett: enligt Legenden

Amuletthalva: enligt Legenden

Fälla: en tidigare outlöst fälla drabbar dig, drag ett rumsfällekort.

Liten flaska: som Mystisk dryck i Legenden.

Lönndörr: Du lyckades av en ren slump komma åt något som öppnade en lönndörr på en av väggarna, slå T12. (1--3)=N, (4--6)=÷, (7--9)=S, (10--12)=V. Går du inte igenom den kommer den stängas.

Tusenfoting: Skador 3Ts.
Väg ner: du har hittat en väg ner. Markera med lämplig markör. Man kan inte komma upp ur katakomberna denna väg; sista biten ner måste man hoppa.

Överrumpling: räknas som att du aktiverat en outlöst fälla, drag ett rumsfällekort.

RUMSFÄLLOR
Rumsfällorna blir som lyder:

Explosion: enligt Legenden.

Fallucka: Slå lika med eller under VF eller trilla ner i underjorden och ta Ts i skada.

Pilar ur väggen: enligt pilfälla i Legenden.

Spjutfälla: Monsterspelaren väljer ett tal mellan 1 och 6 och gömmer T12 under handen medn siffran visande uppåt. Du måste gissa siffrorna en i taget. För varje gång du gissar fel tar du 1Ts i skada.

Taket rasar: slå Ts. (moln)=1KP i skada, (sol)=2kp i skada, (dubbelsol)=Borgen fick dig. Du är död och rummet är totalt igenrasat.

Giftormar: slå tre gånger med T12. För varje gång du misslyckas slå under din VF tar du 1 i skada.

Giftig dimma: enligt Legenden. Markera med lämplig markör.

DÖDADE MONSTER
Som extra tillägg kan monstren som besegras bära på saker. Slå T12 för att genomsöka liket av ett stupat monster: (1--6)=ingenting, (7--9)=nyckel, (10--11)=mystisk dryck, (12)=amulett.
2 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.