Recommend
1 
 Thumb up
 Hide
1 Posts

Hit the Deck» Forums » Reviews

Subject: A review. In Dutch. rss

Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Martijn Althuizen
Netherlands
Helmond
Noord Brabant
flag msg tools
designer
publisher
@m_a_r_t_ij_n
badge
@m_a_r_t_ij_n
Avatar
mbmbmbmbmb


Eerste indruk
Verpakking: 8
Onderdelen: 7
Spelregels: 8

De voorkant van de verpakking van Hit The Deck is eenvoudig maar doeltreffend. De beknopte speluitleg op de achterzijde geeft een helder idee van het soort spel dat je als koper kunt verwachten. Er wordt aangegeven dat er op de achterzijden van de kaarten cijfers staan, en dat deze cijfers aangeven hoeveel kaarten er telkens van de afneemstapel genomen moeten worden. Om dit innovatieve spelmechanisme al op de buitenkant van de verpakking onder de aandacht te brengen is een slimme zet; mijn interesse was direct gewekt.
De kaarten zijn van papier en op de jokerkaarten na zijn alle afbeeldingen opgebouwd uit twee of drie tinten van een enkele kleur. De gebruikte kleuren zijn paars, groen, geel, rood en blauw.
De kleuren zijn doorgaans goed van elkaar te onderscheiden. Dit geldt echter niet voor de rode en paarse kaarten; de kleuren hiervan liggen redelijk dicht bij elkaar. Gelukkig is het wel zo dat de rode kaarten in de hoeken alleen cijfers tonen (1 t/m 5) en de paarse kaarten alleen letters (H, T of D). Naast de kleur zijn de kaarten dus ook op basis daarvan te onderscheiden.
De spelregels zijn professioneel geschreven en er wordt helder uitgelegd hoe er gespeeld moet worden. Ook worden specifieke spelsituaties aan de hand van voorbeelden toegelicht.

Spelomschrijving
Opmerking: Voor deze review is de versie 2009 gebruikt. Zowel de kaarten (aantal en samenstelling) als de manier van spelen zijn in deze versie anders dan in de originele versie uit 2001.
De kaarten worden geschud en elke speler krijgt 7 kaarten die gedekt in de hand moeten worden gehouden. De overgebleven kaarten vormen samen de afneemstapel.
Doel van het spel is om als eerste 50 punten of meer te scoren. Heeft een speler haar hand leeg gespeeld, dan krijgt deze punten op basis van het aantal ‘slagen’ dat hij heeft weten te behalen en op basis van het aantal kaarten dat de overige spelers nog in hun handen hebben.
De speler links van deler begint het spel door open een nummerkaart (een gele, groene of paarse kaart met een nummer erop) te spelen. De gespeelde kaart vormt het begin van de aflegstapel. Vervolgens wordt er met de klok mee gespeeld en leggen spelers beurtelings een kaart op de aflegstapel.
Wil een speler een nummerkaart spelen, dan moet het nummer of de kleur hiervan overeenkomen met het nummer of de kleur van de bovenste kaart van de aflegstapel. Heeft een speler geen nummerkaart of wil zij deze niet spelen, dan moet de speler uitvoeren wat er op de achterkant van de bovenste kaart van de afneemstapel staat.

Staat er een nummer op de achterkant (1, 2, 3, 4 of 5), dan moet de speler dit aantal kaarten van de afneemstapel nemen en extra in de hand houden.

Staat er de letter ‘F’ (van het Engelse werkwoord ‘to flip’, wat omdraaien betekent) op de achterkant, dan moet de speler de bovenste kaart van de afneemstapel bovenop de aflegstapel leggen, met de afbeelding naar boven. Dit wordt dan de nieuwe kaart waarop de volgende speler moet spelen.

Staat er een gekleurde stip op de achterkant, dan moet de speler net zolang kaarten van de afneemstapel in de hand blijven nemen totdat er een kaart verschijnt in de kleur van de stip. Deze kaart wordt dan open op de aflegstapel gelegd.

Is de opdracht die op de achterkant van een kaart staat uitgevoerd, dan is direct de volgende speler aan de beurt.
Naast nummerkaarten zijn er speciale kaarten. Zo zijn er de ‘Hit The Deck’ kaarten; rode kaarten die één van deze drie woorden als afbeelding hebben. Wordt een ‘Hit’ kaart op de aflegstapel gelegd, dan kan daarop alleen een ‘The’ kaart volgen. En daar weer op kan alleen een ‘Deck’ kaart volgen.

De speler die de ‘Deck’ kaart speelt zegt hardop ‘Hit The Deck’ en slaat met platte hand op de aflegstapel. Hierna pakt de speler de hele aflegstapel en legt deze als open stapel bij zich neer.
Hierna begint de volgende speler een nieuwe aflegstapel door wederom een nummerkaart te spelen.

Kaarten met ‘Hit’ erop mogen op nummerkaarten en op ‘reverse’ kaarten geplaatst worden. Kan of wil een speler een ‘The’ of ‘Deck’ kaart niet spelen, dan moet deze de opdracht uitvoeren die achterop de bovenste kaart van de afneemstapel staat. Dit kan betekenen dat er een andere kaart op de aflegstapel gelegd moet worden. Hiermee eindigt dan de ‘Hit The Deck’ reeks. Aan het eind van het spel leveren stapels die op deze manier verzameld zijn punten op.
Heeft een speler alle drie de ‘Hit The Deck’ kaarten in de hand, dan mogen deze alle drie tegelijkertijd gespeeld worden. Het spelen van twee ‘Hit The Deck’ kaarten is niet toegestaan.

En let op: vergeet een speler ‘Hit The Deck’ te zeggen alvorens de aflegstapel te pakken, dan moet deze 2 extra kaarten van de afneemstapel nemen.

Een andere speciale kaart is de ‘reverse’ kaart. Deze kaart mag gespeeld worden op een nummerkaart of een andere ‘reverse’ kaart van dezelfde kleur. ‘Reverse’ kaarten zijn er dus net als nummerkaarten in de kleuren geel, groen en paars. Door het spelen van een ‘reverse’ kaart verandert de speelrichting van met de klok mee naar tegen de klok in, of vice versa. In een spel met twee spelers mag de speler die een ‘reverse’ kaart speelt nog een keer een kaart spelen.

Dan zijn er de ‘Wild’ kaarten. Deze jokerkaarten zijn zwart, tonen in twee hoeken de letter ‘W’ en in het midden de kleuren paars, groen, rood en geel. Jokerkaarten kunnen op twee manieren gebruikt worden. Allereerst mag de kaart op een nummerkaart of ‘reverse’ kaart gelegd worden. De speler die de jokerkaart speelt noemt hardop de kleur van de kaart die erna gespeeld moet worden (geel, groen of paars). Een jokerkaart mag daarnaast ook gebruikt word als een ‘Hit The Deck’ kaart. Hierbij geldt wel dat een jokerkaart alleen als ‘Hit’ kaart gebruikt mag worden als tegelijkertijd ook de ‘The’ en de ‘Deck’ kaarten gespeeld worden. Jokerkaarten mogen nooit gespeeld worden bovenop een ‘Search’ kaart.

De hierboven genoemde ‘Search’ kaarten zijn zoekkaarten, het laatste type speciale kaart in het spel. Zoekkaarten zijn blauw en tonen de letter ‘S’. Ze mogen gespeeld worden bovenop nummerkaarten en ‘reverse’ kaarten, ongeacht hun kleur. Wordt een zoekkaart gespeeld, dan moet de volgende speler nieuwe kaarten van de afneemstapel in de hand blijven nemen totdat een nummerkaart gepakt wordt. Deze nummerkaart moet gespeeld worden en de beurt van de speler is hiermee voorbij. Een jokerkaart die van de afneemstapel genomen wordt telt niet mee als nummerkaart.

Heeft een speler zijn hand leeg gespeeld, dan krijgt deze speler 1 punt voor elke kaart die de andere speler of spelers nog in de hand hebben. Ook elke aflegstapel die de speler heeft weten te winnen levert 1 punt op. Winnaar is de speler die als eerste minimaal 50 punten heeft weten te behalen.

Is de afneemstapel op voordat iemand zijn hand leeg heeft kunnen spelen dan wordt er doorgespeeld totdat één van de spelers een kaart zou moeten pakken. De spelronde is dan voorbij en er worden alleen punten toebedeeld voor het aantal gewonnen stapels kaarten.

Mening
Spel: 6,5
Vormgeving: 7
Hit The Deck is eenvoudig spel dat redelijk makkelijk te leren is en vlot gespeeld kan worden.
Omdat er beurtelings gespeeld wordt en de kaarten grotendeels dicteren welke kaarten gespeeld of gepakt moeten worden (waardoor geluk een belangrijke rol speelt), is het spel ook geschikt voor jongere spelers. De door de uitgever gesuggereerde minimum leeftijd van 6 jaar is dus realistisch. Wel zullen jongere spelers wat meer tijd nodig hebben om door hun kaarten te gaan; het wil nogal eens voorkomen dat je veel kaarten in de hand hebt (vaak circa 10 tot 15, soms ook meer).
Spelers van verschillende leeftijden kunnen gerust samen spelen waardoor ‘Hit The Deck’ ook als familiekaartspel geschikt is.

Ik vond het tijdens het spelen best lastig om te onthouden waar de letters precies voor staan. Je moet toch telkens het betreffende Engelse woord erbij halen (Flip, Reverse , Search, en in mindere mate Wild) om te weten wat een kaart ook alweer doet. Nu zijn er maar 4 speciale kaarten, dus het valt op zich ook wel weer mee.

‘Hit The Deck’ is een spel dat leuker wordt naarmate er meer spelers meedoen. De benodigde score om te winnen kan uiteraard vrij aangepast worden waardoor de speelduur naar wens bijgesteld kan worden. Om tot slot het spel in 1 kort zin samen te vatten: ‘Redelijk leuk maar niet heel bijzonder’.
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.