Recommend
1 
 Thumb up
 Hide
4 Posts

BGG» Forums » Gaming Related » Trades

Subject: Norsk guide til Math Trades/byttesirkler (Math Trade guide in Norwegian) rss

Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Tor Sverre Lund
Norway
Trondheim
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Jeg vil her forsøke å på så lettfattelig og ukomplisert vis som mulig i detalj forklare hva en Math Trade (eller "byttesirkel" på norsk) er, hvordan den foregår, og steg for steg hva du må gjøre for å være med på en. For å starte litt beroligende og avkreftende, kan jeg fortelle at byttesirkler er verken skumle eller kompliserte. I tillegg er de lette å bli med på, og (til tross for navnet) involverer de ikke et fnugg av matematikk!

Hva er en byttesirkel (Math Trade)?

En Math Trade er et bytte mellom flere personer samtidig ved hjelp av en algoritme som bestemmer hvem som sender til hvem. På grunn av hvordan algoritmen fungerer, kan du kun få noe tilbake som du har mer lyst på enn hva du startet med, eller i verste fall beholder du bare det du startet med (altså at du ikke bytter).

Hva gjør en byttesirkel overlegen et vanlig bytte?

Vanligvis skjer bytter mellom to personer. Jeg gir deg noe og du gir meg noe. Men dette har en stor svakhet, nemlig at det alltid avhenger av at både jeg har noe du vil ha, og at du har noe jeg vil ha. Byttesirkler løser dette ved å samle sammen alle tilbud og ønsker fra mange personer, og øker med det sansynligheten for bytter betraktelig. Eksempel: Jeg har veldig lyst på Agricola, og du har det og vil bytte det bort. Du vil ikke ha noen av spillene jeg tilbyr, men du kunne tenkt deg Puerto Rico. En tredje person, Ola, har Puerto Rico, men vil ikke ha noen av spillene du tilbyr. Ola har derimot veldig lyst på Dominion, og det vil jeg bytte bort. Så selv om det ikke eksisterer et bytte direkte mellom noen av oss, kan vi sammen danne en byttesirkel som gjør at alle får noe de vil ha. Algoritmen i byttesirkelen finner ut av sammhengene mellom ønsker og tilbud, og fordeler bytter slik at alle får noe de vil ha i bytte mot noe de ikke lengre vil ha. I dette (veldig enkle) tenkte eksemplet får vi følgende bytter:
- Jeg sender Dominion til Ola, og får Agricola av deg.
- Du sender Agricola til meg, og får Puerto Rico av Ola.
- Ola sender Puerto Rico til deg, og får Dominion av meg.
Som du ser bytter vi i en sirkel, hvor alle sender noe forover og får noe fra de bak seg. Dette eksemplet er selvsagt veldig enkelt, siden det kunne inneholder tre personer, men når det er flere hundre personer sammen er det veldig godt å ha en algoritme som kan ta imot all informasjonen og finne ut hvordan få flest mulig bytter.

Som alle andre bytter kommer det veldig an på smak hva man syns er et godt spill og ikke, og på grunn av det er det fullt mulig å ha en slik byttesirkel hvor alle blir fornøyd. Dette gjør også at byttesirkler er en fin måte å finne spill som kan være vanskelig å få tak i, siden en persons nedstøvede gamle spill kanskje er en personlig favoritt for deg. Hvis du liker å oppdage nye spill kan byttesirkler gi deg en kjempefin grunn til å finne ut mer om spill du kanskje ellers aldri hadde fått sett. Om du foretrekker å kun bytte for spill du allerede kjenner til er selvsagt også det fullt mulig, ved at du bare overser alle du ikke har hørt om.

Hvordan fungerer det i praksis?

Når noen er villige til å ta på seg jobben med å arrangere en byttesirkel, starter de opp en GeekList. Hvis du ikke vet hva en GeekList er, kan du lese mer om det her http://www.boardgamegeek.com/wiki/page/Geeklists Øverst i GeekListen vil du finne reglene for byttesirkelen. Reglene kan være ganske forskjellige fra liste til liste, så det er viktig at du alltid leser disse nøye. Stort sett fungerer dog alle byttesirkler på følgende vis:
- Arrangøren oppretter en GeekList med regler og tidsfrister
- Alle som er interesserte i å bli med legger til ting de vil bytte bort i listen. Hvert element i listen kalles en artikkel (Item) og vil vanligvis være et spill, men kan også være flere spill samlet, geek gold, penger, tjenester, etc. (som oftest vil reglene begrense hva som er lov i listen)
- Etter en gitt tid vil listen stenges for nye tillegg, og samtidig vil det åpnes for innsending av ønsker
- Alle som la til noe i listen finner så ut hvilke artikler de kunne tenkt seg i bytte for hver av sine artikler. Bytter er alltid 1:1 (en artikkel for en annen). Disse ønskene sendes så inn til arrangøren. Dette skjer hovedsaklig på to forskjellige vis, enten via en vanlig GeekMail eller gjennom OLWLG (OnLine Wants List Generator), hvorav sistnevnte mer eller mindre har tatt helt over.
- Når tidsfristen for innsending av ønsker har utløpt, vil moderatoren kjøre disse gjennom en algoritme for å finne ut hvem som sender hva til hvem. Den mest brukte algoritmen vil prioritere å maksimere antall bytter.
- Arrangøren presenterer byttene som kom ut av algoritmen. Noen artikler vil ikke bli byttet, men resten vil vise hvem du skal sende hva til, og hva du får tilbake (og fra hvem). I motsetning til vanlige bytter vil du vanligvis ikke sende til samme personen som du mottar fra. Dette kan medføre en viss risiko om uærlige sjeler ikke sender spillene de skal, men slike vil veldig fort lukes bort og er ytterst sjelden et problem.
- Vanligvis vil arrangøren be deltakerne vente over natta eller lignende, for å forsikre seg om at det ikke har oppstått noen problemer.
- Deltagerne kontakter så hverandre. Vanligvis er den beste måten å ta seg av den biten gjennom BGGs innebygde Trade Manager. Send en Trade Request til personen du skal sende til, og alternativt også personen du skal motta fra. Dette vil automatisk inkludere adressen din om du har den lagret i profilen din, men viktigst er at det lar brukerne gi hverandre feedback når byttet er gjennomført (grei måte å luke ut useriøse deltakere på).
- Når du så vet hvor din del av byttet skal, er det bare å sende avgårde så fort som mulig. Vanligvis vil det være opp til avsenderen hvordan spillet sendes. Det lønner seg å holde kontakten underveis slik at mottakeren får beskjed om eventuelle forsinkelser og problem.

Forskjeller på byttesirklene

Arrangøren bestemmer reglene for byttesirkelen, og om nødvendig avgjør eventuelle problemer som måtte dukke opp. De fleste byttesirkler er ganske like, men noen detaljer kan variere:
- Antall artikler: I de fleste byttesirkler vil du ha muligheten til å legge til mer enn en ting/artikkel. Noen ganger 5, noen ganger 10, noen ganger ingen grense! Dette fungerer på samme måte som om du bare legger til en, men du sender inn en separat ønskeliste for hver artikkel du har lagt til. Ved å sende inn separate ønskelister kan du være veldig spesifikk med ønskene dine. For eksempel kan du velge å være veldig kresen med hva du vil ha for ditt War of the Ring Collector's Edition, men samtidig ta til takke med omtrent hva som helst i bytte for ditt gamle Monopol-spill.
- Tidsfrister: Noen byttesirkler går over lang tid, andre er kjappe. Noen slutter når et gitt antall artikler er lagt til, andre har en satt tidsfrist for når listen stenger. Tilsvarende varierer også lengden på perioden for å sende inn ønskene sine. Pass på at du leser og merker deg disse fristene. Om du ikke kommer til å ha tid til å gå over listen og sende inn ønskene dine, bør du heller ikke legge til artikler i listen (du bare kaster bort din egen såvel som andres tid).
- Flere spill i samme artikkel: Ofte vil du ha muligheten til å legge sammen flere spill til en artikkel du vil bytte bort samlet. Disse ekstraspillene som legges inn sammen med hovedartikkelen kalles ofte for "Sweeteners". Alternativt kan du også gi folk et valg mellom flere spill.
- Duplikater: Noen lister tillater kun ett eksemplar av hvert spill i GeekListen, mens andre ikke har noen slik begrensning.
- Områdebegrensning: Noen byttesirkler vil være begrenset til folk innenfor et gitt område, f.eks. Norge eller Europa. Noen arrangeres også for personer som skal møtes, gjerne i forbindelse med et arrangement, for å gjennomføre byttene (såkalte "no-ship math trades"). Disse har en fordel av mindre risiko og sparte kostnader, men bakdelen er et mer begrenset "publikum".
- Kostnader: Denne er spesielt viktig! De fleste byttesirklene legger opp til at avsender betaler kostnaden for det han/hun sender (skulle mottakeren ha betalt ville det vært et ekstra ledd med oversending av penger, ekstra gebyrer, osv), men du bør ikke ta dette som en selvfølge. Forsikre deg om at du har lest reglene angående dette. Hvis arrangøren ikke har satt noen regler for det, er det opp til hver enkelt deltaker å selv bestemme om de betaler hele, deler, eller ingenting av kostnaden. Dette vil i så fall stå beskrevet for hver enkelt artikkel i listen. Dette er spesielt viktig å merke seg når byttesirkelen involverer flere land! Det kan være veldig kjipt å bli sittende å betale ikke bare for det du sender, men også det du bytter til deg som du trodde du skulle få gratis.

Hva kan gå galt?

Å bytte noe man ikke vil ha mot noe man har lyst på høres jo veldig fint ut, men det er også viktig å være oppmerksom på hvilke problemer som kan oppstå.

- Tenk alltid på hva det vil koste deg å emballere og sende det du vil bytte bort. Dette gjelder spesielt for tyngre spill. I Norge spesifikt har vi en "magisk" grense på 2kg hvor kostnadene veldig fort løper løpsk og kan komme seg på over 300 kroner. Selv om et spill er verdiløst for deg, bør du ikke bytte det mot et spill som er verdt mindre enn hva du selv må betale i porto.
- Forsikre deg om at listen din med ønsker er korrekt! Velger du ut feil artikkel som et mulig bytte kan du ende opp med noe du absolutt ikke har lyst på. Dette er også grunnen til at de fleste arrangører har en liten venteperiode etter at resultatene foreligger før klarsignal for sending blir gitt. Har det da skjedd feil, kan man rette opp disse og kjøre algoritmen på nytt. En annen mulighet om du blir sittende med et spill du ikke vil ha, er å be vedkommende som skulle sende det til deg med å vente med å sende det. Da kan du prøve å få byttet det bort (f.eks. i en senere byttesirkel) mot noe annet du virkelig vil ha, og så be den opprinnelige byttepartneren din om å heller sende til denne andre personen.
- Vær nøye med adresser! Sender du spillet ditt til feil person er det du som må betale for å få det sendt riktig (kanskje ender du opp med å måtte kjøpe et nytt spill). Tilsvarende bør du forsikre deg om at vedkommende som skal sende deg noe har fått din riktige adresse.
- Vær nøye med beskrivelsene dine! Pass på at du gir en nøyaktig beskrivelse av det du bytter bort. Si alltid i fra om det er skader eller mangler ved spillet og/eller esken. Dette kan være mye viktigere for andre enn deg. Lurer du på noe om en annen persons spill som er lagt ut i listen, er det bare å stille spørsmål i en kommentar til artikkelen.
- Ikke legg ut byttet ditt på mer enn en plass av gangen. Har du det listet i flere byttesirkler samtidig, eller kanskje lagt ut for salg, kan du plutselig bli sittende med to personer som begge skal ha det ene spillet ditt.
- Det helt klart største problemet som kan oppstå er når personer ikke sender spillene sine. Hvis dette skjer, er det veldig viktig at du prøver å kommunisere med vedkommende så fort som mulig, og at du viser litt tålmodighet. Mange av brukerne på BGG har en travel hverdag og kanskje ikke muligheten til å sjekke innom hver dag. Her kommer igjen Trade Manageren inn i bildet, med muligheten for å legge igjen tilbakemelding på opplevelsen, uansett bra eller dårlig. Heldigvis er BGG et såpass stort samfunn at uærlige personer lukes ut veldig fort, men man kan selvsagt aldri være 100% sikker.

Hvordan bli med i en byttesirkel

Det foregår en eller annen byttesirkel til enhver tid, nesten uten unntak. En tråd det kan være kjekt å følge med på er http://boardgamegeek.com/thread/218951/math-trade-announceme... . For deg som leser dette vil de mest opplagte byttesirklene å være med på være "den norske" og "den europeiske" byttesirkelen. Begge disse går annenhver måned, og ikke i samme måned, så man kan være med i den norske en måned, og så den europeiske neste måned, osv. Arrangørene av disse har begge en liste med folk som vil ha beskjed når en ny byttesirkel starter på geekmail. Så om du vil ha beskjed er det bare å sende en melding til henholdsvis Tor Sverre (Gawain) eller Christopher (cggritt). I tillegg arrangeres det ofte "no-ship" byttesirkler for folk som deltar på diverse cons/treff, f.eks. Hexcon og Spill-o-Rama her i Norge. Igjen henviser jeg til tidligere nevnte announcement thread.

Når du har funnet en byttesirkel du vil delta på (og ikke minst en som har regler som tillater deg å delta), er det to forskjellige måter å tilby byttene dine på, enten direkte i GeekListen eller via OLWLG. La oss se på den første først.

Hvordan legge til spill via GeekListen

Nederst på byttesirkelens header vil man finne en link til "add item" (se bilde under).

Finner du ikke denne lenken, er listen mest sannsynlig stengt for flere tillegg.
Ved å klikke denne linken får man opp følgende skjerm.

Akkurat hvordan denne ser ut vil variere litt ut i fra hvilke items som er tillatt i byttesirkelen. Nå klikker du hvilken kategori det du vil bytte bort hører til, f.eks. Board Game. Det vil gi deg følgende skjerm.

I første felt skriver du inn navnet på spillet du bytter bort. Etterhvert som du skriver vil det dukke opp en liste som matcher det du har skrevet inn. Når du ser det du holder på å legge til, klikker du navnet og så vil navn og bilde automatisk fylles inn.


Bildet som vises vil være det som er valgt for å representere spillet på BGG. Du kan endre dette til noe annet ved å klikke på forstørrelsesglasset eller skrive inn id-nummeret til et annet bilde i feltet foran. Vanligvis vil du kun ha behov for å skifte bilde om spillet du bytter bort er en annen versjon enn det som vises.
Deretter fyller du inn beskrivelsen av det du vil gi bort. Pass på at du får med alle de detaljene som trengs, som uttrykt i reglene for den gitte byttesirkelen. Vanligvis vil det inkludere ting som tilstand, versjon, språk, sendingsbetingelser og lignende. Skal du legge til sweeteners (altså flere spill som gis bort sammen med ditt opprinnelige) gjør du det ved å klikke rullegardinmenyen med Insert Geek Link på, og velger så hva du vil legge til, f.eks. et nytt Board Game. Prosessen er veldig lik hvordan du la til det opprinnelige spillet.


Etter du har valgt fra listen, har du mulighet til å fylle inn en alternativ tekst som skal vises i stedet for navnet på spillet du la til. Uansett, klikker du OK etterpå. Når du tror ting er som du vil ha dem, kan du klikke preview-knappen for å forhåndsvise hvordan det vil se ut. Gjør endringer hvis det trengs og preview på nytt til du er fornøyd. De tre valgene under redigeringsboksen er det greit å bare la være som de er. Den viktigste er den midterse, som gir det beskjed om noen kommenterer på artikkelen du har lagt inn. Dette vil ofte være spørsmål de andre deltakerne har om tilbudet ditt.

Når alt ser bra ut, er det bare å klikke Save, og vips er tilbudet ditt lagt til som en artikkel i GeekListen.

Vil du legge til flere artikler (såfremt det er lov), er det bare å gjenta prosessen.

Legge til spill via OLWLG

Den andre måten å gjøre det på er via OLWLG. Hvis du ikke vet hva OLWLG er, kan du lese om det lengre nede i denne guiden. Denne metoden kan kun brukes om du har spillene dine lagt til i BGG-samlingen din, og huket av for at de er "for trade". Du starter alltid ved å gå til http://bgg.activityclub.org/olwlg/ Hvis du er logget inn i OLWLG vil du da komme til en liste over "Active Math Trade(s)". (hvis ikke kommer du til en side som forklarer deg hvordan du logger inn) Det første du bør gjøre, er å forsikre deg om at OLWLG har oppdatert info om spillsamlingen din. Et stykke ned på siden vil du finne en link til "resync BGG collection data now" som gjør dette for deg. Under linken til hver byttesirkel står en rekke ikoner. Først av disse vil være http://bgg.activityclub.org/olwlg/plusbox.png såfremt listen fortsatt er åpen for å legge til nye artikler. Klikker du dette ikonet vil du komme til siden med "Add items to geeklist". Her vil nå alle spillene du har merket av som "for trade" i BGG-samlingen din dukke opp en etter en. Du kan så i boksen under hvert spill fylle inn den nødvendige beskrivelsen av spillet (alt etter hva som er spesifisert i reglene, men dette vil vanligvis minst inkludere tilstanden på spillet og hvilket språk det er på). Fyll inn infoen for ett av spillene du vil bytte bort, og klikk så Add this to Geeklist. Denne prosessen kan forenkles om du tidligere har vært med i en byttesirkel som er registrert i OLWLG. Da kan du finne igjen disse i den øverste rullegardinmenyen. Velger du en av dem og trykker Submit, vil resten av siden fylles med de spillene du hadde lagt ut, slik at du lett kan legge de ut på nytt om de ikke ble byttet sist. Her kan man altså spare mye tid kontra å legge dem inn manuelt.

Uansett metode (automatisk eller manuell utfylling) vil du når du klikker Add this to Geeklist bli tatt til en preview av det du er i ferd med å legge til, hvor du kan gjøre videre redigeringer før du velger å legge det til.

Å legge til spill manuet fra GeekListen eller via OLWLG resulterer i akkurat det samme. Sistnevnte vil dog kunne spare deg for mye arbeid ved gjentatte deltagelser, ved at alt du ikke fikk bytta bort lett kan legges ut på nytt, uten at du trenger å skrive infoen flere ganger.

Hvordan sende inn ønskeliste (wants list)

Når tidsfristen for å legge til spill har løpt ut, er tiden inne for å sende inn ønskene dine. Dette igjen gjøres hovedsaklig på to måter, enten manuelt via en GeekMail eller via OLWLG, og igjen er sistnevnte mer eller mindre utelukkende brukt. Dette er fordi det både er mye enklere (når du vet hvordan), har en mye mindre sjanse for at du gjør noe feil, og sparer ikke minst arrangøren for en mengde arbeid. Jeg kommer ikke her til å gå så alt for mye inn på den manuelle metoden, da det teoretisk sett er uendelig mange forskjellige måter å gjøre det på. Hovedsaklig går det ut på at du må finne det unike "kodenavnet" hvert av dine spill har fått i byttesirkelen, for så å kombinere dette med kodene til det eller de spillene du kunne tenkt deg i bytte, gjerne med noen kompliserte formateringsregler på toppen av det hele, inkludert korrekt plassering av diverse semikolon og tull. Ett tegn feil og hele tingen kan være ugyldig. Kort fortalt veldig tungvint. Via OLWLG derimot, går det som en lek. Her er alt du trenger å gjøre å gå gjennom listen over spill, trykke på en knapp på de du vil ha, for så å velge hva du vil ha det i bytte for, og til slutt sende avgårde lista. Mye enklere! Vi tar det litt mer detaljert:

Tilbake på hovedsiden til OLWLG (http://bgg.activityclub.org/olwlg/) og listen over Active Math Trade(s).

Klikk navnet på den du deltar i og du blir tatt til Want List Generator: Step 3.

Hvis dette er første gangen du besøker denne siden under denne byttesirkelen, vil du bli presentert med en liste over alle spillene som er lagt ut for bytte, inkludert dine egne. Hvis du har vært innom siden tidligere, vil du kun se hva som er lagt til siden du sist var innom. For å få fram hele listen må du da klikke en link nesten øverst på sida hvor det står "If you would like to view the entire list".

Det er stort sett alltid en god ídé å klikke denne. Når så listen er lastet inn, er det bare å scrolle seg gjennom den og finne det du har lyst på. Denne listen er identisk til GeekListen, bare formatert litt annerledes. I kolonnen helt til venstre finner du GL#, som refererer til nummeret i GeekListen. Når du kommer over en artikkel du kunne tenkt deg i bytte for noe av det du har lagt ut, klikker du knappen rett under GL-nummeret hvor det står "Add". Du vil da få opp en liten rute med alle artiklene du har selv lagt til, og du huker så av for hvilke av disse du kunne tenkt deg å bytte for denne artikkelen.


Et lite sidesteg: Dette kan for førstegangsbrukere være veldig forvirrene. Jeg har som nevnt tidligere sagt at alle bytter er 1:1. Dette er fortsatt sant, men det er ingen begrensning for hvor mange ting du kan ønske deg for hver ting du selv legger ut. Et bytte vil dog alltid kun skje med én artikkel for én annen. Jo flere du legger til i din ønskelise, jo større sjanse er det for at du får NOE, men akkurat hvilken er umulig å si på forhånd. Teoretisk sett kan du ønske deg hele lista i bytte, men det vil fortsatt bare være én av artiklene du mottar i bytte. La oss si at du vil bytte bort Dominion. Det kan være mange ting du kunne tenkt deg i bytte. Kanskje har noen lagt ut Agricola, som du har hatt lyst på lenge. Eller et nytt spennende spill du er nysgjerrig på. Du kan fint velge å "Add'e" begge disse til ønskelisten din, og huke av Dominion på begge, men om det blir et bytte vil du få ENTEN Agricola ELLER noe av det andre du la til. Et annet viktig poeng er at om du ikke legger til noen ønsker, vil du heller aldri måtte bytte bort noe. (igjen, alle bytter er 1:1, aldri en til mange, mange til en, en til ingen eller ingen til en) Det vil også si at å legge til et spill i en byttesirkel medfører absolutt null risiko, da du alltid har muligheten for å ikke sende inn ønsker for det. Det betyr også at du alltid bør legge ut ting du vil bytte bort, selv om det på det tidspunktet kanskje ikke er noe i listen du selv kunne tenkt deg. Kanskje sitter det noen og venter på akkurat det du har å tilby, som etter å ha sett det legger ut sine spill, som igjen trigger noen andre til å legge ut, og sånn ruller ballen videre. Så jeg gjentar: Har du et spill du vil bytte bort, og det eksisterer en byttesirkel du kan (ut i fra regler og tidsperspektiv) være med på, er det ALLTID en god idé å delta og du er aldri pålagt å bytte bort noe såfremt du ikke sender inn en ønskeliste.

Når du har gjort dette, kan du følge lenken "Click here to edit your wants" nederst på siden.

Du vil da få opp en oversikt over hva du har lagt til i ønskelisten(e) din(e) i radene, og hva du kunne tenkt å bytte bort for å få disse i kolonnene. Her står du fritt til å legge til og fjerne haker så mye du har lyst, bare husk å klikk knappen for Confirm Changes (nederst).

Ingenting er dog sendt inn enda. Først når du klikker den grønne knappen "Submit wants list" ...

... og så knappen "Submit My Wants" på siden du blir sendt til, er ønskene dine levert. Du vil da motta en GeekMail med bekreftelse på at ønskene dine er mottatt.

Såfremt dette ikke skjer, har du IKKE sendt inn ønsker, og vil IKKE delta i noe bytte. Selv etter at du har sendt inn ønskene dine, kan du fortsette å legge til/fjerne ønsker, Confirm changes, og sende inn på nytt. Hver gang du sender inn vil du motta en ny bekreftelse. Dette står du fritt til å gjøre så mange ganger du vil frem til fristen for innsending av ønsker går ut. For å fjerne et ønske helt fra listen din er det bare å avhuke alle boksene bak ønsket. Ønsket vil forsatt vises i listen, men sålenge det ikke er huket av i noen av boksene bak vil det ikke bli medregnet som et av dine ønsker.

Om dette fortsatt plager deg, kan du fjerne det helt ved å skrive 'delete' og trykke enter i den lille boksen bak navnet på artikkelen.

Etter at du har sendt inn ønskene dine er det bare å sette seg tilbake og vente på at fristen for innsending går ut og at resultatene presenteres.

Hva du gjør når resultatene er klare

Etter at fristen for innsending av ønsker har gått ut, vil personen ansvarlig for byttesirkelen kjøre alle ønskene gjennom en algoritme for å finne ut av byttesirklene. Det er her mattebiten i MathTrades kommer inn. Heldigvis gjøres alt dette relativt automatisk ved hjelp av diverse programvare. Det er dog en del valg som kan gjøres i algoritmen, og uten å gjøre det alt for komplisert kan vi bare si at den vil hovedsaklig forsøke å få til flest mulig bytter. Når så resultatet er klart vil organisatoren oppdatere geeklisten med et midlertidig resultat som vil se ut som noe slikt:
Quote:

(AJEVANS) 0005-BARONS receives (MALLGUR) 0164-VENED
(MALLGUR) 0164-VENED receives (POWERTRADER) 0046-THURN
(POWERTRADER) 0046-THURN receives (PELTAZOID) 0479-COCTCGTSSAP
(PELTAZOID) 0479-COCTCGTSSAP receives (GAWAIN) 0178-CTHGLO
(GAWAIN) 0178-CTHGLO receives (AJEVANS) 0007-NOTRE
(AJEVANS) 0007-NOTRE receives (MOLL) 0087-TSURO
(MOLL) 0087-TSURO receives (AJEVANS) 0005-BARONS
Dette kan ved første øyekast se forferdelig forvirrende ut, men la oss ta for oss en linje:
(GAWAIN) 0178-CTHGLO receives (AJEVANS) 0007-NOTRE
Bitene i parantes, GAWAIN og AJEVANS, er BGG-brukernavnene til to personer i byttesirkelen.
0178-CTHGLO og 0007-NOTRE er to unike identifikasjoner for to av artiklene i byttesirkelen. Akkurat hvordan disse navnene settes sammen kan gjøres på mange forskjellige måter, men det mest vanlige, som også er gjort her, er at først brukes nummeret spillet har i geeklisten (0178-CTHGLO er artikkel nummer 178) slått sammen med en forkortelse av spillnavnet (i dette tilfellet "Cthulhu Gloom").
Det eneste som da er igjen, er ordet "receives", som er engelsk for "mottar".
Linjen leses da som "GAWAIN mottar 0007-NOTRE fra AJEVANS i bytte mot 0178-CTHGLO".
Neste linje viser at 007 får 087, osv. Siste linje i denne byttesirkelen avslutter med samme artikkel som det startet med (005) og sirkelen er komplett.
Så for å enklest se hva dine bytter ble, søker du opp brukernavnet ditt (ctrl+f i de fleste browsere) i listen, og leser ut i fra linjene med ditt brukernavn hva dine bytter ble.

I eksemplet brukes en ganske liten byttesirkel (7 personer/artikler), men om nok personer/artikler er med kan en slik sirkel fort inneholde over hundre linjer.

En litt annen måte å vise resultatet på er at hver enkelt bytte listes opp i dette formatet:
(GAWAIN) 0178-CTHGLO receives (AJEVANS) 0007-NOTRE and sends to (PELTAZOID) 0479-COCTCGTSSAP
Dette formatet inneholder akkurat samme informasjon, bare sortert alfabetisk etter brukernavn og med begge "lenkene" forover og bakover i sirkelen.

En mye enklere måte å vise resultatet på er via OLWLG. Da vil det eksempelvis se slik ut:

Alle brukernavnene står i alfabetisk rekkefølge på siden, og under hvert ser man informasjon om samtlige bytter. Det vises også totalt antall trade og diverse annen info. Mye mer lettleselig enn "råteksten" som vi viste til over. Problemet er at de fleste organisatorer ikke laster opp de midlertidige resultatene, kun de endelige, og da er det for sent å komme med innspill hvis noe har gått galt. For det hender seg at folk gjør feil, både deltakere og arrangører, som først oppdages etter at algoritmen er kjørt. Derfor gis ofte et døgn eller så hvor man kan se over resultatet og forsikre seg om at ens egne bytter ser ok ut. Dette er ikke ment som en "er du fornøyd med byttet?" type løsning (det burde du ha tenkt på når du satte opp ønskene dine), men mer for å luke ut ting som faktisk har gått direkte feil, uten at jeg skal ramse opp mange forvirrende ting rundt det. Med mindre du oppdager noe feil, lar du bare tiden gå, og resultatene vil da etterhvert bli annonsert som endelige, og man kan sette opp sine tildelte bytter, gjerne gjennom BGGs innebygde Trade Manager. Som da tar oss til ...

Hvordan bruke Trade Manager
(kommer)
-- sette opp trade
-- legge igjen tilbakemelding

Om embalering av brettspill
(kommer)
Stikkord: Det holder IKKE med bare bobleplast eller BARE en pappeske! Bruk eske OG fyllmasse (bobleplast, isopor, etc).

Noen ord om frakt
(kommer)
Stikkord: Bruk A/B-post! Pakk inn selv og klask på riktig antall frimerker. Priser her: http://www.posten.no/produkter-og-tjenester/prisveileder Husk avsender på baksiden hvis du sender som B-post! (krav)
Over 2kg? Bruk "egenemballert Norgespakke" (opp til 10kg). Alternativt: Pakk om til to pakker på under 2kg (kan ofte være billigere totalt, men husk at du bruker mer emballasje).
3 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Tor Sverre Lund
Norway
Trondheim
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Re: Norsk guide til Math Trades/byttesirkler (Norwegian Math Trade guide)
(reservert i tilfelle plassmangel)
 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Henrik Myrbakken
Norway
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Takk for at du har lagt så mye tid og innsats i dette! Supert med Norsk guide til Math Trade.
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Tor Sverre Lund
Norway
Trondheim
flag msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
Legnkar wrote:
Takk for at du har lagt så mye tid og innsats i dette! Supert med Norsk guide til Math Trade.
Takk for det! Hyggelig om noen får nytte av den :) Jeg må nok inn og oppdatere delene om OLWLG og Frakt snart, da det har skjedd endel endringer der. Noen som har litt tid å selge? ^^
 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls