Pawel Bulacz
Poland
Kraków
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb

(I-159) Głowa rodziny

Możesz korzystać z jakichkolwiek pól akcji "Buduj izby" oraz "Powiększ rodzinę" nawet wtedy, kiedy pola te zajęte są już przez innego gracza.

(I-203) Owczarz

Jeżeli w fazie powiększania stada podczas żniw posiadzasz co najmniej 4 owce, otrzymujesz 2 jagnięta, a nie jedno i o ile masz na nie miejsce. (nie wolno gotować jagniąt!)

(I-233) Zarządca gospodarstwa

Jeżeli zbudujesz glinianą chatę lub kamienny dom, możesz jednorazowo wykonać akcję Powiększ rodzinę pomimo braku miejsca. (Jeśli wybierzesz do tego pole akcji z etapy drugiego możesz potem kupić małe usprawnienie.) Kolejne powiększenia rodziny przebiegają zgodnie ze standardowymi zasadami.

(I-234) Handlarz drewnem

Za każdym razem gdy w wyniku wykonania akcji inny gracz otrzymuje drewno, możesz odkupić 1 drewno, płacąc 1 żywność jako odszkodowanie.

(I-262) Woziwoda

Gdy któryś z graczy zbuduje Studnię, połóż po 1 żywności na wszystkich nierozegranych polach rund. Na początku tych rund weź żywność. Jeśli Studnia już została zbudowana, rozłóż żywność od razu."

(K-266) Wyrobnik

Zawsze przed wykonaniem zanim wykonasz akcję Obsiej pola oraz/lub upiecz chleb weź 1 zboże z zasobów ogólnych lub zamień 1 zboże na 1 warzywo

(K-288) Magazynier

Za każdym razem, gdy poprzez akcję zabierasz z planszy trzcinę lub i kamień dostajesz dodatkowo do wyboru 1 Glinę lub 1 Zboże.

(K-303) Rozłupywacz kamieni

W dowolnym momencie możesz przebudować glinianą chatę w kamienny dom nie korzystając z akcji Przebudowa. Musisz jednak zapłacić zwykła stawkę za przebudowę.

(Z-325) Wiejska piękność

W dowolnym momencie gry możesz, nie wykorzystując do tego członka swojej rodziny, ale płacąc 3 żywności, skorzystać z akcji Powiększenie rodziny. Musisz mieć miejsce na potomstwo. Może ono pracować od następnej rundy.
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.